Ansedel Sixten Elis Augustin Lundbohm

1857-1939

Född 1857-02-28 i Rubbestad, Ödeborg (P) [1] .
Landsfiskal
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Renland, Rännelanda (P) [2] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Genomgick 5 klasser vid Vänersborgs högre elementarläroverk. Därefter en termins privatläsning av språk och bokföring. 1873 hos Elis Skogsström på Bergs egendom i Småland för lantbruksstudier. 1875-77 anställning vid Slottsmöllans klädesfabrik i Halmstad såsom kontorist. 1877-78 på Rubbestad coh Rennelanda som lantbrukare. Avlade 5/11 1878 Länsmansexamen i Vänersborg. 1878-82 biträdande kronolänsman hos kronolänsmannen P. Stockman, Sundals härads norra distrikt. Exerci 14 dagar under vardera av åren 1878 och 79. 1882-85 tf länsman i Valbo härads norra distrikt. Den 16 juni 1885 utnämnd till kronolänsman i Valbo härads norra distrikt efter sin far. Bosatt på och brukade länsmansbostället Rennelanda. Gift den 29 sept 1890 med sin kusin Thekla Lundbom. Flyttade 1902 till Tångelanda där han köpte och tillbyggde lägenheten Bergbacken. Sökte och erhöll 5 juli 1905 transport till Marks härads östra distrikt. Flyttade med sin familj hösten 1905 till Fritsla, Marks härad. Köpte lägenheten Slåttäng. 29/8 1916 förordnad till landsfiskal i Södra Älvsborgs län. 1 jan 1918 förordnad till landsfiskal i Kinna distrikt, i vilken tjänst han kvarstod till den 1 juli år 1922 då han avgick från tjänsten med pension. Bl a offentliga och kommunala uppdrag: Inköp till staten av Kopparfjäll på Dal vid dess läggande under Skogsstaden. Länsombud vid överläggningar angående Inlandsbanan. Ordf i styrelsen för Marks Bank från dess bildande till dess försäljning. Kommunalnämnden i Fritsla s:n ordf. från år 1917. Kommunalfullmäktiges i Fritsla s:n ordf. från 1918 till och med 1928, då han avsade sig uppdraget. Under många år och ända till sin död ordf. i Marks härads tingshusstyrelse. Mångårigt ombud för försäkringsaktiebolagen Hansa och Thule. Ordf i Örby och Kinna taxeringsnämnder. Död i Fritsla den 16 juli 1939. Jordfäst i Fritsla kyrka 21/7, varefter han stoft brändes i krematoriet i Göteborg och urnan nedsattes i familjegraven på Högsäters kyrkogård.
Död 1939-07-16 i Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [5] .
Begravd i Högsäter (P).
sixtenlundbohm.gif

sixtenlundbohm.gif
Sixten Elis Augustin Lundbohm
Född 1857-02-28 i Rubbestad, Ödeborg (P) [1] .
Död 1939-07-16 i Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [5] .
Landsfiskal

F August Ferdinand Lundbohm.
Född 1818-12-10 i Nedre Hellesäter, Krokstad (O) [6] .
Död 1885-08-20 i Rännelanda (P) [7] .
Kronolänsman


FF Olof Georg ( Göran ) Lundbom.
Född 1772-08-14 i Ekholmen, Gunnarsnäs (P) [8] .
Död 1844-03-07 i Bodilsröd, Krokstad (O) [9] .
Länsman


FFF Gabriel Lundbom.
Född 1750-07-10 i Filipstad (S) [10] .
Död , fallen av en häst . krossat huvudet 1812-01-03 i Bokenäs (O) [11] .
Frälseinspektor


FFM Kajsa Ruderberg.
Född 1749-11-24 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [12] .
Död 1824-11-26 i Sivik, Hede (O) [13] .


FM Johanna Maria Henning.
Född 1784-11-07 i Alingsås [14] .
Död 1863-11-25 i Rubbestad, Ödeborg (P) [15] .


FMF Jakob Erdtman Henning.
Född 1753-09-27 i Pommern, Tyskland [16] .
Död före 1821.
Gästgivare


FMM Maria Svensdotter.
Född 1761-04-12 i Lilla Stakeryd, Fågelås, Brålanda (P) [17] .
Död efter 1821.


