Ansedel Jochim Erdmann Otto Gammelin

1768-1828

Murarmästare
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland [1] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade tillbaka 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Inflyttade till Göteborg som byggmästare eller "muraremästare" och hade arbete vid Tyska Kyrkans uppbyggande efter branden. Byggde och ägde hus i Göteborg. Ägde ett sockerbruk på Stampen i Göteborg. Bodde sedemera på egendomen Torp i Hjärtum, där han anlade ett tegelbruk. Enligt bouppteckningen förrättad den 16/1 1829 efterlämnade han i fast egendom 1/4 dels hemman Torp, Yttre Torp med åbyggnader beläget i Hjertums s:n och Torpe härad av Bohuslän. Bouppteckningen visade en behållning av 4492.15 Rdr banco. Följande uppgifter har erhållits om Otto Gammelin från Landsarkivet i Göteborg: "Enligt en i Kristine församlings kyrkoarkiv bevarad lysningshandling vigdes därstädes den 13 juni 1799 mästaren vid det lovl. murareämbetet Joachim Erdmann Otto Gammelin och jungfru Anna Regina Shönau. Enligt samma handling var brudgummen 31 år, och ledamot av Kristine tyska församling; någon anteckning om födelseort finnes däremot icke. Någon person med namnet Gammelin är ej påträffad antecknad inflyttad tilll Kristine församling vid genomseende av flyktinglängderna för åren 1774-1799. Otto Gammelin erhöll burskap som murmästare i Göteborg 17 juni 1796 (burskapet uppsagt den 3 april 1812; med anledning därav ha magistratens i Göteborg inneliggande handlingar för åren 1795-96 juni genomsökts, dock utan att där påträffats någon handling rörande Gammelin eller hans härkomst.Han utflyttade till Hjärtums församling (Bohuslän) år 1827 21/5, och enligt attesten medföljde hans hustru Anna Brita Lindström. "Aflytta till Hjärtum med vittnesbörd, att de ordentl:n brukat salighetsmedlen och fört anständig vandel".
Enligt förenämnda attest samt Hjärtums husförhörslängder var Otto Gammelin född 1768-06- 10, men ej heller häri finnes födelseorten angiven för honom. Födelseort eller -år finnes ej antecknat för honom i Kristine församlings äldsta bevarade personalförteckning 1812-23 Vid genomgående av Kristine fösaml. räkenskaper och verifikationer för åren 1792-1800 har påträffats en räkning till församlingen, daterad den 7 februari 1801 och kvitterad av Otto Gammelin, däri han erhöll 54 riksdaler, 6 runstycken specie för utfört murarearbete. Kristine kyrka, vilken år 1746 till större delen härjades av eld, var till fullo återbyggd först år 1798. I göteborgs magistrat finns bouppteckning av den 6 juni 1810 bevarad efter Otto Gammelins 1:a hustru Anna Regina Schönow, död den 4 dec 1809. O. gammelin var gift tre gånger. Hans far var enl uppg från GGM linvävare i Pommern. Gammelin är en by i Tyskland, sydväst Schwerin. Namnges Gammelin - Mechlenburg - West Pomerania - Germany. Sannolikt har han tagit efternamnet efter orten han kom ifrån.
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P) [4] .

