Ansedel Carin Olsdotter

1847-1931

Född 1847-01-22 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Flyttade med fam 1883 från Högbo, se Sandviken (X) till Björklinge (C) [1] .
Flyttade 1912-03-05 från Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [2] .
Flyttade 1925-12-02 från Liljansberg, Bälinge (C) till Strömdalen, Knivsta (C) [3] .
Död 1931 i Knivsta (C) [4] .
Flyttade efter giftermålet 1867 till maken i Gefle. Vid makens död 1913 bodde hon kvar i Liljansberg, Nolmyra, med sina yngsta barn Ellen, Axel och Signe. Efter Axels död 1923 flyttade hon med yngsta dottern Signe till Strömdalen, Alsike, där hon slutade sina dagar, 84 år gammal.

Carin Olsdotter
Född 1847-01-22 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Död 1931 i Knivsta (C) [4] .

F Olof Olofsson.
Född 1822-05-19 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Död 1883-04-05 i Västanbyn 2s23, Högbo [5] .
Hemmansägare


FF Olof Matsson.
Född 1797-05-10 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Död 1878-02-11 i Västanbyn 2s23, Högbo [6] .
Nämndeman


FFF Mats Matsson.
Född 1759-12-12 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Död 1820.
Bonde


FFM Catarina Persdotter.
Född 1763-10-06 i Överbyn 2, Högbo [1] .
Död 1852-12-24 i Västanbyn 22, Högbo [7] .


FM Carin Olsdotter.
Född 1792-02-27 i Västanbyn 17, Högbo [1] .
Död 1851-04-21 i Västanbyn 22, Högbo [8] .


FMF Olof Ersson.
Född 1760 i Hillsta 5, Ovansjö (X) [1] .
Död 1802-05-24 i Västanbyn 17, Högbo.
Bonde


FMM Carin Ersdotter.
Född 1760-12-04 i Överbyn 4, Högbo [1] .
Död 1845 i Överbyn s4, Högbo.


M Anna Svensdotter.
Född 1822-02-23 i Västanbyn 2s15, Högbo [1] .
Död 1877-01-23 i Västanbyn 2s23, Högbo [9] .


MF Sven Olsson Westlin.
Född 1798-09-14 i Västanbyn 20, Högbo [1] .

Hemmansägare


MFF Olof Ersson.
Född 1749-10-08 i Västanbyn 20, Högbo [1] .
Död 1803-02-24 i Västanbyn 20, Högbo.
Bonde


MFM Anna Ersdotter.
Född 1753-12-19 i Östanbyn 13, Högbo [1] .
Död 1825-08-03 i Västanbyn 20, Högbo.


MM Brita Ersdotter.
Född 1796-01-19 i Östanbyn s10, Högbo [1] .
Död 1825-05-23 i Västanbyn 2s15, Högbo.


MMF Eric Matsson.
Född 1765-01-13 i Östanbyn 10, Högbo [1] .
Död 1811 i Västanbyn 2s23, Högbo.


MMM Brita Matsdotter.
Född 1765-02-05 i Västanbyn 15, Högbo [1] .Levnadsbeskrivning

Född 1847-01-22 i Västanbyn 22, Högbo [1] .
Flyttade med fam 1883 från Högbo, se Sandviken (X) till Björklinge (C) [1] .
Flyttade 1912-03-05 från Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [2] .
Flyttade 1925-12-02 från Liljansberg, Bälinge (C) till Strömdalen, Knivsta (C) [3] .
Död 1931 i Knivsta (C) [4] .
Flyttade efter giftermålet 1867 till maken i Gefle. Vid makens död 1913 bodde hon kvar i Liljansberg, Nolmyra, med sina yngsta barn Ellen, Axel och Signe. Efter Axels död 1923 flyttade hon med yngsta dottern Signe till Strömdalen, Alsike, där hon slutade sina dagar, 84 år gammal.


Gifte och barn


Gift 1867-11-22 i Högbo, se Sandviken (X) [1] .

