Ansedel Pehr Sieurin

1836-1902

Född 1836-06-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] .
Levde i Regineberg, Bäcke (P) [2] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [3] .
Död 1902-12-27 i Göteborgs Kristine (O) [4] .

Pehr Sieurin
Född 1836-06-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] .
Död 1902-12-27 i Göteborgs Kristine (O) [4] .
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född 1836-06-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] .
Levde i Regineberg, Bäcke (P) [2] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [3] .
Död 1902-12-27 i Göteborgs Kristine (O) [4] .


Gifte och barn


Gift 1859-01-04 [4] .

Ida Mathilda Melin. Född 1837-11-27 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] .
Levde i Regineberg, Bäcke (P) [2] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [3] .
Levde från 1914 till 1927 i Alingsås (P) [5] .
Flyttade 1927-09-24 från Alingsås (P) till Härryda (O) [6] .
Död 1930-04-01 i Härryda (O) [7] .


Georg Sieurin. Född 1859-11-04 i Grums (S) [3] .

Anna Elisabeth Sieurin. Född 1863-03-17 i Askim (O) [3] .

Elin Kristina Sieurin. Född 1865-02-10 i Regineberg, Bäcke (P) [3] .
Levde från 1914 till 1927 i Alingsås (P) [5] .
Flyttade 1927-09-24 från Alingsås (P) till Härryda (O) [6] .

Paul Wilhelm Sieurin. Född 1867-02-28 i Regineberg, Bäcke (P) [8] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [3] .
Sjökapten, uppfinnare på sjöfartens område, seglade till en början som matros på olika nationers handelsfartyg men återgick sedan till svenska handelsflottan och tjänstgjorde i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och Thule i Göteborg. S. slutade sin praktiska sjötjänst som befälhavare på ångfartyget "Carl XV", från vilken befattning han inträdde som chef för stuveriarbetet i rederiaktiebolaget Thule. I denna anställning arbetade S. för att ersätta handkraften med maskinkraft, särskilt vid lossandet av kolångare. 1902 togo hans strävanden i detta avseende fastare form, och han tog ut patent på sina för ändamålet konstruerade "släpskopor" samt bildade 1908 i England ett bolag för utnyttjande av dessa patent. Detta bolags verksamhet övertogs sedan av svenska företaget Sieurins AB. S:s senaste (1916) uppfinning är en sjösätningsapparat för livbåtar, bestående huvudsakligen i en sinnrik förbättring av de vanliga båtdävertarna-Konstruktionen har första gången praktiskt prövats på Göteborgsångaren "Canton" och synes ha utfallit till belåtenhet. (Uppgifter om P.sieurin hämtade ur Nordisk Familjebok 1917)
Till följd av krisen efter världskriget nedlade S. försöken till förbättrade anordningar på livbåtsområdet, och det bolag som 1918 tillkom i syfte att exploatera S. uppfinningar, upphörde med sin verksamhet. 1924 återupptog dock S. och hans son Sven S. arbetet, och 1925 konstituerades "Sieurin Lifeboatgear Company AB" i Göteborg. De förbättringar, som nu åstadkommits, avse huvudsakligen att med minsta kostnad sätta de vanliga svängande dävertarna i stånd att fylla de under senare åren ökade anspråken på effektivitet och säkerhet. Även de strävanden av S. att åstadkomma förbättrade fartygsvinschar, som refererats i art. "Lossnings- och lastningsanordningar", ha fortsatts och resulterat i nya konstruktioner, särskilt lämpade för moderna motorlastfartyg med elektrisk vinschutrustning. (Nordisk Familjebok, supplement 1928)
"På fartyg, som ej gå till hamnar, där goda anordningar för snabb lossning och lastning finnas, har man sökt genom särskilda metoder nedbringa tiden för fartygens stillaliggande i hamn. Den mest kända av dessa lossningsanordningar utgöres av en av svenske sjökaptenen Siuerin uppfunnen och patenterad ångvinsch, användbar såväl för styckegodslast som för massgodslaster. Också har ett stort antal ångare försetts med Sieurins ångvinsch, som även kan med lätthet anbringas å äldre fartyg" . ( Under "Lossning- ocjh lastningsanordningar" Nordisk Familjebok 1912)
Paul och Henny flyttade till Skara år 1930.Paul dog i Skara den 9 oktober 1933, ända in i det sista sysslande med sina uppfinningar. Hans jordfästning ägde rum på krematoriet i Göteborg varefter askan nedsattes i Sieurinska familjegraven på Örgryte gamla kyrkogård.
Död 1933-10-09 i Skara domkyrkoförs (R) [7] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [9] .

