Ansedel Carl Johan August Karlsson Molin

1844-1935

Hemmansägare
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F) [1] .
Begravd 1935-01-19 i Byarum (F) [2] .
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F) [3] .
Dödsorsak: ålderdomssvaghet

Carl Johan August Karlsson Molin
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F) [1] .
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F) [3] .
Hemmansägare

F Karl Gustaf Eriksson Molin.
Född 1798-05-05 i Plätt, Byarum (F) [2] .
Död 1855-02-14 i Liden, Boarp, Byarum (F) [2] .
Hemmansägare


FF Erik Jönsson Molin.
Född 1759-02-12 i Götaströms kvarn, Tofteryd (F) [2] .
Död 1827-05-19 i Plätt, Byarum (F) [2] .
Hemmansägare


FFF Jöns Andersson.
Född 1713-02-15 i Ekhult, Tofteryd (F) [2] .
Död 1773-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [2] .
Torpare


FFM Maria (Maja) Eriksdotter.
Född 1727-05-02 i Båramo, Tofteryd (F) [4] .
Död 1776-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [5] .


FM Anna Kristina Svensdotter.
Född 1769-02-02 i Plätt, Byarum (F) [2] .
Död "av vattusot" 1849-04-19 i Plätt, Byarum (F) [2] .


FMF Sven Nilsson.
Född 1744-08-03 i Plätt, Byarum (F) [6] .
Död 1811-05-19 i Plätt, Byarum (F) [7] .
Bonde


FMM Marta Arvidsdotter.
Född 1748 i Bössjarp, Byarum (F) [2] .
Död 1776-03-24 i Plätt, Byarum (F) [8] .


M Britta Magnusdotter.
Född 1807-02-17 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [9] .
Död 1882-03-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [10] .


MF Magnus Gudmundsson.
Född 1760-03-28 i Ammelund, Byarum (F) [11] .
Död 1845-04-29 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [2] .
Torpare


MFF Gudmund Svensson Lundstedt.
Född 1723 i Krogen, Byarum (F) [2] .
Död 1802-01-18 i Nybygget, N:a Kulhult, Byarum (F) [12] .
Soldat


MFM Karin Mauritzdotter.
Född 1734-03-25 i Frostås, Åker (F) [13] .
Död 1807-12-18 i Nybygget, N:a Kulhult, Byarum (F) [2] .


MM Helena Petersdotter.
Född 1773-12-06 i Grimsjö, Byarum (F) [14] .
Död 1845-02-05 i Malmbron, Hestra, Byarum (F) [2] .


MMF Peter Hansson.
Född 1725-01-04 [15] .
Död 1797-06-12 i Hultet, Gärahof, Byarum (F) [16] .
Bonde


MMM Annika Johansdotter.
Född omkring 1742.
Död 1776 [2] .


Levnadsbeskrivning

Hemmansägare
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F) [1] .
Begravd 1935-01-19 i Byarum (F) [2] .
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F) [3] .
Dödsorsak: ålderdomssvaghet


Gifte och barn


Gift 1867-01-09 i Åker (F) [17] .

Johanna Andreasdotter. Född 1843-09-16 i Hagstad, Åker (F) [18] .
Flyttade 1848 från Hagstad, Åker (F) till Hulugård, Ålaryd, Åker (F) [19] .
Flyttade 1865 från Hulugård, Ålaryd, Åker (F) till Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [20] .
Flyttade 1867-01-09 från Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) till Liden, Boarp, Byarum (F) [21] .
Död 1900-08-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [22] .


Betty Amanda Molin. Född 1870-07-26 i Liden, Boarp, Byarum (F) [23] .
Var under några år i sin ungdom ute i tjänst på olika håll, bl. a. hos fru Caroline Åkerman på Hestra.
Flyttade 1894-11-24 från Liden, Boarp, Byarum (F) till Applaryd, Långaryd (N) [24] .
Död 1945-01-23 i Långaryd (N) [25] .

Alfrida Karolina Molin. Född 1873-04-05 i Liden, Boarp, Byarum (F) [26] .
Var i likhet med systen från unga år ute och tjänade; fick ett par år före sin död, under tjänst i "Sörgården" i Skillingaryd, en "blodsörtning", men tillfrisknade snart. Tjänade 1896-97 hos ett folk på Bymarken utanför Jönköping, sade sig trivas där, men ville den hösten ändå komma hem. Insjuknade en vecka efter hemkomsten och dog på Liden efter en kort men häftig sjukdom (troligen hjärnhinneinflammation i förening med "blodstörtning".
Död 1897-11-12 i Liden, Boarp, Byarum (F) [2] .
Begravd i Byarum (F).