Anders Ekström. Född 1834-03-03 i Vendel (C) [10] .
Döpt 1834-03-25 i Vendel (C) [10] .
Flyttade 1845-03-22 från Vendel (C) till Åmyra, Björklinge (C) [11] .
Flyttade 1851-10-24 från Åmyra, Björklinge (C) till Rångsta, Viksta (C) [12] .
Flyttade 1855-10-24 från Rångsta, Viksta (C) till Viksta By, Viksta (C) [13] .
Flyttade 1856-10-24 från Viksta By, Viksta (C) till Sommaränge, Viksta (C) [14] .
Flyttade 1857-04-23 från Sommaränge, Viksta (C) till Berggrenska Gården, Gävle Heliga Trefaldighet (X) [15] .
Flyttade 1858-05-09 från Berggrenska Gården, Gävle Heliga Trefaldighet (X) till 3:e kvarteret tomtnr 112 = norra delen av Hattmakaregatan. [16] .
efter Gävlestadsbrand 1869-07-13 från Västanbyn 2s23, Högbo till Västanbyn 2s23, Högbo [17] .
Flyttade till fädernesgården 1883-12-11 till Åmyra, Björklinge (C) [18] .
Flyttade 1884-10-24 till Viksta By, Viksta (C) [18] .
Flyttade 1894-11-01 till Risby, Viksta (C) [19] .
Flyttade 1898-04-07 till Åmyra, Björklinge (C) [20] .
Flyttade 1905 till Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) [21] .
Flyttade 1912-03-05 från Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [2] .
Död 1913-02-04 i Liljansberg, Bälinge (C) [22] .
Begravd 1913-02-25 i Viksta (C) [23] .
Konduktör, Gästgivare, handlare, bonde, nämndeman
Var född Ersson, men tog namnet Ekström när han med brodern Per och syster Karin flyttade till Gävle 1857. Vid vigseln 1867 skriven som järnvägskonduktör från Gävle, f handlare, gästgivare. Var enl Signe Lindström konduktör vid Gävle-Dala Järnväg. Bodde även i Gävle, där deras hem brann upp vid stadsbranden. Endast en byrå kunde räddas av möblemanget, finns fortfarande kvar vid millenieskiftet hos min syster Karin. Anders E blev suspenderad från sin tjänst för att låtit en gravid, fattig kvinna resa andra klass på sin tredjeklassbiljett. Tredje klass var full, och hon kunde ej beredas sittplats där. A. E. sade därvid upp sin tjänst. Detta torde varit mellan 1871 och 1873. I födda-boken C:3 Högbo står han som konduktör 1871, men som handlande 1873. Olika uppgitter finns om tidpunkten för A.E.'s verksamhet som gästgivare. Men klart är att han var vid Gävle-Dala Jernväg före giftet med Karin (hfl). Enligt dotter Signes anteckningar ägde han en matvaruaffär med slakteri i Gävle tillsammans med brodern Per (?). Enligt husförhörslängden skriven i Högbo 2s23, svärfaderns gård, 19/10 1874. Inskriven med hustru "Cathrina", sönerna August Theodor, Carl Olof och Anders Gustaf. Dock står även årtalet 71, varför de kanske återvände redan då, men blev kyrkskrivna först 1874. Eftersom Anders Gustaf fötts 1873 och inskriften är med samma stil och penna, kan antas att prästen skrev in namnen först 1874. Men troligare är att familjen flyttade hem till hustru Karins föräldragård redan 1869 efter Gävle stadsbrand, då de blev hemlösa. Familjen flyttade till Björklinge, Uppland, 11/12 1883 (hfl, flyttattest 85). De flyttade då till Åmyra i Åmyra Rote (Björklinge hfl). Där bodde då Johan Ersson, med broder,familj och gamla mamma. Anders ombads komma hem och ta över den då skuldsatta gården. Anders E. var född Ersson och tog namnet Ekström vid flytten till Gävle. Flyttade 1884-10-24 till Viksta By, men brukade även Åmyra, där tjänstefolket bodde och djuren hölls. Sålde det sedemera. troligen i samband med köpet av Risby och arrende av Rångsta. Köpte 1894 Risby 3:2, Viksta, men sålde fastigheten 1898 (fast.längd hos nuv ägare, april 2000). Var vid köpet angiven som kommande från Viksta by. Viksta by är också inskrift på hans gravsten i Viksta k:a. Återköpte (senast 1898) och flyttade sedemera tillbaka till Åmyra. Sålde Åmyra 1904 efter en förfallen borgensförbindelse för systersönerna August och Per. Arrenderade Frediksberg (Nolmyra) för att så småningom flytta till Liljansberg, där han sedan levde till sin död. Flyttade till Liljansberg, Nolmyra, Uppland, ca 1908, med hustru och kvar hemmavarande barn Elin, Axel och Signe. Vid det laget gammal och sjuk, fick hålla sig inomhus eftersom benen inte bar. Hade släktingar, Hofvander, i Nolmyra. Bodde i garveriet, men kom från gården Hocksbo i södra Nolmyra. Någon Hofvander hade också Brogårds lanthandel. Det vara Anders Ekströms syster Karolina, som gift sig Persson, vars son tog namnet Hovander, barn i första generation kusiner till Signe, och andra generation sysslingar med Sylvia (min mor).

