Ansedel Daniel Simonis Ruderbergius

1627-1713

Född 1627-09-11 i Taka, Gillberga (S) [1] .
Kyrkoherde i Rölanda 1681-1713
Död 1713-12-14 i Rölanda (P) [1] .
Johan Hammarin skriver om honom i "Carlstads Stifts Herdaminne": Daniel Rudbergius, son af Lieutnanten Simon Persson Göthe, född i Taka i Gilberga församling den 11 Septemb.1627. Modren flyttade 1631, då hon var blefven enka till Rud i Stafnäs Socken, av vilket hemman sonen tog namn. Student i Dorpt 1650. Gjorde der vid Ryssarnes inbrott 1656 jemte flera Studenter militärisk tjenst. Studerade sedan 1659 i Upsala. Prestvigd den 18 Augusti 1662. Respondens på Prestmötet 1663. Skolmästare i Philipstad den 15/8 1669 Infimus Collage Scholae Carlstad 1670. Kyrkoherde i Rölanda den 4 febr. 1681; tillträdde samma år. Dog den 14 Decemb. 1713. Gift 1663 med Inger Gravander, dotter af Kyrkoherden i Grava, A. Uranius. Hon dog 1716. Utgaf en oration i Dorpt 1653: Agriculturae Elogia. Själv skriver han: Anno 1656 uit Kexholm kommenderad med flera studenter och Borgare att göra tjänst med vakthållning på fästningen, och fullt gevär därunder utkommenderad på en holme Käckisari, då de Svenske 80 man starke nedgjorde 100 ryssar, att allenast 2:ne man undkommo.

Från år 1666 12 april till år 1670 var jag scholaepräst i Filipstad. Från år 1670 d. 23 sept till 1681 var jag scholaepräst i Carlstad, och samma år vid pingsthögtiden kom jag till Rölanda.


Daniel Simonis Ruderbergius
Född 1627-09-11 i Taka, Gillberga (S) [1] .
Död 1713-12-14 i Rölanda (P) [1] .

F Simon Persson Göthe.
Född 1601 i Svenstad, Hov (L) [2] .
Död 1630 i Elbing [2] .
Löjtnant

   
 
   
 

M Elin Persdotter.
Född 1604 i Tolerud, Huggenäs (S) [3] .
Död 1684-07-20 i Rölanda (P) [3] .


MF Per Persson.


Landbofogde

 
 

MM Malin Hansdotter.
MMF Hans Christiernsson.


Medicus

 


Levnadsbeskrivning

Född 1627-09-11 i Taka, Gillberga (S) [1] .
Kyrkoherde i Rölanda 1681-1713
Död 1713-12-14 i Rölanda (P) [1] .
Johan Hammarin skriver om honom i "Carlstads Stifts Herdaminne": Daniel Rudbergius, son af Lieutnanten Simon Persson Göthe, född i Taka i Gilberga församling den 11 Septemb.1627. Modren flyttade 1631, då hon var blefven enka till Rud i Stafnäs Socken, av vilket hemman sonen tog namn. Student i Dorpt 1650. Gjorde der vid Ryssarnes inbrott 1656 jemte flera Studenter militärisk tjenst. Studerade sedan 1659 i Upsala. Prestvigd den 18 Augusti 1662. Respondens på Prestmötet 1663. Skolmästare i Philipstad den 15/8 1669 Infimus Collage Scholae Carlstad 1670. Kyrkoherde i Rölanda den 4 febr. 1681; tillträdde samma år. Dog den 14 Decemb. 1713. Gift 1663 med Inger Gravander, dotter af Kyrkoherden i Grava, A. Uranius. Hon dog 1716. Utgaf en oration i Dorpt 1653: Agriculturae Elogia. Själv skriver han: Anno 1656 uit Kexholm kommenderad med flera studenter och Borgare att göra tjänst med vakthållning på fästningen, och fullt gevär därunder utkommenderad på en holme Käckisari, då de Svenske 80 man starke nedgjorde 100 ryssar, att allenast 2:ne man undkommo.

Från år 1666 12 april till år 1670 var jag scholaepräst i Filipstad. Från år 1670 d. 23 sept till 1681 var jag scholaepräst i Carlstad, och samma år vid pingsthögtiden kom jag till Rölanda.


Gifte och barn


Gift 1663-08-01 i Stavnäs (S) [2] .

Ingrid Gravander. Född 1641 i Ängebäck, Grava (S) [2] .
Död 1716-12-10 [4] .


Maria Ruderberg. Född 1664-10-04 i Rud, Stavnäs (S) [3] .

Simon Ruderberg. Informatör
Född 1666-01-31 [3] .
Död 1695 [2] .

Andreas Ruderberg. Född 1668-03-31 i Filipstad (S) [3] .
Död 1668-06-23 i Filipstad (S) [2] .

Laurentius Ruderberg. Född 1669-06-12 [3] .

Andreas Ruderberg. Född 1672-02-18 i Karlstad [3] .
Död 1674-02-09 i Karlstad.

Helena Ruderberg. Född 1675-05-27 i Karlstad [3] .
Död 1675-08-21 i Karlstad.

Andreas Ruderberg. Kyrkoherde
Född 1676-11-12 i Karlstad [3] .
Död 1735-09-02 i Rölanda (P) [5] .
Johan Hammarin skriver om honom i "Carlstads Sifts Herdaminne": "Andreas Ruderberg, den sistnämnde Kyrkoherdens* son, född 1673. Student i Lund 1704. Prestvigd den 15 mars 1710 och fadrens medhjelpare. Efter honom här** Kykoherde 1714. Predikade på Prestmötet 1718-1732. Död den 2 Septemb. 1735. Gift med Christina Andersdotter Stabel af Norrsk Adel." På ett annat ställe i "Herdaminnet" står det: " .... i DomCapitlet den 9 mars 1715 tillsattes Anders Ruderberg, utan både Förslag och val, till kyrkoherde i Rölanda. Han hade då icke ens undergått den examen, som Kongl. Brefvet af den 2/8 1693 föreskref för att få Pastorat, utan skulle det ske i påföljande Maj månad." _______ * Daniel Rudbergius ** Rölanda Kompl. enl Tomas Andersson 1999: A.R. erhöll fasta på 2/3 i 1 mtl Åsen, Rönnelanda, som han köpt 1718 för 100dlr och 16 öre smt.

Kerstin Ruderberg. Född 1680-06-09 i Karlstad [3] .
Död 1680-12-17 i Karlstad.

Daniel Ruderberg. Underofficer
Född 1683-11-12 i Rölanda prästgård, Rölanda (P) [3] .
Ev dopvittne 1747-04-19 till Cajsa Ruderberg i Eskilsäter. I så fall möjlig fru Charlotta Maclier.


Källor

  1. Avskrift, Daniel Ruderbergs självbiografi
  2. Thomas Andersson
  3. Brev av D.S. Ruderberg
  4. G. Molin släktbok
  5. Lundbohms släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.