Ansedel Gustaf ( Gösta ) Gideon Molin

1887-1955

Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F) [1] .
Läroverksadjunkt
Född på Liden, Byarum s:n i Småland, vilket hemman fadern ägde. Gick först i småskola och sedan i folkskola i Vaggeryd. Konfirmerades i Byarums kyrka 1900. Skötte efter moderns död 1900 hemmet år sin far och bror till hösten 1903. Var under ett par månader springpojke i en Cigarraffär i Jönköping. Intogs hösttreminen 1903 i 3:e klass i Jönköpings H. Allm. Läroverk och avlade där mogenhetsexamen 15/6 1908 på helklassiska linjen. Inskrevs vid Uppsala Universitet (smålands Nation) ht 1908. Var året 1910 nationens klubbmästare och 1912-13 dess biliotekarie. Avlade vt 1916 fil kand.-examen i latin, romanska språk och teor. filosofi; undergick vt 1917 efter prövning i samma examen i ämnet sinologi. Var aug 1917- mars 1918 anställd som reporter i Dagens Nyheter i Stockholm och därefter till slutet av 1918 medarbetare och sedan sous-chef å utrikesavdelningen i Nordiska Presscentralen i Stockholm. Var 1919-20 anställd som översättare och kritisk granskare åt Svenska Andelsförlaget, Stockholm. Efter sitt giftermål 1919 bosatte sig makarna i Sjömarken (invid Borås) och bodde där till slutet av år 1920, under vilken tid Molin översatte ett stort antal huvudsakligen skönlitterära verk från tyska, engelska, franska och norska. M. studerade 1921 vid Göteborgs Högskola och avlade där ht 1921 fil ämbetsexamen i ämnena latin, romanska språk och tyska. Under vt och ht 1922 undergick han provår i h. Latinläroverket i Göteborg. Vikarierade en månad som ämneslärare i Vara kommunala mellanskola. Besökte sommaren 1923 med sin familj Tyskland (Badenweiler). M var ht 1923 - vt 1930 anställd som extralärare och vik. adjukt vid Jönköpings h. allm. Läroverk. Utnämndes den 1 nov 1929 till adjunkt i latin och franska vid Uppsala h. allmänna Laroverk, men tjänstgjorde till läsårets slut som vik. adjunkt i Jönköping. Även efter 1920 har M. tillfälligt verkställt översättningar. Avsked med pension 1953. M var bosatt i Uppsala till sin död den 22 juli 1955. Hans stoft ligger begravt på Uppsala kyrkogård (Smålands Nationsgrav).
Han har själv från trycket utgivit:
1) Lättsinne och tungsinne (Wahlström & Widerstrand 1913). Dikter.
2) Heinrich Heine, Dikter i Urval, tolkade av GGM (Svenska Andelsförlaget 1917, 2:a uppl 1919)
3) Vandringen , episk dikt (Albert Bonniers Förlag 1926)
4) Lasse är ute och går (ABC-bok) (O.Öberg & son1927)
(med teckningar av Yngve Sixten Lundbohm) samt postumt
Smolandi Upsaliensis I , 1593 - 1625 utgiven av Smålands Nation 1955.
Uppsala Nya Tidning 6.2.1947:
" Adjunkt G.G.Molin 60 år.
Adjunkt Molin tillhör de lyckliga, för vilka de lärda mödorna snarare är rekreation. Då sommaren kommer, stannar han vid sitt med manuskriptpackar hopade arbetsbord på Carolina, frånsett korta besök i hembygden. När för några år sedan en scen ur en uppsalafilm förlades till läroverket därstädes, insåg också med intuitiv säkerhet regissören vilket fynd han gjort, när han filmade adjunkt Molin, vars drag nu bör vara ganska välkända av den biobesökande allmänheten. Det är framför allt en vetenskapsgren, som kan bereda sina idkare en sådan njutning, nämligen genealogin. Adjunkt Molin är, man kan utan överdrift säga, passionerad forskare. Efter att ha utrett sin egen släkts historia, har han tagit upp andra och mer vittutseende uppgifter. Särskilt erkännande förtjänar hans oförtrutna verksamhet som samlare och, må man livligt hoppas, med tiden utgivare av Smålands Nations matrikel. Han äger här en styrka, som långtifrån alla av hans samtida medbröder i facket varit i besittning av; han är nämligen en driven latinare. I den för närvarande livligt diskuterade frågan om studentnationernas ålder har han gjort uppmärksammade inlägg. Av den förstnämnda matrikeln föreligger första bandet i det närmaste tryckfärdigt, omfattande tiden 1593-1645. Detta band kommer att innehålla uppgifter om de här studerande smålänningarna under detta tidsskede. Då ett arkiv för nationen kunde uppkomma först efter det formella instiftandet 1645, är det lätt att inse att det fordras spårsinne och ett systematiskt arbete att samla sådant material, men så bereder det också tjusningen att odla obruten mark. Det överflödande materialet, med uppgifter på så många håll, ställer stora krav på den, som systematiskt skall samla dessa uppgifter och hopfoga dem till biografiska helhetsbilder. Det kommer säkert att visa sig att han med denna krävande uppgift haft ett mycket lyckligt handlag. Adjunkt Molin har vidare gjort en omfattande och uppskattad insats som undervisare vid läroverket och arméns underofficersskola. Hans älsklingsämne är Horatius, vilket måtte bero på själsfrändskap med denne elegante författare. För sin formtalang har han vidare funnit användning dels i egna dikter, dels i några av de bästa Heine-tolkningar, som finns på vårt språk. " En bror med efterlevande släkt i Smålandstrakten.
Död 1955-07-22 i Uppsala [2] .
Begravd i Uppsala.