Anteckningar 121130: A.E flyttade från Berggrenska till Hattmakaregaran,


August Theodor Ekström. Född 1869-01-27 i Västanbyn 2s23, Högbo [17] .
Död 1880-05-21 i Västanbyn 2s23, Högbo.
Begravd i Högbo, se Sandviken (X).
Älste son till Anders och Karin Ekström. Dog i tolv års ålder och är begravd på Högbo kyrkogård. Finns med på fotot av Lass-Ollas, Sandviken 125 år i bilder (s 66 ?)

Carl Olof Ekström. Tapetserare, sadelmakare
Född 1871-06-11 i Västanbyn 2s23, Högbo [24] .
Flyttade 1888-11-16 från Viksta By, Viksta (C) till Uppsala domkyrkoförs (C) [25] .
Sannolikt född i Högbo, Västanbyn 2s23, men familjen var skriven i Gävle. Var verksam i Storvik/Kungsgården 1903, där han hade veskstad och bostad. Karl klädde möbler och gjorde fina selar åt hästarna (Signe Lindströms barn- och ungdomssaga). Var skriven i Åmyra 1900 (Björklinge fb 1900). Flyttade med fadern och familjen till Fredriksberg, men var efter familjens flytt till Liljansberg 1912 "på orten skriven" i Björklinge. Bodde senare och till sin död i Uppsala.
Flyttade 1917-09-15 från Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [3] .
Död 1957-02-01 i Uppsala [26] .
Begravd i Viksta (C) [27] .

Anders Gustaf Ekström. Född 1873-08-25 i Västanbyn 2s23, Högbo [24] .
Död 1880-04-01 i Västanbyn 2s23, Högbo.
Begravd i Högbo, se Sandviken (X).
Sannolikt född i Högbo, Västanbyn 2s23, men familjen var skriven i Gävle.

Anna Maria Ekström. Född 1875-12-08 i Västanbyn 2s23, Högbo [17] .
Död 1880-05-04 i Västanbyn 2s23, Högbo.
Begravd i Högbo, se Sandviken (X).

Johan Alfred Ekström. Född 1878-04-30 i Västanbyn 2s23, Högbo [1] .
Död 1885-12-27 i Viksta (C) [21] .
Begravd i Viksta (C).

Robert Ekström. Född 1880-06-07 i Västanbyn 2s23, Högbo [1] .
Död 1884-02-15 i Västanbyn 2s23, Högbo [5] .
Begravd i Högbo, se Sandviken (X) [5] .
Om Robert står i hfl att han avled 1884-02-15. Enligt flyttattesten begav sig familjen redan 2 mån tidigare till Björklinge. Sannolikt dog han efter flytten, men begravdes med sina syskon i morfaderns familjegrav.

Selma Christina Ekström. Född 1882-05-03 i Västanbyn 2s23, Högbo [1] .
Levde 1900 i Åmyra, Björklinge (C) [28] .
Kallskänka
Kokerska först hos Göransson i Högbo,Uppsala slott och sedemera hos domprosten Nystedt i Stockholm. Bodde i slutet av sin levnad i Blackeberg,Strockholm. Ogift. Son John.
Död 1962-01-06 i Bromma (AB) [26] .
Begravd i Viksta (C).

