Ansedel Pehr Gambetta Sieurin

1871-1934

Handelsträdgårdsmästare, disponent
Född 1871-01-01 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Flyttade 1890-11-04 från Lomma (M) till Prästbol, Dalskog (P) [2] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [3] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [4] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [5] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [6] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [7] .
Flyttade omkring 1920-11.. från Worchester till Paris [7] .
Flyttade 1924-09-11 från Alingsås landsförs (P) till Partille kbfd (O) [8] .
Flyttade 1925-11-19 från Partille kbfd (O) till Lomma (M) [9] .
Flyttade 1927-10-18 från Malmö Sankt Johannes (M) till Malmö Sankt Petri (M) [10] .
Flyttade 1929-06-15 från Malmö Sankt Petri (M) till Paris [11] .
Flyttade 1934-08-17 från Paris till Malmö Sankt Pauli (M) [11] .
Han gick i skola i Göteborg t o m sjätte nedre klassen. Blev satt i trädgårdslära först i Örebro, sedan på Alnarp samt därefter i England. Han skötte sedan faderns handelsträdgårdar på Idala i Dalskog och ingick då äktenskap med Hildegard Lundbom. Makarna bodde först till 1905 på Idala, som Pehr inköpte av fadern. Pehr var under denna tid disponent för AB Bred Mosse Bäckefors och hade egen såg på Idala. På Idala föddes makarnas båda barn, Bertil och Märta. Familjen flyttade 1905 till Ängelsberg i Västmanland, sedan Pehr utsetts till föreståndare för Fiskodlingsanstalten där. Han hade 10- 12 elever.
År 1911 flyttade Pehr med familjen till Kloten i Västmanland. På uppdrag av Fiskodlingsanstalten byggde han personligen och med assistans av elever upp ett etablissemang på denna plats och ledde dess verksamhet. På Kloten bodde familjen kvar till 1913, då den flyttade till Saltsjö-Storängen utanför Stockholm. Pehr besökte vid denna tid Petersburg för att undersöka möjligheterna av fiskförsäljning i Ryssland. Undersökningen avbröts av världskrigets utbrott 1914.
I september 1914 reste Pehr över Narvik till Förenta Staterna. Först skötte han där en egendom i South Carolina för sin sedan många år i Amerika bosatte broder Georg Sieurins räkning. Hildegard och barnen reste i september 1915 över Bergen i Norge till New York, där Pehr mötte dem. De fortsatte omedelbart därifrån till South Carolina, där Pehr nu hade plats hos en läkares änka, Mrs. Moore, vars persikoanläggningar han skötte.
Familjen stannade i South Carolina till mars 1916. Den flyttade då till Worchester, där Pehr fått anställning hos Norton Co. De stannade där till 1920. I november dettta år skickade Norton Co. en grupp anställda, i vilken Pehr ingick, till Frankrike för att grunda en fabrik i Paris. Det var omöjligt att flytta Bertil varför han måste lämnas kvar i Worchester under det att resten av familjen avseglade till Frankrike. Pehr stannade i Norton Co's tjänst till 1923. Han flyttade då till Sverige tillsammans med Hildegard och Märta. Här var han först verksam som reseombud för Norton Co. för att sedan anställas av AB Svenska Naxos i Lomma i Skåne. 1929 tog han åter tjänst hos Norton Co. i Paris. Hildegard och Märta stannade i Stockholm.
Död 1934-09-18 i Malmö Sankt Pauli (M) [12] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [7] .

Pehr Gambetta Sieurin
Född 1871-01-01 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Död 1934-09-18 i Malmö Sankt Pauli (M) [12] .
Handelsträdgårdsmästare, disponent

F Pehr Sieurin.
Född 1836-06-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [13] .
Död 1902-12-27 i Göteborgs Kristine (O) [14] .

   
 
   
 

M Ida Mathilda Melin.
Född 1837-11-27 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [13] .
Död 1930-04-01 i Härryda (O) [12] .

