Ansedel Erik Olofsson ( Olsson ) Spak

-1661

Levde i Dejeforsen, Nedre Ullerud (S) [1] .
Kronolaxfiskare
Död 1661 [1] .
Laxfiskare vid Dejeforsen. Enligt Johan Hammarin:"Carlstads Stifts Herdaminne" var han fader till: Andreas Erici Uranius "Herdaminnet" omnämner vidare: Johannes Erici Uranius, "son av Kronolaxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olofsson", år 1620 Kapellan i Nyed. Petrus Uranius,"son av Kronolaxfiskaren vid Dejeforsen i Ulleruds socken, Erik Spak". År 1623 kyrkoherde i Arvika. Christophorus Nicolai Uranius, "son av laxfiskaren vid Dejeforsen Nils Eriksson Spak". År 1671 kapellan i båda Ulleruds socknar. Hans barn kallade sig Risell. Erlandus Petri Uranius. Kyrkoherdeson i Arvika. Kapellan i Arvika. I Gustaf Elgenstierns; "Svenska adelns ättartavlor" del III adliga ätten Gyllenspak nr 901 lämnas följande upplysning: Erik Olofsson Spak: var kronolaxfiskare vid Dejeforsen i Ullerud sn (Värml.) och ägde i samma ström en skattemjölkvarn, samt hade sexton söner. Han hade en broder vid krigsteatern, som i ungdomen var ganska yr och vidlyftig, så att han allmänt kallades Raswil, men som blev vid mognare år späkt och ganska beskedlig, varför hertig Carl, sedemera konung Carl IX, en gång sa till honom: " Nu ska du icke längre heta Raswill, utan Spak", och då denne Spak dog ogift, upptogo brodern och hans söner namnet Spak, vilket namn sedemera av ett par av dem förbyttes till Uranius och Gravander, och av en del efterkomna till Risell och Ullström.

Erik Olofsson ( Olsson ) Spak

Död 1661 [1] .
Kronolaxfiskare
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Levde i Dejeforsen, Nedre Ullerud (S) [1] .
Kronolaxfiskare
Död 1661 [1] .
Laxfiskare vid Dejeforsen. Enligt Johan Hammarin:"Carlstads Stifts Herdaminne" var han fader till: Andreas Erici Uranius "Herdaminnet" omnämner vidare: Johannes Erici Uranius, "son av Kronolaxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olofsson", år 1620 Kapellan i Nyed. Petrus Uranius,"son av Kronolaxfiskaren vid Dejeforsen i Ulleruds socken, Erik Spak". År 1623 kyrkoherde i Arvika. Christophorus Nicolai Uranius, "son av laxfiskaren vid Dejeforsen Nils Eriksson Spak". År 1671 kapellan i båda Ulleruds socknar. Hans barn kallade sig Risell. Erlandus Petri Uranius. Kyrkoherdeson i Arvika. Kapellan i Arvika. I Gustaf Elgenstierns; "Svenska adelns ättartavlor" del III adliga ätten Gyllenspak nr 901 lämnas följande upplysning: Erik Olofsson Spak: var kronolaxfiskare vid Dejeforsen i Ullerud sn (Värml.) och ägde i samma ström en skattemjölkvarn, samt hade sexton söner. Han hade en broder vid krigsteatern, som i ungdomen var ganska yr och vidlyftig, så att han allmänt kallades Raswil, men som blev vid mognare år späkt och ganska beskedlig, varför hertig Carl, sedemera konung Carl IX, en gång sa till honom: " Nu ska du icke längre heta Raswill, utan Spak", och då denne Spak dog ogift, upptogo brodern och hans söner namnet Spak, vilket namn sedemera av ett par av dem förbyttes till Uranius och Gravander, och av en del efterkomna till Risell och Ullström.


Gifte och barn.
Johan Spak. Stannade uti Wästmanland (ättlingar finnes).

Olof Eriksson Spak. Kronolaxfiskare
Död 1662 [2] .
Föst laxfiskare i Dejeforsen, sedan borgare i Carlstad 1608, Rådman 1614, Borgmästare 1629.

Petrus Spak. Kyrkoherde
Död 1663.
Collega Scholae i Wexiö 1612 .Kyrkoherdet i Åsheda i Småland 1623. Man vet inte med visshet om Kapten Magnus Spak, adlad 1678 med namnet Gyllentorner, var son av denne Petrus eller hans bror Lars Spak. (Hammarin).

Lars Spak. Levde , kyrkoherde, 1620 i Nottebäck (G) [2] .
Död 1645 [3] .
Kyrkoherde
Kyrkoherede i Notttebäcks pastorat i Växjö stift 1612 (Hammarin). Amiralitetsrådet Gudmund Spak, adlad Ehrencrantz. var antingen son av Lars eller dennes broder, kyrkoherden i Åsheda, Petrus Spak.

Erik Eriksson Spak. Rådman
Borgare och Rådman i Carlstad

Petrus Erici Uranius. Levde 1623 i Arvika.
Död 1653-05-06 [4] .
Kyrkoherde
Student i Uppsala 1609 och där en av Messenii tillgivne. reste sedan till utländska Universitet och blev Magister i Wittenberg 1620. Samma år Rector Scholae i Mariestad. Kyrkoherde i Arvika 1623, kontraktsprost över Wästersysslet 1632. Riksdagsman 1642 Blev prost och kyrkoherde i Arvika 1632.

Thobern Spak. Kronolaxfiskare

Nils Eriksson Spak. Laxfiskare
".. af laxfiskaren Nils Eriksson Spak." (Hammarin)

Johannes Erici Uranius. Levde 1620 i Södra Rådom, Nyed (S) [4] .
Kapellan

Andreas Erici Uranius. Kyrkoherde
Död 1660 i Grava (S) [2] .
"Andreas Erici Uranius, son af Laxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olsson Spak. Student i Uppsala 1626. Här* Comminister 1630; Kyrkoherde den 7/12 1649**. Dog 1661. Gift med Elin Jonsdotter. Deras barn kallade sig Gravander". (Hammarin: "Carlstads Stifts Herdaminne") * Grava ** Kyrkoherde, med drottning Kristinas fullmakt, den 7/12 1649; tillträdde 1650.


Källor

  1. Lundbohms släktbok
  2. G. Molin släktbok
  3. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
  4. Hammarin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.