Ansedel Paul Wilhelm Sieurin

1867-1933

Född 1867-02-28 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [2] .
Sjökapten, uppfinnare på sjöfartens område, seglade till en början som matros på olika nationers handelsfartyg men återgick sedan till svenska handelsflottan och tjänstgjorde i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och Thule i Göteborg. S. slutade sin praktiska sjötjänst som befälhavare på ångfartyget "Carl XV", från vilken befattning han inträdde som chef för stuveriarbetet i rederiaktiebolaget Thule. I denna anställning arbetade S. för att ersätta handkraften med maskinkraft, särskilt vid lossandet av kolångare. 1902 togo hans strävanden i detta avseende fastare form, och han tog ut patent på sina för ändamålet konstruerade "släpskopor" samt bildade 1908 i England ett bolag för utnyttjande av dessa patent. Detta bolags verksamhet övertogs sedan av svenska företaget Sieurins AB. S:s senaste (1916) uppfinning är en sjösätningsapparat för livbåtar, bestående huvudsakligen i en sinnrik förbättring av de vanliga båtdävertarna-Konstruktionen har första gången praktiskt prövats på Göteborgsångaren "Canton" och synes ha utfallit till belåtenhet. (Uppgifter om P.sieurin hämtade ur Nordisk Familjebok 1917)
Till följd av krisen efter världskriget nedlade S. försöken till förbättrade anordningar på livbåtsområdet, och det bolag som 1918 tillkom i syfte att exploatera S. uppfinningar, upphörde med sin verksamhet. 1924 återupptog dock S. och hans son Sven S. arbetet, och 1925 konstituerades "Sieurin Lifeboatgear Company AB" i Göteborg. De förbättringar, som nu åstadkommits, avse huvudsakligen att med minsta kostnad sätta de vanliga svängande dävertarna i stånd att fylla de under senare åren ökade anspråken på effektivitet och säkerhet. Även de strävanden av S. att åstadkomma förbättrade fartygsvinschar, som refererats i art. "Lossnings- och lastningsanordningar", ha fortsatts och resulterat i nya konstruktioner, särskilt lämpade för moderna motorlastfartyg med elektrisk vinschutrustning. (Nordisk Familjebok, supplement 1928)
"På fartyg, som ej gå till hamnar, där goda anordningar för snabb lossning och lastning finnas, har man sökt genom särskilda metoder nedbringa tiden för fartygens stillaliggande i hamn. Den mest kända av dessa lossningsanordningar utgöres av en av svenske sjökaptenen Siuerin uppfunnen och patenterad ångvinsch, användbar såväl för styckegodslast som för massgodslaster. Också har ett stort antal ångare försetts med Sieurins ångvinsch, som även kan med lätthet anbringas å äldre fartyg" . ( Under "Lossning- ocjh lastningsanordningar" Nordisk Familjebok 1912)
Paul och Henny flyttade till Skara år 1930.Paul dog i Skara den 9 oktober 1933, ända in i det sista sysslande med sina uppfinningar. Hans jordfästning ägde rum på krematoriet i Göteborg varefter askan nedsattes i Sieurinska familjegraven på Örgryte gamla kyrkogård.
Död 1933-10-09 i Skara domkyrkoförs (R) [3] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [4] .

Paul Wilhelm Sieurin
Född 1867-02-28 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Död 1933-10-09 i Skara domkyrkoförs (R) [3] .

F Pehr Sieurin.
Född 1836-06-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [5] .
Död 1902-12-27 i Göteborgs Kristine (O) [6] .

   
 
   
 

M Ida Mathilda Melin.
Född 1837-11-27 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [5] .
Död 1930-04-01 i Härryda (O) [3] .

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född 1867-02-28 i Regineberg, Bäcke (P) [1] .
Flyttade 1880-08-23 från Regineberg, Bäcke (P) till Örgryte (O) [2] .
Sjökapten, uppfinnare på sjöfartens område, seglade till en början som matros på olika nationers handelsfartyg men återgick sedan till svenska handelsflottan och tjänstgjorde i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och Thule i Göteborg. S. slutade sin praktiska sjötjänst som befälhavare på ångfartyget "Carl XV", från vilken befattning han inträdde som chef för stuveriarbetet i rederiaktiebolaget Thule. I denna anställning arbetade S. för att ersätta handkraften med maskinkraft, särskilt vid lossandet av kolångare. 1902 togo hans strävanden i detta avseende fastare form, och han tog ut patent på sina för ändamålet konstruerade "släpskopor" samt bildade 1908 i England ett bolag för utnyttjande av dessa patent. Detta bolags verksamhet övertogs sedan av svenska företaget Sieurins AB. S:s senaste (1916) uppfinning är en sjösätningsapparat för livbåtar, bestående huvudsakligen i en sinnrik förbättring av de vanliga båtdävertarna-Konstruktionen har första gången praktiskt prövats på Göteborgsångaren "Canton" och synes ha utfallit till belåtenhet. (Uppgifter om P.sieurin hämtade ur Nordisk Familjebok 1917)
Till följd av krisen efter världskriget nedlade S. försöken till förbättrade anordningar på livbåtsområdet, och det bolag som 1918 tillkom i syfte att exploatera S. uppfinningar, upphörde med sin verksamhet. 1924 återupptog dock S. och hans son Sven S. arbetet, och 1925 konstituerades "Sieurin Lifeboatgear Company AB" i Göteborg. De förbättringar, som nu åstadkommits, avse huvudsakligen att med minsta kostnad sätta de vanliga svängande dävertarna i stånd att fylla de under senare åren ökade anspråken på effektivitet och säkerhet. Även de strävanden av S. att åstadkomma förbättrade fartygsvinschar, som refererats i art. "Lossnings- och lastningsanordningar", ha fortsatts och resulterat i nya konstruktioner, särskilt lämpade för moderna motorlastfartyg med elektrisk vinschutrustning. (Nordisk Familjebok, supplement 1928)
"På fartyg, som ej gå till hamnar, där goda anordningar för snabb lossning och lastning finnas, har man sökt genom särskilda metoder nedbringa tiden för fartygens stillaliggande i hamn. Den mest kända av dessa lossningsanordningar utgöres av en av svenske sjökaptenen Siuerin uppfunnen och patenterad ångvinsch, användbar såväl för styckegodslast som för massgodslaster. Också har ett stort antal ångare försetts med Sieurins ångvinsch, som även kan med lätthet anbringas å äldre fartyg" . ( Under "Lossning- ocjh lastningsanordningar" Nordisk Familjebok 1912)
Paul och Henny flyttade till Skara år 1930.Paul dog i Skara den 9 oktober 1933, ända in i det sista sysslande med sina uppfinningar. Hans jordfästning ägde rum på krematoriet i Göteborg varefter askan nedsattes i Sieurinska familjegraven på Örgryte gamla kyrkogård.
Död 1933-10-09 i Skara domkyrkoförs (R) [3] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [4] .