Gustaf ( Gösta ) Gideon Molin
Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F) [1] .
Död 1955-07-22 i Uppsala [2] .
Läroverksadjunkt

F Carl Johan August Karlsson Molin.
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F) [3] .
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F) [4] .
Hemmansägare


FF Karl Gustaf Eriksson Molin.
Född 1798-05-05 i Plätt, Byarum (F) [5] .
Död 1855-02-14 i Liden, Boarp, Byarum (F) [5] .
Hemmansägare


FFF Erik Jönsson Molin.
Född 1759-02-12 i Götaströms kvarn, Tofteryd (F) [5] .
Död 1827-05-19 i Plätt, Byarum (F) [5] .
Hemmansägare


FFM Anna Kristina Svensdotter.
Född 1769-02-02 i Plätt, Byarum (F) [5] .
Död "av vattusot" 1849-04-19 i Plätt, Byarum (F) [5] .


FM Britta Magnusdotter.
Född 1807-02-17 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [6] .
Död 1882-03-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [7] .


FMF Magnus Gudmundsson.
Född 1760-03-28 i Ammelund, Byarum (F) [8] .
Död 1845-04-29 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [5] .
Torpare


FMM Helena Petersdotter.
Född 1773-12-06 i Grimsjö, Byarum (F) [9] .
Död 1845-02-05 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [5] .


M Johanna Andreasdotter.
Född 1843-09-16 i Hagstad, Åker (F) [10] .
Död 1900-08-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [11] .


MF Andreas Svensson.
Född 1811-04-21 i Ugglekull, Åker (F) [12] .
Död 1889-04-21 i Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [13] .
Hemmansägare


MFF Sven Andersson.
Född 1776-01-09 i Gisslaköp, Åker (F) [14] .
Död 1833-10-24 i Ugglekull, Åker (F) [15] .


MFM Ingrid Arvidsdotter.
Född 1768-09-20 i Kävsjö (F) [16] .
Död 1841-08-15 i Pålskog, Åker (F) [17] .


MM Anna Marta Andreasdotter.
Född 1815-09-15 i Södra Elgebo, Åker (F) [18] .
Död 1882-10-17 i Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [19] .


MMF Andreas Johannesson.
Född 1778-08-05 i Norregården, Galtås, Åker (F) [20] .
Död 1841-12-14 i Packebo, Hagshult (F) [21] .
Rusthållare, Nämndeman


MMM Stina Månsdotter.
Född 1787-09-12 i Mörkebo, Åker (F) [22] .
Död 1871-09-04 i Packebo, Hagshult (F) [23] .