M Augusta Hammarin.
Född 1827-12-08 i Hagen, Ödeborg (P) [18] .
Död 1912-08-02 i Storängen, Saltsjöbaden (AB) [5] .


MF Johan Hammarin.
Född 1786-01-05 i Karlstad [17] .
Död 1850-08-26 i Färgelanda (P) [19] .
Prost


MFF Lars Larsson.
Född omkring 1739.
Död 1787-02-08 i Karlstad [20] .
Tornväktare


MFM Ingrid Eriksdotter.
Född omkring 1849.
Död 1800-09-12 i Karlstad [21] .


MM Lisa Cajsa Svanér.
Född 1786-02-20 i Olserud, Botilsäter (S) [22] .
Död 1868-06-09 i Bodane, Tösse med Tydje (P) [23] .


MMF Anders Svanér.
Född 1746-10-15 i Gräsmarken, Gräsmark (S) [17] .
Död 1810-05-05 i Evensäter, Färgelanda (P) [24] .
Comminister


MMM Gunilla Andersdotter.
Född 1747-03-20 i Tryneviken, Svanskog (S) [25] .
Död 1802-03-17 i Evensäter, Färgelanda (P) [17] .


Levnadsbeskrivning

Född 1857-02-28 i Rubbestad, Ödeborg (P) [1] .
Landsfiskal
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Renland, Rännelanda (P) [2] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Genomgick 5 klasser vid Vänersborgs högre elementarläroverk. Därefter en termins privatläsning av språk och bokföring. 1873 hos Elis Skogsström på Bergs egendom i Småland för lantbruksstudier. 1875-77 anställning vid Slottsmöllans klädesfabrik i Halmstad såsom kontorist. 1877-78 på Rubbestad coh Rennelanda som lantbrukare. Avlade 5/11 1878 Länsmansexamen i Vänersborg. 1878-82 biträdande kronolänsman hos kronolänsmannen P. Stockman, Sundals härads norra distrikt. Exerci 14 dagar under vardera av åren 1878 och 79. 1882-85 tf länsman i Valbo härads norra distrikt. Den 16 juni 1885 utnämnd till kronolänsman i Valbo härads norra distrikt efter sin far. Bosatt på och brukade länsmansbostället Rennelanda. Gift den 29 sept 1890 med sin kusin Thekla Lundbom. Flyttade 1902 till Tångelanda där han köpte och tillbyggde lägenheten Bergbacken. Sökte och erhöll 5 juli 1905 transport till Marks härads östra distrikt. Flyttade med sin familj hösten 1905 till Fritsla, Marks härad. Köpte lägenheten Slåttäng. 29/8 1916 förordnad till landsfiskal i Södra Älvsborgs län. 1 jan 1918 förordnad till landsfiskal i Kinna distrikt, i vilken tjänst han kvarstod till den 1 juli år 1922 då han avgick från tjänsten med pension. Bl a offentliga och kommunala uppdrag: Inköp till staten av Kopparfjäll på Dal vid dess läggande under Skogsstaden. Länsombud vid överläggningar angående Inlandsbanan. Ordf i styrelsen för Marks Bank från dess bildande till dess försäljning. Kommunalnämnden i Fritsla s:n ordf. från år 1917. Kommunalfullmäktiges i Fritsla s:n ordf. från 1918 till och med 1928, då han avsade sig uppdraget. Under många år och ända till sin död ordf. i Marks härads tingshusstyrelse. Mångårigt ombud för försäkringsaktiebolagen Hansa och Thule. Ordf i Örby och Kinna taxeringsnämnder. Död i Fritsla den 16 juli 1939. Jordfäst i Fritsla kyrka 21/7, varefter han stoft brändes i krematoriet i Göteborg och urnan nedsattes i familjegraven på Högsäters kyrkogård.
Död 1939-07-16 i Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [5] .
Begravd i Högsäter (P).


Gifte och barn


Gift 1890-09-29 i Uddevalla (O) [26] .

Thekla Fernandina Lundbom. Född 1863-01-26 i Tyft, Svarteborg (O) [27] .
Flyttade 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [28] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [29] .
Flyttade 1890-11-18 från Uddevalla (O) till Renland, Rännelanda (P) [30] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Tidigare barndom på Tyft och sedan på Vässjö. Undervisades i hemmet av guvernant. Frånräknat några korta anställningar bl a hos systern Agnes bodde hon huvudsakligen hos modern tills hon den 29 sept 1890 ingick äktenskap med sin kusin Sixten Elis Augustin.
Thekla L. dog på lasarettet i Borås 1917 efter genomgången gallstensoperation. Hon ligger begravd på Högsäters kyrkogård. Jordfästes i Fritsla kyrka 30/3, gravsattes i Högsäter 1/4.
Död 1917-03-24 i Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [5] .
Begravd i Högsäter (P).