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Handelsträdgårdsmästare, disponent
Född 1871-01-01 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Flyttade 1890-11-04 från Lomma (M) till Prästbol, Dalskog (P) [2] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [3] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [4] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [5] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [6] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [7] .
Flyttade omkring 1920-11.. från Worchester till Paris [7] .
Flyttade 1924-09-11 från Alingsås landsförs (P) till Partille kbfd (O) [8] .
Flyttade 1925-11-19 från Partille kbfd (O) till Lomma (M) [9] .
Flyttade 1927-10-18 från Malmö Sankt Johannes (M) till Malmö Sankt Petri (M) [10] .
Flyttade 1929-06-15 från Malmö Sankt Petri (M) till Paris [11] .
Flyttade 1934-08-17 från Paris till Malmö Sankt Pauli (M) [11] .
Han gick i skola i Göteborg t o m sjätte nedre klassen. Blev satt i trädgårdslära först i Örebro, sedan på Alnarp samt därefter i England. Han skötte sedan faderns handelsträdgårdar på Idala i Dalskog och ingick då äktenskap med Hildegard Lundbom. Makarna bodde först till 1905 på Idala, som Pehr inköpte av fadern. Pehr var under denna tid disponent för AB Bred Mosse Bäckefors och hade egen såg på Idala. På Idala föddes makarnas båda barn, Bertil och Märta. Familjen flyttade 1905 till Ängelsberg i Västmanland, sedan Pehr utsetts till föreståndare för Fiskodlingsanstalten där. Han hade 10- 12 elever.
År 1911 flyttade Pehr med familjen till Kloten i Västmanland. På uppdrag av Fiskodlingsanstalten byggde han personligen och med assistans av elever upp ett etablissemang på denna plats och ledde dess verksamhet. På Kloten bodde familjen kvar till 1913, då den flyttade till Saltsjö-Storängen utanför Stockholm. Pehr besökte vid denna tid Petersburg för att undersöka möjligheterna av fiskförsäljning i Ryssland. Undersökningen avbröts av världskrigets utbrott 1914.
I september 1914 reste Pehr över Narvik till Förenta Staterna. Först skötte han där en egendom i South Carolina för sin sedan många år i Amerika bosatte broder Georg Sieurins räkning. Hildegard och barnen reste i september 1915 över Bergen i Norge till New York, där Pehr mötte dem. De fortsatte omedelbart därifrån till South Carolina, där Pehr nu hade plats hos en läkares änka, Mrs. Moore, vars persikoanläggningar han skötte.
Familjen stannade i South Carolina till mars 1916. Den flyttade då till Worchester, där Pehr fått anställning hos Norton Co. De stannade där till 1920. I november dettta år skickade Norton Co. en grupp anställda, i vilken Pehr ingick, till Frankrike för att grunda en fabrik i Paris. Det var omöjligt att flytta Bertil varför han måste lämnas kvar i Worchester under det att resten av familjen avseglade till Frankrike. Pehr stannade i Norton Co's tjänst till 1923. Han flyttade då till Sverige tillsammans med Hildegard och Märta. Här var han först verksam som reseombud för Norton Co. för att sedan anställas av AB Svenska Naxos i Lomma i Skåne. 1929 tog han åter tjänst hos Norton Co. i Paris. Hildegard och Märta stannade i Stockholm.
Död 1934-09-18 i Malmö Sankt Pauli (M) [12] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [7] .


Gifte och barn


Gift 1894-09-29 i Regineberg, Bäcke (P) [7] .
Skild 1932-03-16 [14] .

Hildegard Johanna Elisabeth Lundbohm. Född 1859-01-29 i Rubbestad, Ödeborg (P) [15] .
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Rännelanda (P) [16] .
Flyttade 1894-11-20 från Renland, Rännelanda (P) till Idala, Dalskog (P) [17] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [3] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [4] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [5] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [6] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [7] .
Flyttade omkring 1920-11.. från Worchester till Paris [7] .
Flyttade 1923-07-03 från Alingsås (P) till Paris [18] .
Flyttade 1924-09-11 från Alingsås landsförs (P) till Partille kbfd (O) [8] .
Flyttade 1925-11-20 från Partille kbfd (O) till Matteus (AB) [19] .
Sin barndom tillbringade hon dels i föräldrahemmet på Rubbestad och dels i Vänersborg, där hon från 9 till 13 års ålder gick i skola, först i fru Psilanders pension och sedan i fröknarna sydows privatskola. Sedan skötte hon under något år poststationen på Rennelanda. Hon hade 1869-1871 plats hos skogsförvaltare Wallmark i Bergvik i Jämtland. År 1882 flyttade hon med sina föräldrar till Rennelanda och var kvar där i åtta år till 1890, men hade dock under denna tid plats ett år hos godsägare Ljungström på Lilledal på Dal. Flyttade 1890 jämte sin moder (som var änka sedan 1885) och sin syster Henny till Lilla Halängen i Dalskog, där de bodde ett par år, och varifrån de flyttade till Dansbo i Dalskog. Hon förlovade sig under denna tid med sin blivande make Pehr Sieurin. Hon hade plats som retuschös hos fotograf Dahllöf i Stockholm under två år, varefter hon på Regineberg den 29 september 1894 ingick äktenskap.Följde med familj sin make till USA 1915 (se denne), därefter till Frankrike. Åter till Sverige 1923. Maken Pehr hade 1929 åter flyttat till Paris. Hildegard och dottern Märta var sedan bosatta i Stockholm fram till 1933, då Märta förflyttades till Jönköping och dit Hildegard kom efter ett par månader. Hildegard hade en tid dessförinnan fått hjärnblödning och fick i detta sammanhang mycket stöd av Märtas blivande make Thorvald Flodén. (Uppgifter ursprungligen till sin huvuddel lämnade av Hildegard själv, men har i början av åren 1987 och 1988 kompletterats av Märta Flodén).
Död 1934-01-12 i Jönköpings Sofia (F) [12] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O).