Karl Axel Molin. Hemmansägare
Född 1878-09-26 i Liden, Boarp, Byarum (F) [27] .
Död 1955-09-27 i Jönköpings Länslasarett.
Begravd 1955-10-05 i Byarum (F).
Föddes på Liden, där han sedan kvarbott hela sitt liv (med undantag för en kortare tid omkr. 1895, då han var drängpojke hos grannbonden Sahlberg i Skogshyltan). Så länge C.J. August var i sin krafts dagar, hjälpte han denne att bruka det lilla hemmanet och ide mycket skiftande andra förvärvsarbeten, som krävdes för att förtjäna livsuppehället, mest skogshyggen och - i slåtter- och skördetider - dagsverken på granngårdarna. K.A var mer eller mindre hemmastadd i ett flertal yrken och händig i allt slags praktiskt arbete. Var som yngre i många år anställd som arbetare vid det närbelägna Munksjö Pappersbruks sulfatfabrik i Götafors. och arbetade på senare år ofta som byggnadsarbetare och biträdande byggmästare. Hemmansägare på Liden efter faderns död 1935, sedan syskonen avstått från sina arvslotter i det lilla hemmanet, på grund av det arbete han nedlagt på dess förbättring och särskilt emedan han ensam och utan bidrag från dem vårdat och försörjt den gamle fadern, sedan denne genom hög ålder urståndsatts att själv förtjäna sitt uppehälle. När C.J.A. så småningom var tvungen att draga sig undan fån det tyngre arbetet, var sonsönerna sedan länge färdiga att taga vid. K.A. dog i hjärnblödning på Jönköpings Lasarett