Pehr Gambetta Sieurin. Handelsträdgårdsmästare, disponent
Född 1871-01-01 i Regineberg, Bäcke (P) [10] .
Flyttade 1890-11-04 från Lomma (M) till Prästbol, Dalskog (P) [11] .
Flyttade 1906-12-08 från Idala, Dalskog (P) till Ängelsberg, Västervåla (U) [12] .
Flyttade 1910-06-28 från Ängelsberg, Västervåla (U) till Kloten, Ramsberg (T) [13] .
Flyttade 1913-12-12 från Kloten, Ramsberg (T) till Nacka (AB) [14] .
Flyttade 1915-03-05 från Nacka (AB) till South Carolina, USA [15] .
Flyttade omkring 1916-03.. från South Carolina, USA till Worchester [9] .
Flyttade omkring 1920-11.. från Worchester till Paris [9] .
Flyttade 1924-09-11 från Alingsås landsförs (P) till Partille kbfd (O) [16] .
Flyttade 1925-11-19 från Partille kbfd (O) till Lomma (M) [17] .
Flyttade 1927-10-18 från Malmö Sankt Johannes (M) till Malmö Sankt Petri (M) [18] .
Flyttade 1929-06-15 från Malmö Sankt Petri (M) till Paris [19] .
Flyttade 1934-08-17 från Paris till Malmö Sankt Pauli (M) [19] .
Han gick i skola i Göteborg t o m sjätte nedre klassen. Blev satt i trädgårdslära först i Örebro, sedan på Alnarp samt därefter i England. Han skötte sedan faderns handelsträdgårdar på Idala i Dalskog och ingick då äktenskap med Hildegard Lundbom. Makarna bodde först till 1905 på Idala, som Pehr inköpte av fadern. Pehr var under denna tid disponent för AB Bred Mosse Bäckefors och hade egen såg på Idala. På Idala föddes makarnas båda barn, Bertil och Märta. Familjen flyttade 1905 till Ängelsberg i Västmanland, sedan Pehr utsetts till föreståndare för Fiskodlingsanstalten där. Han hade 10- 12 elever.
År 1911 flyttade Pehr med familjen till Kloten i Västmanland. På uppdrag av Fiskodlingsanstalten byggde han personligen och med assistans av elever upp ett etablissemang på denna plats och ledde dess verksamhet. På Kloten bodde familjen kvar till 1913, då den flyttade till Saltsjö-Storängen utanför Stockholm. Pehr besökte vid denna tid Petersburg för att undersöka möjligheterna av fiskförsäljning i Ryssland. Undersökningen avbröts av världskrigets utbrott 1914.
I september 1914 reste Pehr över Narvik till Förenta Staterna. Först skötte han där en egendom i South Carolina för sin sedan många år i Amerika bosatte broder Georg Sieurins räkning. Hildegard och barnen reste i september 1915 över Bergen i Norge till New York, där Pehr mötte dem. De fortsatte omedelbart därifrån till South Carolina, där Pehr nu hade plats hos en läkares änka, Mrs. Moore, vars persikoanläggningar han skötte.
Familjen stannade i South Carolina till mars 1916. Den flyttade då till Worchester, där Pehr fått anställning hos Norton Co. De stannade där till 1920. I november dettta år skickade Norton Co. en grupp anställda, i vilken Pehr ingick, till Frankrike för att grunda en fabrik i Paris. Det var omöjligt att flytta Bertil varför han måste lämnas kvar i Worchester under det att resten av familjen avseglade till Frankrike. Pehr stannade i Norton Co's tjänst till 1923. Han flyttade då till Sverige tillsammans med Hildegard och Märta. Här var han först verksam som reseombud för Norton Co. för att sedan anställas av AB Svenska Naxos i Lomma i Skåne. 1929 tog han åter tjänst hos Norton Co. i Paris. Hildegard och Märta stannade i Stockholm.
Död 1934-09-18 i Malmö Sankt Pauli (M) [7] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [9] .


Källor

 1. Bäcke AI:12 p 97
 2. Lundbohms släktbok, Bäcke AI:13 p 96
 3. Bäcke AI:13 p 96
 4. Sveriges Dödbok 1901-2013
 5. Alingsås stadsförs. AIIa:14 p 1709
 6. Alingsås stadsförs. AIIa:22 p 2122
 7. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 8. Lundbohms släktbok, Bäcke C:4 p 16
 9. Lundbohms släktbok
 10. Lundbohms släktbok, Bäcke C:4 p 22
 11. Dalskog AI:20 p 274
 12. Lundbohms släktbok, Västervåla B:4 p 38
 13. Lundbohms släktbok, Ramsberg B:6 p 114
 14. Lundbohms släktbok, Nacka BI:6 p 91
 15. Lundbohms släktbok, Nacka AIIa:13 p 720
 16. Partille AIIa:5 p 219
 17. Lomma B:7 p 128
 18. Malmö Sankt Johannes AI:94 p 19
 19. Malmö Sankt Petri AIIa:159 p 70
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.