Ansedel Paulina Ottilia(na) Gammelin

1821-1906

Född 1821-09-18 i Uddevalla (O) [1] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade vid giftet 1840 från Hjärtum (P) till Svarteborg (O) [3] .
Flyttade efter makens död 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [5] .
Sin barndom tillbragte hon delvis i Hjertum i Bohuslän, delvis i Göteborg där hon gick i skola. Vid nitton års ålder ingick hon äktenskap med F.W. LUndbohm Efter makens död flyttade hon till Vässjö, vars hus hon lät uppbygga. Gården hade nämligen brunnit kort före FWL's död. Här bodde hon till år 1877, då hon flyttade med sina yngre barn till Uddevalla, och hade där inackordering för skolbarn. Sedemera bodde hon en tid hos sin dotter och måg Thekla och Sixten Lundbohm på Rännelanda. Därifrån flyttade hon till döttrarna Agnes och Hilma L. Hos dem bodde hon först i Bäckefors och sedan i Strömstad åren 1898-1903. Till följd av en olyckshändelse blev hon vid denna tid oförmögen att själv förflytta sig under återstoden av sitt liv. 1903-1905 bodde hon hos dottern och mågen Thekla och Sixten L. invid Tångelanda på Dal, dit de flyttat från Rännelanda. 1905 flyttade hon hem till dottern och mågen Hilma och Hjalmar Setterblad på Åseslätt i Fristads socken i Västergötland. Här dog hon den 12 april 1906. Hon jordfästes i Fristads k:a, varefter hennes stoft fördes till Svarteborgs kyrkogård, där det nedsattes i makens familjegrav. (Uppgifterna lämnade av Hilma Setterblad)
Död 1906-04-12 i Åsslätt, Fristad (P) [6] .
Begravd i Svarteborg (O) [3] .
paulinagammelin.jpg

paulinagammelin.jpg
Paulina Ottilia(na) Gammelin
Född 1821-09-18 i Uddevalla (O) [1] .
Död 1906-04-12 i Åsslätt, Fristad (P) [6] .

F Jochim Erdmann Otto Gammelin.
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland [3] .
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P) [7] .
Murarmästare

   
 
   
 

M Anna Britta Lindström.
Född 1798-11-05 i Ödsmål (O) [8] .
Död 1882 [3] .


MF Anders d.y. Björnberg.
Född 1777-06-26 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [9] .
Död 1813-07-31 [10] .
Grosshandlare


MFF Anders d.ä. Björnberg.
Född omkring 1716 [8] .
Död 1783-05-18 i Vaggeryd [11] .


MFM Anna Greta Hultman.
Född 1731-07-18 i Göteborgs Kristine (O) [12] .
Död 1820-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [13] .


MM Anna Helena Lindström.
Född 1778-07-31 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [14] .MMF Emanuel Lindström.


Fabrikör


MMM Ingrid (Engela) Falk.
Född 1747-02-16 [8] .
Död omkring 1801.


Levnadsbeskrivning

Född 1821-09-18 i Uddevalla (O) [1] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade vid giftet 1840 från Hjärtum (P) till Svarteborg (O) [3] .
Flyttade efter makens död 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [5] .
Sin barndom tillbragte hon delvis i Hjertum i Bohuslän, delvis i Göteborg där hon gick i skola. Vid nitton års ålder ingick hon äktenskap med F.W. LUndbohm Efter makens död flyttade hon till Vässjö, vars hus hon lät uppbygga. Gården hade nämligen brunnit kort före FWL's död. Här bodde hon till år 1877, då hon flyttade med sina yngre barn till Uddevalla, och hade där inackordering för skolbarn. Sedemera bodde hon en tid hos sin dotter och måg Thekla och Sixten Lundbohm på Rännelanda. Därifrån flyttade hon till döttrarna Agnes och Hilma L. Hos dem bodde hon först i Bäckefors och sedan i Strömstad åren 1898-1903. Till följd av en olyckshändelse blev hon vid denna tid oförmögen att själv förflytta sig under återstoden av sitt liv. 1903-1905 bodde hon hos dottern och mågen Thekla och Sixten L. invid Tångelanda på Dal, dit de flyttat från Rännelanda. 1905 flyttade hon hem till dottern och mågen Hilma och Hjalmar Setterblad på Åseslätt i Fristads socken i Västergötland. Här dog hon den 12 april 1906. Hon jordfästes i Fristads k:a, varefter hennes stoft fördes till Svarteborgs kyrkogård, där det nedsattes i makens familjegrav. (Uppgifterna lämnade av Hilma Setterblad)
Död 1906-04-12 i Åsslätt, Fristad (P) [6] .
Begravd i Svarteborg (O) [3] .