Levnadsbeskrivning

Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F) [1] .
Läroverksadjunkt
Född på Liden, Byarum s:n i Småland, vilket hemman fadern ägde. Gick först i småskola och sedan i folkskola i Vaggeryd. Konfirmerades i Byarums kyrka 1900. Skötte efter moderns död 1900 hemmet år sin far och bror till hösten 1903. Var under ett par månader springpojke i en Cigarraffär i Jönköping. Intogs hösttreminen 1903 i 3:e klass i Jönköpings H. Allm. Läroverk och avlade där mogenhetsexamen 15/6 1908 på helklassiska linjen. Inskrevs vid Uppsala Universitet (smålands Nation) ht 1908. Var året 1910 nationens klubbmästare och 1912-13 dess biliotekarie. Avlade vt 1916 fil kand.-examen i latin, romanska språk och teor. filosofi; undergick vt 1917 efter prövning i samma examen i ämnet sinologi. Var aug 1917- mars 1918 anställd som reporter i Dagens Nyheter i Stockholm och därefter till slutet av 1918 medarbetare och sedan sous-chef å utrikesavdelningen i Nordiska Presscentralen i Stockholm. Var 1919-20 anställd som översättare och kritisk granskare åt Svenska Andelsförlaget, Stockholm. Efter sitt giftermål 1919 bosatte sig makarna i Sjömarken (invid Borås) och bodde där till slutet av år 1920, under vilken tid Molin översatte ett stort antal huvudsakligen skönlitterära verk från tyska, engelska, franska och norska. M. studerade 1921 vid Göteborgs Högskola och avlade där ht 1921 fil ämbetsexamen i ämnena latin, romanska språk och tyska. Under vt och ht 1922 undergick han provår i h. Latinläroverket i Göteborg. Vikarierade en månad som ämneslärare i Vara kommunala mellanskola. Besökte sommaren 1923 med sin familj Tyskland (Badenweiler). M var ht 1923 - vt 1930 anställd som extralärare och vik. adjukt vid Jönköpings h. allm. Läroverk. Utnämndes den 1 nov 1929 till adjunkt i latin och franska vid Uppsala h. allmänna Laroverk, men tjänstgjorde till läsårets slut som vik. adjunkt i Jönköping. Även efter 1920 har M. tillfälligt verkställt översättningar. Avsked med pension 1953. M var bosatt i Uppsala till sin död den 22 juli 1955. Hans stoft ligger begravt på Uppsala kyrkogård (Smålands Nationsgrav).
Han har själv från trycket utgivit:
1) Lättsinne och tungsinne (Wahlström & Widerstrand 1913). Dikter.
2) Heinrich Heine, Dikter i Urval, tolkade av GGM (Svenska Andelsförlaget 1917, 2:a uppl 1919)
3) Vandringen , episk dikt (Albert Bonniers Förlag 1926)
4) Lasse är ute och går (ABC-bok) (O.Öberg & son1927)
(med teckningar av Yngve Sixten Lundbohm) samt postumt
Smolandi Upsaliensis I , 1593 - 1625 utgiven av Smålands Nation 1955.
Uppsala Nya Tidning 6.2.1947:
" Adjunkt G.G.Molin 60 år.
Adjunkt Molin tillhör de lyckliga, för vilka de lärda mödorna snarare är rekreation. Då sommaren kommer, stannar han vid sitt med manuskriptpackar hopade arbetsbord på Carolina, frånsett korta besök i hembygden. När för några år sedan en scen ur en uppsalafilm förlades till läroverket därstädes, insåg också med intuitiv säkerhet regissören vilket fynd han gjort, när han filmade adjunkt Molin, vars drag nu bör vara ganska välkända av den biobesökande allmänheten. Det är framför allt en vetenskapsgren, som kan bereda sina idkare en sådan njutning, nämligen genealogin. Adjunkt Molin är, man kan utan överdrift säga, passionerad forskare. Efter att ha utrett sin egen släkts historia, har han tagit upp andra och mer vittutseende uppgifter. Särskilt erkännande förtjänar hans oförtrutna verksamhet som samlare och, må man livligt hoppas, med tiden utgivare av Smålands Nations matrikel. Han äger här en styrka, som långtifrån alla av hans samtida medbröder i facket varit i besittning av; han är nämligen en driven latinare. I den för närvarande livligt diskuterade frågan om studentnationernas ålder har han gjort uppmärksammade inlägg. Av den förstnämnda matrikeln föreligger första bandet i det närmaste tryckfärdigt, omfattande tiden 1593-1645. Detta band kommer att innehålla uppgifter om de här studerande smålänningarna under detta tidsskede. Då ett arkiv för nationen kunde uppkomma först efter det formella instiftandet 1645, är det lätt att inse att det fordras spårsinne och ett systematiskt arbete att samla sådant material, men så bereder det också tjusningen att odla obruten mark. Det överflödande materialet, med uppgifter på så många håll, ställer stora krav på den, som systematiskt skall samla dessa uppgifter och hopfoga dem till biografiska helhetsbilder. Det kommer säkert att visa sig att han med denna krävande uppgift haft ett mycket lyckligt handlag. Adjunkt Molin har vidare gjort en omfattande och uppskattad insats som undervisare vid läroverket och arméns underofficersskola. Hans älsklingsämne är Horatius, vilket måtte bero på själsfrändskap med denne elegante författare. För sin formtalang har han vidare funnit användning dels i egna dikter, dels i några av de bästa Heine-tolkningar, som finns på vårt språk. " En bror med efterlevande släkt i Smålandstrakten.
Död 1955-07-22 i Uppsala [2] .
Begravd i Uppsala.


