Ansedel Johanna Maria Henning

1784-1863

Född 1784-11-07 i Alingsås [1] .
Flyttade 1803 till Lycke, Bokenäs (O) [2] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Såsom änka bodde hon någon tid hos sonen Fredrik Vilhelm Lundbom och därefter hos sonen August Ferdinand Lundbom på Rubbestad i Ödeborgs socken på Dal, där hon dog 1863 och begravdes på Ödeborgs kyrkogård den 7:e december.
Död 1863-11-25 i Rubbestad, Ödeborg (P) [4] .
Begravd 1863-12-07 i Ödeborg (P) [5] .

Johanna Maria Henning
Född 1784-11-07 i Alingsås [1] .
Död 1863-11-25 i Rubbestad, Ödeborg (P) [4] .

F Jakob Erdtman Henning.
Född 1753-09-27 i Pommern, Tyskland [6] .
Död före 1821.
Gästgivare

   
 
   
 

M Maria Svensdotter.
Född 1761-04-12 i Lilla Stakeryd, Fågelås, Brålanda (P) [5] .
Död efter 1821.


MF Sven Svensson i Lilla Stakeryd.
Född 1723-09-09 [7] .
Död (72 år) 1794-12-06 [7] .
Rusthållare


MFF Sven Toresson i Lilla Stakeryd.
Född omkring 1668.
Död 1745 [7] .
Bonde


MFM Gunilla Persdotter.
Född omkring 1680.
Död 1760-04-30 [7] .


MM Karin Jonsdotter.
Född 1732-06-06 [7] .
Död 1799 [7] .


MMF Jonas Svensson.
Född 1705-06-24 i Mellangården, Munkaskog, Södra Fågelås (R) [8] .
Död 1787 [7] .
Bonde


MMM Britta Olofsdotter.
Född 1707-04-05 i Stora Björstorp, Södra Fågelås (R) [9] .
Död 1775-08-02 [7] .


Levnadsbeskrivning

Född 1784-11-07 i Alingsås [1] .
Flyttade 1803 till Lycke, Bokenäs (O) [2] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Såsom änka bodde hon någon tid hos sonen Fredrik Vilhelm Lundbom och därefter hos sonen August Ferdinand Lundbom på Rubbestad i Ödeborgs socken på Dal, där hon dog 1863 och begravdes på Ödeborgs kyrkogård den 7:e december.
Död 1863-11-25 i Rubbestad, Ödeborg (P) [4] .
Begravd 1863-12-07 i Ödeborg (P) [5] .


Gifte och barn


Gift 1803-05-30 i Herrestad (O) [10] .

Olof Georg ( Göran ) Lundbom. Född 1772-08-14 i Ekholmen, Gunnarsnäs (P) [11] .
Länsman
Inflyttad som länsman omkring 1798 till Lycke, Bokenäs (O) [12] .
Utflyttad omkring 1808 från Lycke, Bokenäs (O) [13] .
Levde mellan 1814 och 1827 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [14] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Utnämndes Länsman i Sörbygdens härad i Bohuslän den 1 mars 1814 och kallades vid utnämningen för likvidationskommissare. Hovrättskommissare. Han ägde gården Bodilsröd i Krokstads socken, Sörbygdes Härad. Står som ägare och brukare i Krokstad AI:10 (1821-1823), men bodde ej där. Från Krokstad AI:12 (1826-29) inskriven som boende med familjen.

Dopvittne 1770-10-21 till Johannes Ruderberg i Gunnarsnäs.
Död 1844-03-07 i Bodilsröd, Krokstad (O) [15] .


Carl Jakob Lundbom. Garvare
Född 1804-05-15 i Lycke, Bokenäs (O) [16] .
Flyttade 1839-08-09 till Domkyrkoförs I Gbg (O) [17] .
Flyttade 1848-02-04 från Bodilsröd, Krokstad (O) till Foss (O) [18] .
Inflyttad till Rubbestad, Ödeborg (P).
Flyttade 1852 från Foss (O) till Rubbestad, Ödeborg (P) [19] .
Flyttade från Rubbestad, Ödeborg (P) till Rännelanda (P) [5] .
Han vandrade som gesäll vida omkring bl a i Tyskland. Hade en kortare tid ett eget garveri i Hattefjäll i Ryrs socken på Dal. Bodde sedemera hos sin broder August Ferdinand på Rubbestad. Sista åren av sitt liv bodde han hos brorsonen Sixten Lundbohm på Rännelanda., där han dog år 1888, och ligger begravd på Rännelanda kyrkogård. Han var ett stort original och av ett synnerligen häftigt och obändigt lynne. Han fick en mycket lugn och fridfull död, han somnade bort utan någon märkbar sjukdom. Sixter och Sixtens mor sutto vid hans dödsbädd
Död 1888-05-15 i Rännelanda (P) [20] .
Begravd i Rännelanda (P) [5] .