Gifte och barn


Gift 1840.

Fredrik Wilhelm Lundbom. Född 1807-12-13 i Lycke, Bokenäs (O) [15] .
Kronolänsman
Fredrik Wilhelm Lundbohm var biträde på häradsskrivarekontoret under ett och ett kvarts år, varefter han ägnade sig åt länsmanstjänsten. Bland hans efterlämnade papper har följande tjänstgöringsbetyg påträffats:
" v.Kronolänsmannen F.W.Lundbom, som i början af år 1827 antogs till biträde å Landstats tjenstemanskontoir inom Bohus Län samt 1829 vid Krono Lansmans Expedition inom Wahlbo härad och sedemera med dylik sysselsättning fortfarit inom Dahls Lands Södra Fögderi, har sedan den 1 juni 1830 tolf säskilte gånger varit af Konungens Befallningshavande förordnad, att, dels såsom biträde och dels på egen hand, förrätta Krono Länsmans tjenst inom samma Fögderi under en sammanräknad tid af omkring fem och ett halft år, hvarunder flerfalldige granlaga ärenden och betydlig uppbörd varit honom anförtrodd, intyga med vitsord, att lundbom städse, i förening med ett anständigt uppförande, ådalagt stadga, pålitlighet och skicklighet.
Bakerud i Dahls Lands Södre Fögderites Krono Fogde kontoir den 6 juli 1836 G. Forsell"
År 1837 föordnades han att bestrida länsmanstjänsten i Stångenäs härad i Bohuslän. Han utnämndes den 28 mars 1838 till kronolänsman i Tunge härad i Bohuslän. Bosatt på länsmansbostället i Tyft i Svarteborgs socken, Tunge Härad. Han inköpte egendomen Vässjö i samma socken. Han var en god och präktig man, som skötte sin tjänst oklanderligt och förskaffade sig det bästa anseende inom sitt verksamhetsområde. Han dog hastigt ( efter att, enligt vad som berättas, ha förlyft sig på en sten) år 1866, och ligger begravd på Svarteborgs Kyrkogård.
Död 1866-10-20 i Tyft, Svarteborg (O) [16] .
Begravd i Svarteborg (O).


Otto Vilhelm Lundbom. Kronofogde, rådman
Född 1842-05-05 i Tyft, Svarteborg (O) [17] .
Flyttade 1866-01-22 från Skee (O) till Domkyrkoförs I Gbg (O) [18] .
Flyttade 1867-11-18 från Domkyrkoförs I Gbg (O) till Tyft, Svarteborg (O) [18] .
Flyttade 1885-08-25 från Tyft, Svarteborg (O) till Strömstad (O) [19] .
Flyttade 1886-12-11 från Strömstad (O) till Uddevalla (O) [20] .
Gick i skola i Göteborg och avlade mogenhetsexamen i Uppsala. Tog vid Uppsala Universitet kameralexamen. Tjänstgjorde på kronofogdekontor i Göteborg, Något år efter faderns död erhöll han samma länsmansbefattning som denne innehaft i Tunge härad i Bohuslän. Under denna tid bosatt på Tyft. Innehade under tiden flera förordnanden som kronofogde och häradsskrivare. Transport till Vätte härad som länsman, och därvid bosatt i Strömstad, där han samtidigt var stadsfiskal. Kronofogde i Sunnersvikens fögderi, bosatt i Uddevalla. Rådman m fl uppdrag i Uddevalla. (Uppgift lämnad av Hilma Setterblad f Lundbohm)
Död 1908-04-11 i Uddevalla (O) [21] .