Pehr Hjalmar Bertil Sieurin. Född 1897-03-24 i Idala, Dalskog (P) [7] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [3] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [4] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [5] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [6] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [7] .
Död 1968-03-12 i Nacka (AB) [12] .
Gick i skola i Rostock och undervisades någon tid av guvernant.Flyttade med familen till Ängelsberg och Kloten. Han gick i skola först i Norrköping till år 1911 och sedan i Örebro till 1913.
År 1913 flyttade familjen till Saltsjö-Storängen. Bertil gick nu i skola i Stockholm i Östra Läroverket men slutade i 3:je ringen år 1915, då han i september månad åtföljde sin mor och syster till Förenta Staterna. Var hos sina föräldrar först i South Carolina till i mars 1916 och sedan i Worcester, Mass. , dit familjen då flyttade. Han hade nu plats hos Norton Co. och sedan diverse tillfälliga platser.
Han tänkte resa hem till Sverige och begav sig först till Boston för att arbeta sig över. Då detta icke lyckades tog han hyra för att över Cuba ta sig hem till Sverige. Innan båten lämnade Boston blev han sinnessjuk. Han vårdades först på State Hospital i Worcester till i maj 1925, då han fördes över till Sverige. Här vårdades han först på Stockholms Hospital och sedan 1928 i januari på Strängnäs Hospital.
Bertil hade utpräglade och goda konstnärliga anlag och målade och tecknade under hela sin uppväxttid. I början av 1940-talet flyttades han till Ulleråker utanför Uppsala, sedan i frivård i Alsike och från 1958 på Norrby vårdhem i Roslagen. Opererades 1951 och blev sedan betydligt bättre och kunde återupptaga sitt måleri. Utställning på Lilla Galleriet i Stockholm 1952 och i Norrtälje oktober 1964.

Märta Ida Augusta Sieurin. Född 1901-11-12 i Idala, Dalskog (P) [20] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [3] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [4] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [5] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [6] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [7] .
Flyttade omkring 1920-11.. från Worchester till Paris [7] .
Flyttade 1923-11-15 från Alingsås (P) till Örgryte (O) [21] .
Flyttade 1924-09-30 från Örgryte (O) till Partille kbfd (O) [22] .
Flyttade 1925-11-20 från Partille kbfd (O) till Matteus (AB) [19] .
Hon kom med sina föräldrar till Ängelsberg i Västmanland, där hon gick igenom småskola. Flyttade med föräldrarna till Kloten och undervisades av guvernant tom 1913. Höstterminen 1913 gick hon i skola i Jönköping, och bodde då hos sin farmor Ida Sieurin och sin faster Elin Sieurin.
Hon var hos sina föräldrar på Saltsjö-Storängen from januari 1914 tom september 1915, och gick under denna tid i Statens Normalskola för flickor i Stockholm tom 4:e klassen. I september 1915 åtföljde hon sin moder och broder till Förenta Staterna, dit fadern rest året förut. Var sedan hos sina föräldrar först i South Carolina till i mars 1916, och sedan i Worcester, Mass. , dit familjen då flyttade. Här gick hon i 8:de klassen i Public School" samt de två första klasserna i 4:klassig "High School". Från januari till september 1920 hade hon anställning på kontoret i Royal Worcester Corset Co.
Följde med sina föräldrar i november 1920 till Paris. Skötte hemmet samt studerade franska. Hon reste hem till Sverige i maj 1922 samt bodde först hos sin farmor i Alingsås. Skötte expeditionen i Kungl. Automobil Klubbens Göteborgsavdelning från april 1923 till augusti 1925, då hon erhöll plats hos Singer Co. Symaskins AB i Stockholm som korrespondent. I februari 1927 tillträdde hon en befattning såsom korrespondent i Svenska Tändsticks AB i Stockholm.
Besökte Tyskland sommaren 1928 och Estland och Lettland 1929, Åland 1930. Flyttade med sin moder till Jönköping 1933 och tjänstgjorde där i Svenska Tändsticks AB. 1934-38 anställning hos Elektrolux i Stockholm. 1938-39 privatsekreterare hos professor Fagerholm i Stockholm. Sedan 1939 chefssekreterare hos AB Svenska Gulf, Stockholm.
Död 1998-04-01 i Oscar (AB) [14] .


Källor

 1. Lundbohms släktbok, Bäcke C:4 p 22
 2. Dalskog AI:20 p 274
 3. Lundbohms släktbok, Västervåla B:4 p 38
 4. Lundbohms släktbok, Ramsberg B:6 p 114
 5. Lundbohms släktbok, Nacka BI:6 p 91
 6. Lundbohms släktbok, Nacka AIIa:13 p 720
 7. Lundbohms släktbok
 8. Partille AIIa:5 p 219
 9. Lomma B:7 p 128
 10. Malmö Sankt Johannes AI:94 p 19
 11. Malmö Sankt Petri AIIa:159 p 70
 12. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 13. Bäcke AI:12 p 97
 14. Sveriges Dödbok 1901-2013
 15. Lundbohms släktbok, Ödeborg C:5 p 163
 16. Rännelanda AI:19 p 10
 17. Lundbohms släktbok, Dalskog AI:21 p 300
 18. Alingsås stadsförs. AIIa:14 p 1709
 19. Matteus BI:44 p 401
 20. Lundbohms släktbok, Dalskog AII:1 p 336
 21. Örgryte BI:6 p 686
 22. Partille BI:2 p 244
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.