Gifte och barn


Gift 1919-02-28 i Fritsla (P) [24] .
Skild 1935-02-18 i Uppsala [5] .

Thekla Elsa Karin Lundbohm. Född 1893-02-08 i Renland, Rännelanda (P) [25] .
Läroverksadjunkt
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [26] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [27] .
Flyttade 1919-04-05 från Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) till Borås [28] .
Undervisades först i hemmet av guvernant. Familjen flyttade 1902 till Bergbacken i Tångelanda. Hon gick då i Färgelanda samskola. Flyttade med familjen till Fritsla i Västergötland 1905. Gick där i Fritsla samskola. Sedan till Sigrid Rudebecks skola i Göteborg där hon först avlade realskoleexamen och sedan genomgick gymnasiet på latinlinjen. Hennes examina och tjänstgöring vid olika skolor framgår av nedanstående av henne själv upprättade

MERITFÖRTECKNING Undertecknad, Tekla Elsa Karin Molin, född den 8 februari 1893 i Rännelanda församling, Älvsborgs län,
avlade studentexamen vid Sigrid Rudebecks skola i Göteborg år 1912.
avlade filosofisk ämbetsexamen vid Uppsala Universitet år 1917.
genomgick provår vid Göteborgs högre realläroverk höstterminen 1925.
tjänstgjorde läsåret 1920-21 vid Borås folkskolors överbyggnadsklasser såsom timlärarinna i tyska och engelska språket, vilken tjänstgöring jag, enl Kungl Maj:ts medgivande, vid ansökning till ordinarie ämneslärarebefattningar vid rikets allmänna läroverk får tillgodoräkna mig på samma sät som tjänstgöring vid högre folkskola.
tjänstgjorde vid elementarläroverket för flickor i Borås såsom vikarierande lärarina läsåret 1921-22
tjänstgjorde vid Skara högre flickskola såsom vikarierande lärarinna vårterminen 1923 och höstterminen 1923.
tjänstgjorde vid realskolan och kommunala gymnasiet i Eksjö såsom extralärare från den 29 augusti 1924 till slutet av vårterminen 1925, vårterminen 1926 samt läsåret 1926-27 och vid samma läroverk såsom e. o. lektor läsåren 1927-29.
tjänstgör sedan början av höstterminen 1930 såsom vikarierande ämneslärarinna vid Enköpings samrealskola.
idkade språkstudier i Tyskland under sju veckor sommaren 1913 samt sex veckor sommaren 1923.
idkade språkstudier i England under sju veckor sommaren 1914.
idkade språkstudier i Frankrike under sex veckor sommaren 1928.
studerade läsåret 1929-1930 romanska språkvid Göteborgs högskola.
är frisk och fri från lyte.
Enköping den 10 april 1931 Karin Molin

Hon var vikarierande adjunkt vid Samrealskolan i Norrtälje 1932-34 och blev 1934 ordinarie adjunkt vid samma skola, där hon tjänstgjorde till sin död 1955. Läroverksadjunkt i Norrtälje
Död 1955-02-27 i Göteborg [24] .
Begravd i Högsäter (P).