Jochim Erdmann Otto Gammelin
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland [1] .
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P) [4] .
Murarmästare
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Murarmästare
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland [1] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Flyttade tillbaka 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Inflyttade till Göteborg som byggmästare eller "muraremästare" och hade arbete vid Tyska Kyrkans uppbyggande efter branden. Byggde och ägde hus i Göteborg. Ägde ett sockerbruk på Stampen i Göteborg. Bodde sedemera på egendomen Torp i Hjärtum, där han anlade ett tegelbruk. Enligt bouppteckningen förrättad den 16/1 1829 efterlämnade han i fast egendom 1/4 dels hemman Torp, Yttre Torp med åbyggnader beläget i Hjertums s:n och Torpe härad av Bohuslän. Bouppteckningen visade en behållning av 4492.15 Rdr banco. Följande uppgifter har erhållits om Otto Gammelin från Landsarkivet i Göteborg: "Enligt en i Kristine församlings kyrkoarkiv bevarad lysningshandling vigdes därstädes den 13 juni 1799 mästaren vid det lovl. murareämbetet Joachim Erdmann Otto Gammelin och jungfru Anna Regina Shönau. Enligt samma handling var brudgummen 31 år, och ledamot av Kristine tyska församling; någon anteckning om födelseort finnes däremot icke. Någon person med namnet Gammelin är ej påträffad antecknad inflyttad tilll Kristine församling vid genomseende av flyktinglängderna för åren 1774-1799. Otto Gammelin erhöll burskap som murmästare i Göteborg 17 juni 1796 (burskapet uppsagt den 3 april 1812; med anledning därav ha magistratens i Göteborg inneliggande handlingar för åren 1795-96 juni genomsökts, dock utan att där påträffats någon handling rörande Gammelin eller hans härkomst.Han utflyttade till Hjärtums församling (Bohuslän) år 1827 21/5, och enligt attesten medföljde hans hustru Anna Brita Lindström. "Aflytta till Hjärtum med vittnesbörd, att de ordentl:n brukat salighetsmedlen och fört anständig vandel".
Enligt förenämnda attest samt Hjärtums husförhörslängder var Otto Gammelin född 1768-06- 10, men ej heller häri finnes födelseorten angiven för honom. Födelseort eller -år finnes ej antecknat för honom i Kristine församlings äldsta bevarade personalförteckning 1812-23 Vid genomgående av Kristine fösaml. räkenskaper och verifikationer för åren 1792-1800 har påträffats en räkning till församlingen, daterad den 7 februari 1801 och kvitterad av Otto Gammelin, däri han erhöll 54 riksdaler, 6 runstycken specie för utfört murarearbete. Kristine kyrka, vilken år 1746 till större delen härjades av eld, var till fullo återbyggd först år 1798. I göteborgs magistrat finns bouppteckning av den 6 juni 1810 bevarad efter Otto Gammelins 1:a hustru Anna Regina Schönow, död den 4 dec 1809. O. gammelin var gift tre gånger. Hans far var enl uppg från GGM linvävare i Pommern. Gammelin är en by i Tyskland, sydväst Schwerin. Namnges Gammelin - Mechlenburg - West Pomerania - Germany. Sannolikt har han tagit efternamnet efter orten han kom ifrån.
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P) [4] .


Gifte och barn


Gift 1799-06-13 i Göteborgs Kristine (O) [5] .

Anna Regina Schönau. Född beräknat 1771 [5] .
Död 1809-12-04 i Göteborgs Kristine (O) [6] .
Dödsorsak: Barnsbörd


David Ertman Gammelin. Född 1800-08-11 i Göteborgs Kristine (O) [7] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Död 1819-04-12 i Torp, Hjärtum (P) [8] .

Lovisa Charlotta Gammelin. Född 1805-02-06 i Göteborgs Kristine (O) [9] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .

Otto Gammelin. Sjökapten
Född 1807-05-22 i Göteborgs Kristine (O) [10] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Bosatt i Göteborg, där han ägde ett hus i Haga. (Lundbohms släktbok).
Död 1876 i Göteborg [11] .


Gift 1810-09-16 i Göteborgs Kristine (O) [12] .

Britta Christina Beckman. Född 1780-09-19 i Göteborg [13] .
Flyttade omkring 1812 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [2] .
Ej funnen i dödboken för Hjärtum, men fanns i hfl 1818 (AI:14 p 37) men ej i hfl 1819 (AI:15 p 36). Svärmodern till Otto G. bor kvar 1819, men avflyttad 1820. I Hjärtum C:4 p 215 (dödde) finns en notering om " D. 12 (september 1817) föd och 16 begrafven Patron O. Gamelins dödfödda ... barn fr Yttre Torp." Moder ej nämnd.


Död uppskattat 1819 i Torp, Hjärtum (P) [11] .


