Ansedel Axel Gunnar Björkman

1893-1963

Byråsekreterare
Född 1893-07-24 i Tensta (C) [1] .
Genomgick skola i Uppsala och Stockholm. Jur. kand. examen 1917. Tjänstgöring i olika ämbetsverk. Notarie och sedemera sekreterare hos Riksförsäkringsanstalten. 1:e byråsekreterare. Notarie i riksdagens konstitutionsutskott. Avgick med pension 1/8 1958 från sin tjänst vid Riksförsäkringsanstalten. (Uppgivet av L-G Björkman)
Dödsruna, Sv. Dagbladet 1963.05.29: F.d. förste byrådirektören Gunnar Björkman, Falköping, avled i måndags. Den avlidne, som var nära 70 år, blev 1920 tf notarie i Riksförsäkringsanstalten, byråsekreterare 1937 och förste byråsekreterare 1949. Närmast sörjs han av maka, född Lundbohm, barn och barnbarn.
Död 1963-05-27 i Falköping (R) [2] .

Axel Gunnar Björkman
Född 1893-07-24 i Tensta (C) [1] .
Död 1963-05-27 i Falköping (R) [2] .
Byråsekreterare

F Reinhold Fredrik Magnus Björkman.


Godsägare

   
 
   
 

M Alice Gustava Almqvist.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Byråsekreterare
Född 1893-07-24 i Tensta (C) [1] .
Genomgick skola i Uppsala och Stockholm. Jur. kand. examen 1917. Tjänstgöring i olika ämbetsverk. Notarie och sedemera sekreterare hos Riksförsäkringsanstalten. 1:e byråsekreterare. Notarie i riksdagens konstitutionsutskott. Avgick med pension 1/8 1958 från sin tjänst vid Riksförsäkringsanstalten. (Uppgivet av L-G Björkman)
Dödsruna, Sv. Dagbladet 1963.05.29: F.d. förste byrådirektören Gunnar Björkman, Falköping, avled i måndags. Den avlidne, som var nära 70 år, blev 1920 tf notarie i Riksförsäkringsanstalten, byråsekreterare 1937 och förste byråsekreterare 1949. Närmast sörjs han av maka, född Lundbohm, barn och barnbarn.
Död 1963-05-27 i Falköping (R) [2] .


Gifte och barn


Gift 1917-06-06.

Ruth Dagmar Lundbohm. Född 1897-05-09 i Hedvig Eleonora (AB) [2] .
Genomgick "Normalskola" i Stockholm. Dagmar var under 40- och 50-talen anställd först vid Stockholms stads kristidsnämnd och sedan vid Statens Handelskommision. Då Dagmar år 1961 blev värdinna på Mössebergs sanatorium flyttade makarna till Falköping. Efter makens död 1963 fortsätter D. sin befattning på Mösseberg. Sedemera bosatt i Södertälje. Dagmar avled lungt och stilla på sjukhus i dotttern Ebbas närvaro. Jordfästes i Danderyd. (Uppg. av Lars-Gunnar Björkman)
Död 1993-06-06 i Danderyd (AB) [2] .


Lars Gunnar Reinhold Björkman. Byrådirektör
Född 1918-04-04 i Hedvig Eleonora (AB) [3] .
Östermalms Läroverk i Stockholm, studentexamen 11/5 1936. Studerat vid Stockholms Högskola 1936-1938 och Handelshögskolan 1941. Civilekonomexamen. Fänrik i Intendenturkårens reserv 1939-04-24. Löjtnant 1941-05-02 Löjtnant vid Intendenturkåren 1942-10-01. Kapten 1947-04-01. Tjänstgjorde vid Malmö Luftvärn 1940-41. Militärförvaltningskurs 1942-43. Exp.-intendent vid VI Militärbefälsstaben i Boden 1943-45. Intendent vid Norrlands Trängregemente 1946-52. Intendent vid Gotlands artillerikår 1952-57. Kapten vid Fo-staben i Strängnäs 1957. Bosatt i Stallarholmen. (Uppgivet av L-G Björkman 1960). Tjänstgjorde vid Övervakningskommisionen i Korea 1956-57 med majors grad. Förste byråchef vid Försvarets Radioanstalt 1962. Byrådirektör vid Statens Väginstitut 1963. Byrådirektör vi Statens Biltrafiknämnd sedan 1/4 1965. Direktör vid Taxi Trafikföreningen i Stockholm 1/1 - 30/11 1967. Avdelningsdirektör vid Sveriges Geologiska Undersökning 1/12 1967.
Död 2007-03-17 i Enköping (C) [4] .

Dagmar Marianne Björkman. Född 1919-09-26 i Nacka (AB) [2] .
Elev vid Franska Skolan i Stockholm. (Uppg. av L-G Björkman 1935).
Död 2008-02-08 i Ängelholm (L) [5] .

Ebba Margareta Björkman. Född 1921-04-08 i Adolf Fredrik (AB) [3] .
Elev vid Franska Skolan i Stockholm. (Uppg. av L-G Björkman 1935).


Källor

  1. Lundbohms släktbok, Tensta C:8 bild 50
  2. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
  3. Lundbohms släktbok
  4. Sveriges Dödbok 1900-2013
  5. Sveriges dödbok 1901-2013
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.