Gifte och barn


Gift 1893-04-12 i Idala, Dalskog (P) [7] .

Henny Mathilda Adeline Lundbohm. Född 1863-12-15 i Rubbestad, Ödeborg (P) [8] .
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Rännelanda (P) [9] .
Flyttade vidare efter ett år till till Risäter, Nedre Ullerud (S) [4] .
Flyttade 1893-11-24 från Renland, Rännelanda (P) till Göteborgs Masthugg (O) [10] .
Flyttade 1893-04-24 från Renland, Rännelanda (P) till Göteborgs Masthugg (O).
Skola: Elementarläroverket för flickor i Uddevalla. Hade plats som biträde hos kronofogde Lindedahl i Borås. Flyttade år 1890 jämte sin mor och sin system Hildegard till Lilla Halsäng i Dalskog, varifrån de flyttade till Dansbo i Dalskog. Enligt uppgift av dottern Ingrid Hallin i Skara bodde Henny efter Pauls död hos Ingrid och hennes familj.
Död 1952-03-01 i Skara domkyrkoförs (R) [6] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O).


Ida Henny Ingrid Sieurin. Teckningslärarinna
Född 1894-05-03 i Göteborgs Masthugg (O) [11] .
Hon genomgick Nya Elementarläroverket i Göteborg ( 8 klasser). Gick därefter fem år i Tekniska skolan i Stockholm, där hon avlade avgångsexamen som teckningslärarinna. (Uppg. av Henny Sieurin f. Lundbohm)
Död 1994-02-21 i Arvika östra (S) [3] .

Paul Gösta Sieurin. Brukstjänsteman
Född 1897-11-30 i Göteborgs Masthugg (O) [12] .
Gick i olika skolor i Göteborg, sist i Samskolan, där han slutade i IV:e ringen. Tjänsteman vid Billingsfors Långed AB. Bosatt i Billingsfors. (Uppg. av Henny Sieurin f. Lundbohm)
Han var född i Göteborg, men kom redan 1928 i tjänst vid Billingsfors bruk och hade sedan 1945 varit kassör vid Långedsverken tills han pensionerades, då han bosatte sig i Åmål. Under krigsåren och fram till 1962 var han chef för luftbevakningen i Dalsland och var då kapten i flygvapnets reserv. (DN1967-01-05). Jordfäst på krematoriet i Vänersborg.
Död 1967-01-01 i Åmål (P) [6] .
Begravd 1967-01-07 i Vänersborg (P) [4] .

Sven Arne Sieurin. Direktör
Född 1901-07-24 i Göteborgs Masthugg (O) [13] .
Gick i olika skolor i Göteborg, senast i Samskolan där han slutade i ring III. Deltog i faderns uppfinnarverksamhet och gjorde själv en del uppfinningar. Direktör för Sieurin Life Boat Geer Co. Anställd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Makarna bodde även ett par år i Karlskrona. Sven S. flyttade till Stockholm ca 1943 med sin familj. Försäljningschef vis AB Åtvidabergs Industrier. Sven bosatte sig senare i Spanien, först i Torremolinos och sedan i Marbella, där han dog 1975. Han stoft fördes till Sverige, kremerades och gravsattes på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg.
Död 1975 i Marbella [4] .
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O) [4] .


Källor

 1. Lundbohms släktbok, Bäcke C:4 p 16
 2. Bäcke AI:13 p 96
 3. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 4. Lundbohms släktbok
 5. Bäcke AI:12 p 97
 6. Sveriges Dödbok 1901-2013
 7. Lundbohms släktbok, Dalskog E:1 p 92
 8. Lundbohms släktbok, Ödeborg C:6 p 27
 9. Rännelanda AI:19 p 10
 10. Rännelanda AI:21 p 6
 11. Lundbohms släktbok, Göteborg Oscar Fredrik C:3 p 104
 12. Lundbohms släktbok, Göteborg Oscar Fredrik C:5 p 75
 13. Lundbohms släktbok, Göteborg Oscar Fredrik C:7 p 83
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.