Göran Molins Släktbok

Personregister Efternamnsindex Ortsindex

 

 

 

 


 Version 3 2019-08-30. Rättat kända fel, uppdaterat uppgifter och kompletterat referenser. Foton på personer tillagda.

Version 2 2013-11-04. Ändrat tidigare sidlayout för att rubrikerna ovan även visas i IPAD/Iphone. Släktdatabasen uppdaterad.Registret omfattar mina anor från idag och bakåt som de är kända från tidigare generationers släktforskning. Eventuella detaljer har kompletterats, men källgranskning av materialet har ej gjorts av mig. En del kompletteringar har gjorts i version 2 och fortläpande efter viss egen forskning.

Den rikaste källan har definitivt varit min farfar, Gösta Gideon Molin, som från 1939 till 1953 utarbetade "Lars Molins Släktbok", en utredning omfattande 25 pärmar med även arbetsmaterial och källreferenser. Den tillägnades min far och finns idag hos mig. Släkten härstammar från Byarum och Tofteryd i Småland.

En annan rik källa är varit "Släkten Lundbom/Lundbohm's familjebok", som påbörjades av min farmors far, Sixten Lundbohm, och fortlöpande kompletterats av min farmors bror, Yngve Sixten Lundbohm,  och min far Lars Molin. Släkten Lundbom har sina rötter huvudsakligen på Dal i Dalsland, men även Bohuslän och Västergötland.

Som källa på min morfars, Karl Viktor Lindströms, sida har främst använts det familjeträd som varit i min morfars ägo sedan hans 70-årsdag 1955, samt min mor, Sylvia Molin. Släkten kan spåras i socknarna norr om Uppsala (Tierp, Viksta, Morkarla mm) sedan 1500-talet.

På min mormors sida var vissa uppgifter 4 generationer bakåt (från mig) kända genom muntlig tradition. Dessa gick tillbaka till Högbo (Sandviken) före Sandvikens Jernverks etablering 1860. Högbo's gårdar och familjer har dokumenterats fram till denna tid av Högbos Hembygdsförening, och uppgifter från detta har vänligen tillställts mig av Katarina Sohlborg, Torsåker. Förutom Högbo så finns släkten i socknarna norr om Uppsala (Vendel, Björklinge).

Uppgifter angående min hustrus, Evalott Axelid-Molin, släkt har sammanställts av hennes far Helge Axelid. Även här är Uppsala-socknar dominerande (Tierp, Björklinge, Tegelsmora, Rö).

Ambitionen är, från min sida, att kunna vidmakthålla materialet för framtiden, samt att tillgängliggöra det för andra släktingar. På grund av det stora bredden i materialet från min fars släkt finns ingen anledning att bredda detta. Däremot kan kompletteringar göras på redan följda grenar, jag tar gärna emot uppgifter därom.

Materialet har kompletterats med uppgifter hämtade på Internet från andra genealogiska hemsidor liknande denna. Det har varit ett värdefullt bidrag både för verifiering, korrigering och komplettering. För att bereda andra samma möjlighet ur mitt material tillkom denna hemsida.

Välkommen att kontakta mig för ev. frågor och kompletteringar, lättast på email. 

                                   

 

Gå till toppen  

Denna datoriserade bok innehåller personuppgifter avsedda för genealogisk forskning, och får fritt användas för detta. För eventuell övrig användning kontakta Göran Molin .