Olof Niclas Gammelin. Provinsialläkare
Född 1815-07-25 i Torp, Hjärtum (P) [14] .
Flyttade 1863-11-23 från Morlanda (O) till Hässleholm (L) [15] .
Död 1867-11-11 i Hässleholm (L) [16] .
Student vid Uppsala universitet vt 1835 med fil kand vt 1839, med kand 20/6 1846, med.lic 1/6 1849, erhöll 1850 K.Maj:ts tillåtelse att utan promotion undfå med.doktorsdiplom, kir.mag. 13/5 1852 och avlade ämbetsprovet samma år. Underläkare vid allm ganisonssjukhuset 1/4-30/6 1840. Tf uppbördsläkare å "Svalan" och ångkorvetten "Thor" år 1847, karant.-läkare vid Djurhamn fr 1/6 1848, pensionär i fältläkarekåren, tf regementsläkare vid Västgöta-Dals regemente 10/5-8/7 1852. Bitr läkare i Älvsborgs län 4/9-17/10 1852, tf provinsialläkare i Orust distrikt fr 15/3 1853 och erhöll kongl fullmakt å samma befattning samma år 12/11. Transport till provinsialläkare i Hessleholm 1862-04-24. Död därstädes 1867 vid 52 års ålder av lungblödning. Ogift Provinsialläkare Hessleholm och sedan på Orust. Bodde på Sjölyckan på Orust. Död i Hessleholm den 11 nov 1867


Gift 1821-04-03 i Torp, Hjärtum (P) [17] .

Anna Britta Lindström. Född 1798-11-05 i Ödsmål (O) [11] .
Finns ej i Ödsmål C:2. Enl min farfar född där enligt hennes faders testamente.
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Död 1882 [1] .
Begravd i Vedum (R) [11] .


Paulina Ottilia(na) Gammelin. Född 1821-09-18 i Uddevalla (O) [18] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Flyttade vid giftet 1840 från Hjärtum (P) till Svarteborg (O) [1] .
Flyttade efter makens död 1869-10-05 från Tyft, Svarteborg (O) till Vissjö, Svarteborg (O) [19] .
Flyttade 1877-10-27 från Vissjö, Svarteborg (O) till Uddevalla (O) [20] .
Sin barndom tillbragte hon delvis i Hjertum i Bohuslän, delvis i Göteborg där hon gick i skola. Vid nitton års ålder ingick hon äktenskap med F.W. LUndbohm Efter makens död flyttade hon till Vässjö, vars hus hon lät uppbygga. Gården hade nämligen brunnit kort före FWL's död. Här bodde hon till år 1877, då hon flyttade med sina yngre barn till Uddevalla, och hade där inackordering för skolbarn. Sedemera bodde hon en tid hos sin dotter och måg Thekla och Sixten Lundbohm på Rännelanda. Därifrån flyttade hon till döttrarna Agnes och Hilma L. Hos dem bodde hon först i Bäckefors och sedan i Strömstad åren 1898-1903. Till följd av en olyckshändelse blev hon vid denna tid oförmögen att själv förflytta sig under återstoden av sitt liv. 1903-1905 bodde hon hos dottern och mågen Thekla och Sixten L. invid Tångelanda på Dal, dit de flyttat från Rännelanda. 1905 flyttade hon hem till dottern och mågen Hilma och Hjalmar Setterblad på Åseslätt i Fristads socken i Västergötland. Här dog hon den 12 april 1906. Hon jordfästes i Fristads k:a, varefter hennes stoft fördes till Svarteborgs kyrkogård, där det nedsattes i makens familjegrav. (Uppgifterna lämnade av Hilma Setterblad)
Död 1906-04-12 i Åsslätt, Fristad (P) [21] .
Begravd i Svarteborg (O) [1] .