Sixten Lars Olof Molin. Född 1919-12-14 i Borås [29] .
Rådman
Gick de tre första klasserna i Eksjö flickskola, 1 år i Fritsla folkskola och 6 år i Enköpings samrealskola. Genomgick därefter 3-åriga latingymnasiet av h allm. läroverket i Uppsala, där han avlade studentexamen våren 1939. Deltog i skolungdomsutbyte i Frankrike sommaren 1937. Företog med en kamrat cykelturer i norra Tyskland 1938. Inskrevs vid Uppsala Universitet 1939 och tillhörde där Upplands nation. Studier i moderna språk. Värnplikt (rekryt 99 dagar) vid I8 (Upplands Regemente) 1939. Därefter reservofficersutbildning vintern 1939-40. Mobiliseringstjänstgöring sommaren 1940 som furir. Res.off.kurs vid Intendenturkårens dépåbefälsskola hösten 1941 - våren 1942. Fänrik i reserven 1943, löjtnant 1945, kapten 1958. Beredskapstjänstgöring sammanlagt ca 3 år under tiden 1939-45. Andre kurator vid Upplands nation 1947. Jur kand 1950 Tjänstgöring i Mellersta Roslagens domsaga, Norrtälje, 1/8 1950-30/5 1953. Tf assessor vid rådhusrätterna i Uppsala och Kalmar sommaren 1953 Fiskalsaspirant vid K. Svea Hovrätt 11/9 1953-1954, fiskal där 1/10-16/12 1954. Sekreterare vid Stockholms rådhusrätt från 1/12 1954 samt extra assesor därstädes. Utnämndes till assessor vid samma rådhusrätt den 6 sept 1963 och till rådman 1965. Bosatt i Uppsala med familj från 1953. Tillhörde såsom major FN-bat 7B - 36 C april 1966 -april 1967 med tjänstgöring som chef för sekt 3 (Personaldet.) vid bat-staben på Cypern 1966-april 1967. Auditör vid FN-bat 38C på Cypern april-juni 1967. Erhöll våren 1967 FN:s Cypernmedalj. Auditör vid FN-bat 43C okt 1969 - april 1970. Chef sekt 3 april-juni 1970. Auditör vid FN-bat 52M (Mellersta Östern=Egypten) nov 1973 - april 1974. Vice auditör hos chefen för kustflottan, Berga Örlogsskolor och 1:a helikopterdivisionen, hösten 1973. Efter hemkomsten från Cypern 1970 flyttade han med fru och dotter Karin till Strömdalen, Alsike. Drabbades av hjärnblödning 1978. Sjukskriven ett par år och därefter delpensionär. Kvarstod vid Stockholms Tingsrätt till pensionering 1984, chef för sjöfartsregister från 1974 till pensionering. Dog 1999-08-31 efter en kortare sjukhusvistelse på Akademiska Sjukhuset. Jordfästes i Knivsta kyrka 17/9 och begravdes i svärfar Karl V. Lindströms familjegrav.
Död 1999-08-31 i Uppsala [30] .
Begravd 1999-09-17 i Knivsta (C).


Källor

 1. G. Molin släktbok, Byarum C:6 p 91
 2. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 3. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 461
 4. G. Molin släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 5. G. Molin släktbok
 6. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 199
 7. Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
 8. G. Molin släktbok, Byarum C:2 p 123
 9. G. Molin släktbok, Byarum C:2 p 219
 10. G. Molin släktbok, Åker AI:9 p 123
 11. G. Molin släktbok, Byarum F:1 p 20
 12. G. Molin släktbok, Åker C:4 p 47
 13. Åker C:8 p 203
 14. G. Molin släktbok, Åker AI:5 p 31
 15. G. Molin släktbok, Åker AI:7 p 73
 16. G. Molin släktbok, Kävsjö AI:2 p 93
 17. G. Molin släktbok, Åker C:5 p 405
 18. G Molins släktbok, Åker C:4 p 75
 19. G. Molin släktbok, Åker C:8 p 177
 20. G. Molin släktbok, Åker C:3 p 153
 21. G. Molin släktbok, Hagshult C:3 bild 61
 22. G. Molin släktbok, Åker C.3 p 197
 23. Hagshult C:5 p 67
 24. Lundbohms släktbok
 25. Lundbohms släktbok, Rännelanda C:8 bild 92
 26. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 36
 27. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 51
 28. Lundbohms släktbok, Fritsla AIIa:3 p 170
 29. Lundbohms släktbok, Borås CI:17 p 311
 30. Göran Molin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.