Gustaf ( Gösta ) Gideon Molin. Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F) [28] .
Läroverksadjunkt
Född på Liden, Byarum s:n i Småland, vilket hemman fadern ägde. Gick först i småskola och sedan i folkskola i Vaggeryd. Konfirmerades i Byarums kyrka 1900. Skötte efter moderns död 1900 hemmet år sin far och bror till hösten 1903. Var under ett par månader springpojke i en Cigarraffär i Jönköping. Intogs hösttreminen 1903 i 3:e klass i Jönköpings H. Allm. Läroverk och avlade där mogenhetsexamen 15/6 1908 på helklassiska linjen. Inskrevs vid Uppsala Universitet (smålands Nation) ht 1908. Var året 1910 nationens klubbmästare och 1912-13 dess biliotekarie. Avlade vt 1916 fil kand.-examen i latin, romanska språk och teor. filosofi; undergick vt 1917 efter prövning i samma examen i ämnet sinologi. Var aug 1917- mars 1918 anställd som reporter i Dagens Nyheter i Stockholm och därefter till slutet av 1918 medarbetare och sedan sous-chef å utrikesavdelningen i Nordiska Presscentralen i Stockholm. Var 1919-20 anställd som översättare och kritisk granskare åt Svenska Andelsförlaget, Stockholm. Efter sitt giftermål 1919 bosatte sig makarna i Sjömarken (invid Borås) och bodde där till slutet av år 1920, under vilken tid Molin översatte ett stort antal huvudsakligen skönlitterära verk från tyska, engelska, franska och norska. M. studerade 1921 vid Göteborgs Högskola och avlade där ht 1921 fil ämbetsexamen i ämnena latin, romanska språk och tyska. Under vt och ht 1922 undergick han provår i h. Latinläroverket i Göteborg. Vikarierade en månad som ämneslärare i Vara kommunala mellanskola. Besökte sommaren 1923 med sin familj Tyskland (Badenweiler). M var ht 1923 - vt 1930 anställd som extralärare och vik. adjukt vid Jönköpings h. allm. Läroverk. Utnämndes den 1 nov 1929 till adjunkt i latin och franska vid Uppsala h. allmänna Laroverk, men tjänstgjorde till läsårets slut som vik. adjunkt i Jönköping. Även efter 1920 har M. tillfälligt verkställt översättningar. Avsked med pension 1953. M var bosatt i Uppsala till sin död den 22 juli 1955. Hans stoft ligger begravt på Uppsala kyrkogård (Smålands Nationsgrav).
Han har själv från trycket utgivit:
1) Lättsinne och tungsinne (Wahlström & Widerstrand 1913). Dikter.
2) Heinrich Heine, Dikter i Urval, tolkade av GGM (Svenska Andelsförlaget 1917, 2:a uppl 1919)
3) Vandringen , episk dikt (Albert Bonniers Förlag 1926)
4) Lasse är ute och går (ABC-bok) (O.Öberg & son1927)
(med teckningar av Yngve Sixten Lundbohm) samt postumt
Smolandi Upsaliensis I , 1593 - 1625 utgiven av Smålands Nation 1955.
Uppsala Nya Tidning 6.2.1947:
" Adjunkt G.G.Molin 60 år.
Adjunkt Molin tillhör de lyckliga, för vilka de lärda mödorna snarare är rekreation. Då sommaren kommer, stannar han vid sitt med manuskriptpackar hopade arbetsbord på Carolina, frånsett korta besök i hembygden. När för några år sedan en scen ur en uppsalafilm förlades till läroverket därstädes, insåg också med intuitiv säkerhet regissören vilket fynd han gjort, när han filmade adjunkt Molin, vars drag nu bör vara ganska välkända av den biobesökande allmänheten. Det är framför allt en vetenskapsgren, som kan bereda sina idkare en sådan njutning, nämligen genealogin. Adjunkt Molin är, man kan utan överdrift säga, passionerad forskare. Efter att ha utrett sin egen släkts historia, har han tagit upp andra och mer vittutseende uppgifter. Särskilt erkännande förtjänar hans oförtrutna verksamhet som samlare och, må man livligt hoppas, med tiden utgivare av Smålands Nations matrikel. Han äger här en styrka, som långtifrån alla av hans samtida medbröder i facket varit i besittning av; han är nämligen en driven latinare. I den för närvarande livligt diskuterade frågan om studentnationernas ålder har han gjort uppmärksammade inlägg. Av den förstnämnda matrikeln föreligger första bandet i det närmaste tryckfärdigt, omfattande tiden 1593-1645. Detta band kommer att innehålla uppgifter om de här studerande smålänningarna under detta tidsskede. Då ett arkiv för nationen kunde uppkomma först efter det formella instiftandet 1645, är det lätt att inse att det fordras spårsinne och ett systematiskt arbete att samla sådant material, men så bereder det också tjusningen att odla obruten mark. Det överflödande materialet, med uppgifter på så många håll, ställer stora krav på den, som systematiskt skall samla dessa uppgifter och hopfoga dem till biografiska helhetsbilder. Det kommer säkert att visa sig att han med denna krävande uppgift haft ett mycket lyckligt handlag. Adjunkt Molin har vidare gjort en omfattande och uppskattad insats som undervisare vid läroverket och arméns underofficersskola. Hans älsklingsämne är Horatius, vilket måtte bero på själsfrändskap med denne elegante författare. För sin formtalang har han vidare funnit användning dels i egna dikter, dels i några av de bästa Heine-tolkningar, som finns på vårt språk. " En bror med efterlevande släkt i Smålandstrakten.
Död 1955-07-22 i Uppsala [29] .
Begravd i Uppsala.


Källor

 1. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 461
 2. G. Molin släktbok
 3. G. Molin släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 4. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 93
 5. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:2 p 251
 6. Byarum C:2 p 9
 7. Jönköpings Genealogiska Förening
 8. G. Molin släktbok, Byarum C:2 p 273
 9. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 199
 10. Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
 11. G. Molin släktbok, Byarum C:2 p 123
 12. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 545
 13. Internet
 14. G. Molin släktbok, Byarum C:2 p 219
 15. Byarum AI:5 p 463
 16. Byarum C:3 p 533
 17. G. Molin släktbok, Åker C:7 p 223
 18. G. Molin släktbok, Åker AI:9 p 123
 19. G. Molin släktbok, Åker AI:10 p 122
 20. Åker AI:13 p 205
 21. Byarum AI:23 p 42
 22. G. Molin släktbok, Byarum F:1 p 20
 23. G. Molin släktbok, Byarum C:5 p 115
 24. Byarum AI:26 p 19
 25. Sveriges dödbok 1901-2013
 26. G. Molin släktbok, Byarum C:5 p 137
 27. G. Molin släktbok, Byarum C:6 p 39
 28. G. Molin släktbok, Byarum C:6 p 91
 29. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.