Amelie Eufrosyne Lundbom. Född 1844-05-25 i Tyft, Svarteborg (O) [22] .
Flyttade 1865-09-21 från Tyft, Svarteborg (O) till Göteborgs Karl Johan (O) [23] .
Flyttade 1871-12-05 från Jönköping till Halmstad (N) [24] .
Sin barndom tillbragte hon i föräldrahemmet på Tyft och gick i skola i Uddevalla. Amelia var under några år från Nyströms avsked från Länsmanstjänsten, tills han fick plats på Slottsmöllan, bosatt hos sin moder på Vässjö. Sedan hos maken i Halmstad, där hon dog 1876. Begravd i Halmstad. Hon var ovanligt vacker och god.
Död 1876-09-21 i Halmstad [25] .

Oskar Alexander Lundbom. Född 1846-08-29 i Tyft, Svarteborg (O) [26] .
Flyttade 1867-10-08 från Tyft, Svarteborg (O) [16] .
Flyttade 1871-11-30 från Tyft, Svarteborg (O) till USA [27] .
Död 1918-03-18 i Franklin, MA, USA [3] .

Johan August Lundbom. Född 1849-04-15 i Tyft, Svarteborg (O) [28] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1871-11-30 från Tyft, Svarteborg (O) till USA [27] .
Död 1921-04-20 i Franklin, MA, USA [3] .

Emma Ottilia Vilhelmina Lundbom. Född 1851-12-01 i Tyft, Svarteborg (O) [29] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1871-09-23 från Vissjö, Svarteborg (O) till Örgryte (O) [30] .
Flyttade 1880-12-10 från Örgryte (O) till Strömstad (O) [31] .
Levde från 1886 i Uddevalla (O) [32] .
Flyttade 1898-11-29 från Uddevalla (O) till Vara (R) [32] .
Sin första barndom tillbragte hon på Tyft och sedan Vässjö, samt gick sedan i Eva Rodes skola i Uddevalla. Bosatt med sin make först i Göteborg, sedan i Strömstad. Makarna levde sedemera åtskilda. Emma vistades först några år i Strömstad och sedan hos sin moder i Uddevalla. Därefter hade hon plats som husföreståndarinna hos handlanden Magnus Lindqvist i Vara under ca 12 år. Sedemera hade hon ett eget hem i Vara tillsammans med sin dotter Gerda. Emma var bosatt i Vara till sin död.
Död 1910-02-24 i Vara (R) [33] .
Begravd i Vara (R).

Hulda Augusta Lundbom. Född 1854-06-01 i Tyft, Svarteborg (O) [34] .
Död 1854-07-22 i Tyft, Svarteborg (O) [35] .
Begravd i Svarteborg (O).

Olof Emil Lundbom. Verkmästare
Född 1855-07-17 i Tyft, Svarteborg (O) [36] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1871-11-04 från Vissjö, Svarteborg (O) till Lekåsa (R) [37] .
Flyttade 1872 från Lekåsa (R) till Halmstad (N) [38] .
Levde från 1872 till 1895 i Halmstad (N) [24] .
Flyttade 1895-07-25 från Slottsmöllan, Halmstad (M) till Frännarp, Snöstorp (N) [39] .
Efter avslutad skolgång i Uddevalla 5-klassiga elementarskola hade han en kortare tid plats i en lanthandel i Essunga i Västergötland. Därefter kom han omkr. 17-årig till Slottsmöllans klädesfabrik (Wallbergs Fabriks AB) invid Halmstad. Han blev verkmästare och var såsom sådan anställd tills han avgick med pension år 1929. Bosatt på Frännarp.
Död 1938-11-24 i Halmstad (M) [40] .