Emil Alexander Gammelin. Jordbrukare
Född 1823-07-12 i Göteborgs Kristine (O) [22] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Flyttade 1853 från Skarstad (R) till Bösö, Laske-Vedum (R) [23] .
Flyttade 1855 från Bösö, Laske-Vedum (R) till Skarstad (R) [24] .
Flyttade 1857 från Skarstad (R) till Grönemad, Vedum (R) [25] .
Var på 1840-talet handelsbiträde i Nossebro. Blev sedan jordbrukare och bodde först på Bösö, Vedum. Här stannade han blott något år och från denna tid kan noteras hans första process vid häradsrätten. Han kom nämligen senare att i stor omfattning vara verksam som sakförare och förvärvade som sådan mycket stort anseende. Flyttade till Balltorp, Barne Åsaka, varest han ägde kvarn och gård. Härifrån den 1 maj 1856 till Dalen i Naums socken. Lät här uppföra den herrgårdsbyggnad, som ännu finnes kvar. Flyttade 1875 till Vedums stationssamhälle, där han föregående år låtit bygga ett hus, det så kallade "slottet" Kommunalstämmans ordförande 1876-1884. Han dog den 5 mars 1886 i Vedum och ligger begravd på Vedums kyrkogård. I en dödsruna läses följande: " I Vedum avled nästlidne fredag possesionaten E.A. Gammelin vid 63 års ålder. Han var född i Göteborg och en framstående man inom sin ort där han mycket anlitades i allmänna uppdrag. Gott huvud, gott hjärta och verksamhetslust i förening danade honom till en samhällets stödjepelare av det äkta slag, som är av så stor och hälsosam betydelse för den ort där en sådan person verkar." (Uppgivet av Hilda Gammelin, en del uppgifter från tidskriften "Tankelänken" sign Nils Johansson.
Död 1886-03-05 i Vedum (R) [26] .
Begravd i Vedum (R) [1] .

Augusta Ferdinanda Gammelin. Född 1824-09-04 i Göteborgs Kristine (O) [27] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Hon förestod halvbrodern Niklas Gammelins hem i Skåne och på Orust tills han avled. Hade sedan ett mindre hotell i Uddevalla. Bodde sedemera tillsmmans med sin syster Amelia Landberg (då änka) först i Göteborg och sedan i Halmstad hos Amalias dotter Eva Mohrbutter. (Uppgifter av Hilma Setterblad och Sixten Lundbohm). Augusta F kom som ganska ung till Frih. Karl Bennet på herresätet Uttersåker. Hon vistades här en längre tid och sedan några år hos sin styvfader Anders Göran Frykman i Hjärtum. År 1855 flyttade hon til Morlanda på Orust, där hon förestod hemmet hos sin halvbror Niklas, som var provinsialläkare först där och efter 1863 i Hässleholm, där hon stannade till Niklas död. (Enl. av Eva Mohrbutter gjort utdrag ur John Sjöholms släktregister).
Död 1911-01-04 i Halmstad [1] .

Amalia Josefina Gammelin. Född 1826-12-26 i Göteborg [28] .
Flyttade 1827-05-21 från Göteborg till Torp, Hjärtum (P) [3] .
Flyttade 1879 till Göteborg [11] .
Enligt uppgifter från Landsarkivet i Göteborg: Född den 26/12 1825. Amelie bodde som änka först i Göteborg tillsammans med systen Augusta varefter systrarna 1908 flyttade till dottern Eva Mohrbutter i Halmstad.
Död 1915-07-05 i Halmstad [28] .


Källor

 1. Lundbohms släktbok
 2. G. Molin släktbok, Hjärtum AI:8 p 27
 3. G. Molin släktbok, Hjärtum B:1 p 437
 4. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:5 p 403
 5. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CI:5 p 403
 6. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CII:2 p 597
 7. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:6 p 55
 8. Hjärtum C:4 p 219
 9. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:6 p 139
 10. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:6 p 185
 11. G. Molin släktbok
 12. Göteborg Kristine CII:2 p 737
 13. Lundbohms släktbok, Hjärtum AI:8 p 27
 14. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:4 p 99
 15. Stoby AI:13 p 538
 16. Lundbohms släktbok, Stoby CI:4 p 467
 17. Lundbohms släktbok, Hjärtum C:4 p 21
 18. Dopskålspapper, släktbok, Uddevalla C:7 p 123
 19. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:17 p 106
 20. Lundbohms släktbok, Svarteborg AI:20 p 300
 21. Lundbohms släktbok, Uddevalla AIIa:16 p 242
 22. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CII:2 p 549
 23. Laske-Vedum AI:7 p 153
 24. Bitterna B:3 p 19
 25. Laske-Vedum AI:7 p 299
 26. Lundbohms släktbok, Laske-Vedum F:1 p 27
 27. Lundbohms släktbok, Göteborg Kristine CII:3 p 17
 28. Lundbohms släktbok, Sveriges Dödbok 1901-2013
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.