Thekla Elsa Karin Lundbohm. Född 1893-02-08 i Renland, Rännelanda (P) [31] .
Läroverksadjunkt
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Flyttade 1919-04-05 från Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) till Borås [32] .
Undervisades först i hemmet av guvernant. Familjen flyttade 1902 till Bergbacken i Tångelanda. Hon gick då i Färgelanda samskola. Flyttade med familjen till Fritsla i Västergötland 1905. Gick där i Fritsla samskola. Sedan till Sigrid Rudebecks skola i Göteborg där hon först avlade realskoleexamen och sedan genomgick gymnasiet på latinlinjen. Hennes examina och tjänstgöring vid olika skolor framgår av nedanstående av henne själv upprättade

MERITFÖRTECKNING Undertecknad, Tekla Elsa Karin Molin, född den 8 februari 1893 i Rännelanda församling, Älvsborgs län,
avlade studentexamen vid Sigrid Rudebecks skola i Göteborg år 1912.
avlade filosofisk ämbetsexamen vid Uppsala Universitet år 1917.
genomgick provår vid Göteborgs högre realläroverk höstterminen 1925.
tjänstgjorde läsåret 1920-21 vid Borås folkskolors överbyggnadsklasser såsom timlärarinna i tyska och engelska språket, vilken tjänstgöring jag, enl Kungl Maj:ts medgivande, vid ansökning till ordinarie ämneslärarebefattningar vid rikets allmänna läroverk får tillgodoräkna mig på samma sät som tjänstgöring vid högre folkskola.
tjänstgjorde vid elementarläroverket för flickor i Borås såsom vikarierande lärarina läsåret 1921-22
tjänstgjorde vid Skara högre flickskola såsom vikarierande lärarinna vårterminen 1923 och höstterminen 1923.
tjänstgjorde vid realskolan och kommunala gymnasiet i Eksjö såsom extralärare från den 29 augusti 1924 till slutet av vårterminen 1925, vårterminen 1926 samt läsåret 1926-27 och vid samma läroverk såsom e. o. lektor läsåren 1927-29.
tjänstgör sedan början av höstterminen 1930 såsom vikarierande ämneslärarinna vid Enköpings samrealskola.
idkade språkstudier i Tyskland under sju veckor sommaren 1913 samt sex veckor sommaren 1923.
idkade språkstudier i England under sju veckor sommaren 1914.
idkade språkstudier i Frankrike under sex veckor sommaren 1928.
studerade läsåret 1929-1930 romanska språkvid Göteborgs högskola.
är frisk och fri från lyte.
Enköping den 10 april 1931 Karin Molin

Hon var vikarierande adjunkt vid Samrealskolan i Norrtälje 1932-34 och blev 1934 ordinarie adjunkt vid samma skola, där hon tjänstgjorde till sin död 1955. Läroverksadjunkt i Norrtälje
Död 1955-02-27 i Göteborg [17] .
Begravd i Högsäter (P).