Agnes Alida Lundbom. Fotograf
Född 1858-10-01 i Tyft, Svarteborg (O) [41] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [5] .
Flyttade 1896-12-11 från Uddevalla (O) till Wettungen, Bäcke (P) [42] .
Flyttade 1898-06-01 från Wettungen, Bäcke (P) till Strömstad (O) [43] .
Flyttade 1903-07-07 från Strömstad (O) till Norra Vram (M) [44] .
Flyttade 1906-12-01 från Norra Vram (M) till Halmstad (M) [45] .
Flyttade 1914-03-19 från Halmstad (M) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [46] .
Flyttade 1916-11-29 från Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) till Alingsås (P) [47] .
Flyttade 1927-11-29 från Alingsås (P) till Laske-Vedum (R).
Sin barndom tillbragde hon i föräldrahemmet först på Tyft och efter faderns död i Vissjö. Hon undervisades i hemmet av guvernant. Flyttade med modern och de yngre syskonen till Uddevalla 1877. Hon ägnade sig åt fotografyrket och började som elev hos Josefina Rydholm i Uddevalla. Hon hade sedan plats hos fotograferna Aron Jonasson i Göteborg och Selma Angel i Halmstad. Hon hade därefter egen fotoateljé, först i Uddevalla och sedan omkr. 1888 i Kristiania tillsammans med sin halvkusin Anna Paulsson. Därpå anställning i Kristiania, i Hammar hos Inger Barth och i Lillehammer hos Charlotte Barth. Övertog Charlotte Barks ateljé i Lillehammer, vilken hon innehade i två år. Sedan tillsammans med systern Hilma ateljé i Backefors, Strömstad, Billesholm, Kinna och Fritsla. År 1904 tog hon anställning hos Selma Hallberg (f. Angel) i Halmstad, där hon stannade till omkring år 1911. Bodde sedan hos sina systrar Thekla Lundbohm i Fritsla och Hilma Setterblad på Åsslätt. Därefter bosatt först i Alingsås och sedan i Vedum. Ogift.
Död 1936-06-30 i Bäcktomten, Vedum (R) [48] .
Dödsorsak: Åderförkalkning
Begravd 1936-06-30 i Svarteborg (O) [3] .

Thekla Fernandina Lundbom. Född 1863-01-26 i Tyft, Svarteborg (O) [49] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [5] .
Flyttade 1890-11-18 från Uddevalla (O) till Renland, Rännelanda (P) [50] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [51] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [52] .
Tidigare barndom på Tyft och sedan på Vässjö. Undervisades i hemmet av guvernant. Frånräknat några korta anställningar bl a hos systern Agnes bodde hon huvudsakligen hos modern tills hon den 29 sept 1890 ingick äktenskap med sin kusin Sixten Elis Augustin.
Thekla L. dog på lasarettet i Borås 1917 efter genomgången gallstensoperation. Hon ligger begravd på Högsäters kyrkogård. Jordfästes i Fritsla kyrka 30/3, gravsattes i Högsäter 1/4.
Död 1917-03-24 i Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [40] .
Begravd i Högsäter (P).