Johan Niklas ( Janne ) Lundbom. Född 1806-03-10 i Lycke, Bokenäs (O) [14] .
Kronolänsman
Inflyttad 1829-11-20 till Holma, Brastad (O) [21] .
Flyttade omkring 1833 från Holma, Brastad (O) till Säleby, Brastad (O) [22] .
Såsom yngre var Janne skrivare hos befallningsman Norberg i Lilla Foss, Foss socken. Kronolänsman i Stångenäs. Förvaltare hos godsägaren Bundsen på Holma i Bohuslän. Arrenderade Säleby i Brastad.
Död 1851-11-28 i Säleby, Brastad (O) [23] .

Fredrik Wilhelm Lundbom. Född 1807-12-13 i Lycke, Bokenäs (O) [24] .
Kronolänsman
Fredrik Wilhelm Lundbohm var biträde på häradsskrivarekontoret under ett och ett kvarts år, varefter han ägnade sig åt länsmanstjänsten. Bland hans efterlämnade papper har följande tjänstgöringsbetyg påträffats:
" v.Kronolänsmannen F.W.Lundbom, som i början af år 1827 antogs till biträde å Landstats tjenstemanskontoir inom Bohus Län samt 1829 vid Krono Lansmans Expedition inom Wahlbo härad och sedemera med dylik sysselsättning fortfarit inom Dahls Lands Södra Fögderi, har sedan den 1 juni 1830 tolf säskilte gånger varit af Konungens Befallningshavande förordnad, att, dels såsom biträde och dels på egen hand, förrätta Krono Länsmans tjenst inom samma Fögderi under en sammanräknad tid af omkring fem och ett halft år, hvarunder flerfalldige granlaga ärenden och betydlig uppbörd varit honom anförtrodd, intyga med vitsord, att lundbom städse, i förening med ett anständigt uppförande, ådalagt stadga, pålitlighet och skicklighet.
Bakerud i Dahls Lands Södre Fögderites Krono Fogde kontoir den 6 juli 1836 G. Forsell"
År 1837 föordnades han att bestrida länsmanstjänsten i Stångenäs härad i Bohuslän. Han utnämndes den 28 mars 1838 till kronolänsman i Tunge härad i Bohuslän. Bosatt på länsmansbostället i Tyft i Svarteborgs socken, Tunge Härad. Han inköpte egendomen Vässjö i samma socken. Han var en god och präktig man, som skötte sin tjänst oklanderligt och förskaffade sig det bästa anseende inom sitt verksamhetsområde. Han dog hastigt ( efter att, enligt vad som berättas, ha förlyft sig på en sten) år 1866, och ligger begravd på Svarteborgs Kyrkogård.
Död 1866-10-20 i Tyft, Svarteborg (O) [25] .
Begravd i Svarteborg (O).

Otto Gustaf Lundbom. Arrendator
Född 1816-08-06 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [26] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Flyttade 1841 från Bodilsröd, Krokstad (O) till Färgelanda (P) [27] .
Flyttade 1861 från Färgelanda (P) till Hultet, Lagmansered (P) [28] .
Flyttade 1887 från Hultet, Lagmansered (P) till Åsbosvedjan, Lagmansered (P) [29] .
Bodde under några år på sin broders August Ferdinands gård Rubbestad. Sedemera fånggevaldiver och då bosatt i Lagmansered. År 1861 flyttade familjen från Färgelanda till Lagmansered. I kyrkotiderna (?) står OG på Hultet under Länsmansbostället. OG kallas då statdräng, rättare, torpare.
Död 1896-11-10 i Åsbosvedjan, Lagmansered (P) [30] .

August Ferdinand Lundbohm. Född 1818-12-10 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [31] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Flyttade 1835-03-05 från Bodilsröd, Krokstad (O) till Dalsland [32] .
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Rännelanda (P) [33] .
Kronolänsman
Såsom ung var han en tid biträde hos sin broder Fredrik Vilhelm L. , när denne tjänstgjorde som länsman i Sundals fögderi. Han utnämndes till länsman i Valbo härads södra distrikt på Dal år 1842. Han ägde och brukade 1/ mtl. Rubbbestad och 1/8 mtl. Mosstorpet, båda i Ödetorps socken. År 1872 eller 1873 sökte och erhöll han transport till Valbo härads norra distrikt, men bodde kvar på Rubbestad. Han drabbades några år därefter av ett slaganfall och flyttade till Rennelanda länsmansboställe i Valbo härads norra distrikt. De sista sex à sju åren av hans tjänstetid uppehölls tjänsten genom vikarie, de sista tre à fyra åren av sonen Sixten L. Han avgick med pension från sin tjänst år 1885 och dog den 20 augusti samma år. Han ligger begravd på Rännelanda kyrkogård. Han var en dugande tjänsteman och förvärvade sig stort förtroende. Dessutom var han en synnerligen intresserad och god lantbrukare, som skötte sina gårdar mönstergillt samt uppförde mycket präktiga byggnader. (Uppgivet av sonen Sixten L.)
Död 1885-08-20 i Rännelanda (P) [34] .
Begravd i Rännelanda (P).