Yngve Sixten Vilhelm Lundbohm. Född 1895-01-12 i Renland, Rännelanda (P) [33] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Konstnär
Undervisades i hemmet av guvernant. Familjen flyttade 1902 till Bergbacken i Tångelanda. Han gick ett år i Färgelanda samskola. Med familjen till Fritsla i Västergötland 1905. En termin i Fritsla samskola, och därefter två terminer i Kinna samskola. Kom in i 4:e klass i Borås allm läroverk 1907. I H. realläroverket i Göteborg 1909-13. Studentexamen där 1913. Studerade under ett år konsthistoria vid Göteborgs Högskola och tecknade samtidigt croquis på Valands aftonskola. Gick under våren 1914 också på målarskola med Axel Erdman som lärare. Sommaren 1914 i Kiruna hos sin farbror Hjamar Lundbohm. Började hösten 1914 på Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm. Värnplikt 455 dagar vid I15 i Borås under åren 1915-16. ( Repetitionsmöte 1917). Därefter åter hos Wilhelmson.
Sommaren 1917 till Kiruna, Narvik, Tromsö och Riksgränsen. Hösten 1918 och våren 1919 på Ernst Goldschmidts målarskola i Köpenhamn. Sommaren 1919 på Spetsbergen. Reste i nov. 1919 till Spanien. Vistades i Spanien till hösten 1920. Därifrån till Paris, studerade för André Lothe. Vintern 1920-21 i Italien med Hjalmar L. Åter till Paris. Sommaren 1921 i Italien med Hj. L. och återvände med honom till Sverige på hösten samma år. Hösten 1924 till Spanien och stannade där till hösten 1925. I Frankrike (Dordogne och Paris) sommaren och hösten 1928. Målade sommaren 1934 på Bornholm och sommaren 1936 i Jylland. Tilldelades Ester Lindahls resestipendium 1937 och 1938. Våren 1937 till sommaren 1939 i Italien och Frankrike med kortare besök i Sverige. Militärtjänst under tre månader from 14/4 1940 vid 80. Skolkompaniet i Borås. Ledamot av Eva Bonniernämnden 1946-50. Styrelseledamot i K.R.O 1946-53. Ledamot av Statens konstråd 1952-55. Medl av styrelsen för Liljevalchs Konsthall. Kallades till ledamot av Kungl Akademin för de fria konsterna 26/11 1951. From 1/7 1953 facklärare i fri målning i HKS vid Konstfackkolan.
Målarresor efter 1940:
Bohuslän (Röra) 1941, Skåne (Hov) 1942, Nordingrå och Grövelsjön (Storsätern) 1943, Östreåsen (Granvåg) och Saxnäs 1944, Skåne (Kåseberga och Hven) 1946, Hven 1947, Italien och Frankrike 1948, bodde sommaren 1949 i Olstorp (Förslövsholm), Frankrike och Spanien 1950, Tjörn (Bö) och Visby 1951, Spanien och Frankrike 1952, Spanien 1953, Bretagne 1954, Italien 1955, Spanien och Gerlesborg (som lärare) 1956, Grekland, Italien och Lappland 1957, Italien och Visby 1958, Italien och Frankrike samt Kiruna 1959, Norge och Finland 1960, Frankrike 1961, Cypern 1962, Gerlesborg (som lärare) 1953, Athen och Rhodos samt Bohuslän 1964, Kreta och Visby 1965, Ibiza 1967, Håverud 1967, Korsika och Bohus Björkö 1968, Tyresö 1969 och 1970, Sicilien 1970, Sardinien och Rom 1971, Mallorca 1972. Grisslinge 1972-76.
Separatutställningar: Borås Konsthall 1933, Färg och Form Stockholm 1937 och 1940, Göteborgs Konsthall (med Marika af Ekström) 1940, Konstnärshuset 1946, Västerås (med Olle Nyman) 1946, Enköping 1947, Borås Konsthall 1948, Konstnärshuset Stockholm 1951, Göteborgs Konsthall (med Sten Teodorsson) 1952, Linköpings museum 1952, Borås Konsthall 1953, Sollefteå o Östersund (med Nisse Zetterberg) 1953, Kiruna 1954, Konstnärshuset Stockholm 1956, Eskilstuna Museum 1956, Karlskrona och Ronneby 1956, Skövde 1958, Konstnärshuset Stockholm 1960, Borås, Vänersborg, Trollhättan 1960, Fritsla 1960, Skövde (tillsammans med Tore Ahnoff och John Torgren) 1962, Vindeln och Sundsvall 1962, Ludvika (med Knut Hanqvist m.fl.) 1963, Eskilstuna Museum 1963, Galleri Loftet (Skånes Konstförening) Malmäö 1964, Galleri Peters Köpenhamn 1964, Konstnärshuset Stockholm 1967, Marks Konstgille Fritsla 1971, Konstakademin Stockholm (retroperspektiv) 1973, Borås Konsthall (Borås Konstförening 40 år) 1974,
Deltagit i: Sommerudstillningen Köpenhamn 1946 samt i Nordiska Konstförbundets utställningar i Oslo 1946, Oslo osh Trondhein 1948, Köpenhamn 1949, Oslo och Stavanger 1951, Oslo och Bergen 1953, Göteborg 1957, Reijkavik 1961.
Sixten dog på Dalens sjukhus i Stockholm 15/9 1982. Jordfästning i Storkyrkan av Günther Niemeyer. Urnan nedsatt i familjegraven i Högsäter
Död 1982-09-15 i Stockholms domkyrkoförs (AB) [5] .
Begravd i Högsäter (P).