Hilma Paulina Lundbom. Fotograf
Född 1865-11-26 i Tyft, Svarteborg (O) [53] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [4] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [5] .
Flyttade till storasyster Agnes 1898-11-29 från Uddevalla (O) till Strömstad (O) [44] .
Flyttade 1903-07-07 från Strömstad (O) till Norra Vram (M) [44] .
Flyttade 1904-11-18 från Norra Vram (M) till Tångelanda, Högsäter (P) [45] .
Flyttade 1905-06-07 från Tångelanda, Högsäter (P) till Åsslätt, Fristad (P) [54] .
Flyttade 1916-12-05 från Åsslätt, Fristad (P) till Borås [55] .
Flyttade 1921-11-22 från Borås till Åsslätt, Fristad (P) [55] .
Flyttade 1928-10-22 från Åsslätt, Fristad (P) till Borås [56] .
Flyttade 1930-10-08 från Borås till Gunnarsnäs (P) [57] .
Tidig barndom på Tyft och Vässjö, varefter hon genomgick Uddevallas sjuklassiga elementarskola för flickor. Därefter blev hon först privatlärarinna i Strömstad, och sedan guvernant. Som guvernant var hon först hos bruksförvaltare Fogelberg på Kosta i Småland, och sedan hos löjtnanten Fogelberg på Kvistrum och hos länsman Konrad Nordström på Kärr i Bohuslän. Hon var därefter en kort tid poststationsföreståndare i Grebbestad. Guvernant hos Johan och Emelie Larsson en kortare tid. Därefter ägnade hon sig år fotografyrket, och var först biträde hos sin syster Agnes i Lillehammer i Norge, som där hade en fotoateljé. De båda systrarna innehade därefter tillsammans fotografiateljéer i Bäckefors, Strömstad, Billesholm, Kinna och Fritsla i nämnd ordning. Den 7/6 1905 ingick hon på Bergbacken vid Tångelanda äktenskap. Efter makens pensionering flyttade paret 1930 till Dals Rostock. Hilma dog där 1943. Begravd i Hjalmars gravplats på Gunnarsnäs kyrkogård.
Död 1943-06-30 i Dals Rostock, Gunnarsnäs (P) [40] .


Källor

 1. Dopskålspapper, släktbok, Uddevalla C:7 p 123
 2. G. Molin släktbok, Hjärtum B:1 p 437
 3. Lundbohms släktbok
 4. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:17 p 106
 5. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:20 p 300
 6. Lundbohms släktbok, Uddevalla AIIa:16 p 242
 7. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:5 p 403
 8. G. Molin släktbok
 9. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 335
 10. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:4 p 331
 11. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:3 p 497
 12. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:3 p 71
 13. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:5 p 425
 14. Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 359
 15. Lundbohms släktbok, Bokenäs C:2 p 377
 16. Svarteborg AI:15 p 81
 17. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 p 108
 18. Göteborg Domkyrko AIa:11 p 451
 19. Strömstad AI:19 p 131
 20. Uddevalla B:8 bild 192
 21. Lundbohms släktbok, Uddevalla AIIa:16 p 241
 22. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 138
 23. Svarteborg B:1 bild 24
 24. Halmstad AI:37 p 2
 25. Halmstad FI:1 bild 141
 26. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 169
 27. Lundbohms släktbok, Svarteborg B:1 bild 59
 28. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 202
 29. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 234
 30. Svarteborg AI:18 p 300
 31. Örgryte AI:17 p 143
 32. Strömstad AI:20 p 794
 33. Vara AIIa:3 p 187
 34. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 267
 35. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 275
 36. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 P 283
 37. Svarteborg B:1 bild 58
 38. Halmstad AI:33 p 1
 39. Halmstad BI:7 p 11
 40. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 41. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:4 bild 329
 42. Uddevalla AI:24 p 369
 43. Bäcke AIIa:1 p 196
 44. Strömstad AIIa:1 p 152
 45. Norra Vram AIIa:3 p 344
 46. Fritsla AIIa:3 p 170
 47. Alingsås stadsförs. BI:9 p 74
 48. Sveriges Dödbok 1901-2013, Laske-Vedum F:3 p 11
 49. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:6 bild 41
 50. Rännelanda AI:20 p 5
 51. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 36
 52. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 51
 53. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:6 bild 82
 54. Fristad B:4 p 39
 55. Fristad AIIa:3 p 439
 56. Fristad AIIa:4 p 476
 57. Borås AIIa:42 p 2463
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.