Emilia Augusta Charlotta Lundbom. Född 1821-06-09 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [35] .
Död 1822-05-03 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [36] .

Johanna Maria Lundbom. Dog som barn. Ej hittad i födelselängd 1822-1824. Annan ordning?

Isak Ertman Lundbohm. Underofficer
Född 1824-06-13 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [37] .
Flyttade mellan 1826 och 1829 till Bodilsröd, Krokstad (O) [3] .
Inflyttad 1839 till Foss (O) [5] .
Flyttade 1858 från Västra Tunhem (P) till Pehr, Lagmansered (P) [38] .
Lämnade ledighetsbetyg vid vigsekn utfärdat i Mellby. I vigselnotisen även angiven " från Lagmansered"
Flyttade 1862-05-03 från Mellby (R) till Jutegården, Väne-Åsaka (P) [39] .
Flyttade 1875-10-07 från Jutegården, Väne-Åsaka (P) till Djupedalen, Frändefors (P) [40] .
Flyttade 1879-06-26 från Djupedalen, Frändefors (P) till Uddevalla (O) [41] .
Flyttade 1882-06-01 från Uddevalla (O) till Vänersborg (P) [42] .
Underofficer vid Västgöta-Dals regemente. Innehade såsom underofficer bostället Åsaka Jutegård i Väne-Åsaka socken i Västergötland. Arrenderade sedemere en liten egendom nära Vänersborg, Katrinedal i Vassända-Naglums socken. Under de sista åren var han bosatt i Trollhättan, där han dog omkring 74 år gammal.
Död 1898-05-22 i Vaggeryd [43] .


Källor

 1. Alingsås stadsförs C:3 p 65
 2. Bokenäs AI:5 p 73
 3. Krokstad AI:12 p 23
 4. Lundbohms släktbok, Ödeborg F:1 p 19
 5. Lundbohms släktbok
 6. Lundbohms släktbok, Främmestad B:1 p 101
 7. G. Molin släktbok
 8. G. Molin släktbok, Norra Fågelås C;1 p 73
 9. G. Molin släktbok, S:a Fågelås C:1 p 77
 10. Herrestad C:3 s 249
 11. Lundbohms släktbok, Gunnarsnäs C.2 p 241
 12. Lundbohms släktbok, Bokenäs AI:4 p 43
 13. Bodilsröd AI:6 p 79
 14. Krokstad AI:8 p 27
 15. Krokstad C:6 p 293
 16. Lundbohms släktbok, Bokenäs C:2 p 347
 17. Göteborg Domkyrko AIa:4 p 248
 18. Lundbohms släktbok, Krokstad B:3 bild 93
 19. Ödeborg AI:15 p 140
 20. Lundbohms släktbok, Rännelanda F.1 P 51
 21. Bro B:1 p 147
 22. Bro AI:8 p 229
 23. Brastad C:5 p 42
 24. Lundbohms släktbok, Bokenäs C:2 p 377
 25. Svarteborg AI:15 p 81
 26. Lundbohms släktbok, Krokstad C:4 p 447
 27. Lundbohms släktbok, Krokstad AI:16 p 23
 28. Lundbohms släktbok, Lagmansered AI:8 p 29
 29. Lagmansered AI:11 p 205
 30. Lundbohms släktbok, Lagmansered AI:11 p 205
 31. Lundbohms släktbok, Krokstad C:4 p 477
 32. Krokstad B:2 p 79
 33. Rännelanda AI:19 p 10
 34. Lundbohms släktbok, Rännelanda F:1 bild 48
 35. Lundbohms släktbok, Krokstad C:4 p 507
 36. Krokstad C:4 p 735
 37. Lundbohms släktbok, Krokstad C:5 p 47
 38. Lagmansered AI:8 p 27
 39. Lundbohms släktbok, Västra Tunhem B:3 p 61
 40. Väne-Åsaka AI:7 p 384
 41. Uddevalla B:8 bild 62
 42. Uddevalla B:8 bild 118
 43. Göteborg Kristine FIII:4 p 8
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.