Ingrid Märta Lundbohm. Vävlärarinna
Född 1896-08-31 i Renland, Rännelanda (P) [33] .
Flyttade 1902-11-27 från Renland, Rännelanda (P) till Tångelanda, Högsäter (P) [3] .
Flyttade 1905-12-01 från Tångelanda, Högsäter (P) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [4] .
Flyttade 1917-03-15 från Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) till Adolf Fredrik (AB) [34] .
Flyttade 1918-09-29 från Adolf Fredrik (AB) till Fritsla Hansagård Slättäng, Fritsla (P) [34] .
Undervisades först i hemmet av guvernant. Vid familjens flyttning till Fritsla gick hon först i Fritsla samskola. Genomgick sedan Sirid Rudebecks 8-klassiga skola i Göteborg och sedan en kurs i huslig ekonomi vid Fackskolan i Uppsala. Anställning vid försäkringsbolaget Hansa i Stockholm i ca 3 år. Genomgick lärarinnekurs på 4 år vid Johanna Brunssons vävskola i Stockholm. Arbetade hemma i Fritsla med vävning omkring 10 år och hade under denna tid en utställning av mattor i Borås Konsthall i sept 1935. 1943 flyttade hon till Stockholm och hade först ett par år anställning vid Industrikommisionen och sedan som avdelningsföreståndare vid Brunssons Vävskola. Anställning vid pastorsämbetena i Enskede och St. Göran och därefter Riksförsäkringsverket mellan 1956-09-03 och pension 1960. Flyttade 1961 till Hirschska stiftelsen, Igeldammsgatan, Stockholm. Död där 5/3 1981 i hjärtinfarkt, i Lars Molins närvaro. Jordfästning i St Görans Kyrka av Günther Niemeyer. Urnan nedsatt i familjegraven i Högsäter.
Död 1981-03-05 i Sankt Göran (AB) [5] .
Begravd i Högsäter (P).

Elsa Amalia Lundbohm. Född 1898-08-09 i Renland, Rännelanda (P) [35] .
Död 1900-04-10 i Renland, Rännelanda (P) [35] .Källor

 1. Lundbohms släktbok, Ödeborg C:5 p 145
 2. Rännelanda AI:19 p 10
 3. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 36
 4. Lundbohms släktbok, Högsäter B:5 p 51
 5. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 6. Lundbohms släktbok, Krokstad C:4 p 477
 7. Lundbohms släktbok, Rännelanda F:1 bild 48
 8. Lundbohms släktbok, Gunnarsnäs C.2 p 241
 9. Krokstad C:6 p 293
 10. Lundbohms släktbok, Filipstad C:6 p 107
 11. Bokenäs C:2 p 721
 12. Eskilsäter C:2 p 17
 13. Lundbohms släktbok, Hede C:3p 205
 14. Alingsås stadsförs C:3 p 65
 15. Lundbohms släktbok, Ödeborg F:1 p 19
 16. Lundbohms släktbok, Främmestad B:1 p 101
 17. Lundbohms släktbok
 18. Lundbohms släktbok, Ödeborg 4 p 191
 19. Lundbohms släktbok, Färgelanda F:1 p 59
 20. Karlstads stadsförs FI:1 p 125
 21. Sven Lindskog (disbyt 9325)
 22. Lundbohms släktbok, Botilsäter CI:2 p 169
 23. Lundbohms släktbok, Tösse F:1 bild 33
 24. Lundbohms släktbok, Färgelanda C:5 p 225
 25. Lundbohms släktbok, Svanskog CI:2 p 55
 26. Uddevalla C:10 bild 389
 27. Lundbohms släktbok, Svarteborg C:6 bild 41
 28. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:17 p 106
 29. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:20 p 300
 30. Rännelanda AI:20 p 5
 31. Lundbohms släktbok, Rännelanda C:8 bild 92
 32. Lundbohms släktbok, Fritsla AIIa:3 p 170
 33. Lundbohms släktbok, Rännelanda AI:21 p 6
 34. Fritsla AIIa:3 p 170
 35. Lundbohms släktbok, Rännelanda AIIa:1 p5
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.