Gustav Robert Ekström. Född 1884-04-21 i Åmyra, Björklinge (C) [18] .
Död 1886-02-12 i Åmyra, Björklinge (C) [21] .
Begravd i Viksta (C).

Elin Katarina (Ellen) Ekström. Född 1885-07-15 i Viksta By, Viksta (C) [21] .
Levde 1900 i Åmyra, Björklinge (C) [28] .
Flyttade 1910-01-29 från Fredriksberg, Björklinge (C) till Hedvig Eleonora (AB) [29] .
Död 1975-12-06 i Nacka (AB) [26] .
Flyttade liksom systern Selma till Stockholm.

Axel Vilhelm Ekström. Född 1887-06-26 i Viksta By, Viksta (C) [30] .
Levde 1900 i Åmyra, Björklinge (C) [28] .
Flyttade 1912-03-05 från Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [2] .
Blev ensam karl kvar med mamman och lillasyster Signe. Beskrevs av min mormor som "klen och sjuklig" men orkade åndå med kvinnornas hjälp bruka den lilla gården efter faderns bortgång.
Död 1922-12-10 i Liljansberg, Nolmyra, Björklinge (C) [3] .
Begravd i Viksta (C).

Ida Elisabeth Ekström. Född 1888-10-06 i Viksta By, Viksta (C) [31] .
Död 1889-04-09 i Viksta By, Viksta (C) [32] .
Begravd i Viksta (C).

Signe Elisabeth Ekström. Född 1890-08-04 i Viksta By, Viksta (C) [33] .
Levde 1900 i Åmyra, Björklinge (C) [28] .
Flyttade 1912-03-05 från Fredriksberg, Nolmyra, Björklinge (C) till Liljansberg, Bälinge (C) [2] .
Död 1985-11-03 i Knivsta (C) [34] .
Flyttade 1925-10-27 från Bälinge (C) till Strömdalen, Knivsta (C) [35] .
Vid faderns död bodde hon kvar med sin mor och sin äldre bror Axel i Nolmyra, Björklinge. Efter broderns död gifte hon sig med byggmästare Karl V. Lindström från Tensta. Flyttade med modern till Lindströms hus i Strömdalen, Alsike. Bosatt där till 1970, därefter Uppsala och Knivsta. Singe drev under en stor del av sin levnad privat vårdhem för mentalpatienter från Ulleråkers sjukhus.


Källor

 1. Katarina Sohlborg
 2. Bälinge B5 p 77
 3. Bälinge AIIa:4 p 100
 4. Sylvia Molin
 5. Högbo Hfl. AI:13 (1880-84)
 6. Högbo Hfl. AI:12 (1876-79)
 7. Högbo Hfl. AI:8 (1852-60)
 8. Högbo Hfl. AI:7 (1847-51)
 9. Högbo Hfl. AI:12
 10. Vendel C:7, p.23
 11. Björklinge B:1 bild 64
 12. Viksta AI:12 p 181
 13. Viksta AI:12 p 165
 14. Viksta AI:13 p 165
 15. Gävle Helga Trefaldighet AI:15c p 7, BI:5 p 56
 16. Gävle Helga Trefaldighet AI:16d p150
 17. Högbo Hfl. AI:11 (1871-75)
 18. Björklinge hfl AI:21
 19. Viksta hfl AI:19
 20. Viksta hfl AI:20
 21. Signe Lindström
 22. Bälinge AIIa:3 p91
 23. Bälinge F:2 p 68
 24. Högbo C3 1866-1877
 25. Viksta hfl AI:18
 26. Signe Lindström, Sveriges Dödbok 1901-2013
 27. Gravsten, Ekströms familjegrav
 28. Björklinge fb 1900
 29. Björklinge AI:3 p 312
 30. Viksta C:6 bild 860
 31. Viksta C:6 bild 890
 32. Signe Lindström, Viksta F:2 bild 53
 33. Sylvia Molin, Viksta C:6 bild 970
 34. Sveriges Dödbok 1901-2013
 35. Knivsta AIIa:5 p 150
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.