Ansedel Johanna Andreasdotter

1843-1900

Född 1843-09-16 i Hagstad, Åker (F) [1] .
Flyttade 1848 från Hagstad, Åker (F) till Hulugård, Ålaryd, Åker (F) [2] .
Flyttade 1865 från Hulugård, Ålaryd, Åker (F) till Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [3] .
Flyttade 1867-01-09 från Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) till Liden, Boarp, Byarum (F) [4] .
Död 1900-08-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [5] .

Johanna Andreasdotter
Född 1843-09-16 i Hagstad, Åker (F) [1] .
Död 1900-08-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [5] .

F Andreas Svensson.
Född 1811-04-21 i Ugglekull, Åker (F) [6] .
Död 1889-04-21 i Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [7] .
Hemmansägare


FF Sven Andersson.
Född 1776-01-09 i Gisslaköp, Åker (F) [8] .
Död 1833-10-24 i Ugglekull, Åker (F) [9] .


FFF Anders Svensson.
Född 1711-10-08 i Åker (F) [10] .
Död 1806-05-29 i Basseberg Västergård, Åker (F) [11] .


FFM Maja Salomonsdotter.
Född 1744-12-28 i Åker (F) [12] .
Död 1812-05-17 i Gisslaköp, Åker (F) [13] .


FM Ingrid Arvidsdotter.
Född 1768-09-20 i Kävsjö (F) [14] .
Död 1841-08-15 i Pålskog, Åker (F) [15] .


FMF Arvid Månsson.
Född 1731-02-01 i Norrgården, Mjugaryd, Kävsjö (F).
Död 1813 i Norrgården, Mjugaryd, Kävsjö (F) [10] .


FMM Gunnil Månsdotter.
Född 1737-09-02 i Norrgården, Mjugaryd, Kävsjö (F).
Död mellan 1814 och 1830 [10] .


M Anna Marta Andreasdotter.
Född 1815-09-15 i Södra Elgebo, Åker (F) [16] .
Död 1882-10-17 i Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [17] .


MF Andreas Johannesson.
Född 1778-08-05 i Norregården, Galtås, Åker (F) [18] .
Död 1841-12-14 i Packebo, Hagshult (F) [19] .
Rusthållare, Nämndeman


MFF Johannes Andersson.
Född 1740-03-23 i Norregården, Galtås, Åker (F) [20] .
Död 1821-10-09 i Norregården, Galtås, Åker (F) [10] .
Frälsebonde


MFM Ingeborg Jonsdotter.
Född 1749-06-24 i Åker (F) [21] .
Död 1799-09-24 i Norregården, Galtås, Åker (F) [22] .


MM Stina Månsdotter.
Född 1787-09-12 i Mörkebo, Åker (F) [23] .
Död 1871-09-04 i Packebo, Hagshult (F) [24] .


MMF Måns Nilsson.
Född 1753-12-07 i Mörkebo, Åker (F) [25] .
Död 1804-04-03 i Mörkebo, Åker (F).


MMM Ingeborg Larsdotter.
Född 1762-06-12 i Lilla Elgebo, Elgebo, Åker (F) [25] .
Död 1829-04-04 i Mörkebo, Åker (F) [26] .


Levnadsbeskrivning

Född 1843-09-16 i Hagstad, Åker (F) [1] .
Flyttade 1848 från Hagstad, Åker (F) till Hulugård, Ålaryd, Åker (F) [2] .
Flyttade 1865 från Hulugård, Ålaryd, Åker (F) till Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) [3] .
Flyttade 1867-01-09 från Ålaryd Mellangård, Ålaryd, Åker (F) till Liden, Boarp, Byarum (F) [4] .
Död 1900-08-30 i Liden, Boarp, Byarum (F) [5] .


Gifte och barn


Gift 1867-01-09 i Åker (F) [27] .

Carl Johan August Karlsson Molin. Hemmansägare
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F) [28] .
Begravd 1935-01-19 i Byarum (F) [10] .
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F) [29] .
Dödsorsak: ålderdomssvaghet


Betty Amanda Molin. Född 1870-07-26 i Liden, Boarp, Byarum (F) [30] .
Var under några år i sin ungdom ute i tjänst på olika håll, bl. a. hos fru Caroline Åkerman på Hestra.
Flyttade 1894-11-24 från Liden, Boarp, Byarum (F) till Applaryd, Långaryd (N) [31] .
Död 1945-01-23 i Långaryd (N) [32] .

Alfrida Karolina Molin. Född 1873-04-05 i Liden, Boarp, Byarum (F) [33] .
Var i likhet med systen från unga år ute och tjänade; fick ett par år före sin död, under tjänst i "Sörgården" i Skillingaryd, en "blodsörtning", men tillfrisknade snart. Tjänade 1896-97 hos ett folk på Bymarken utanför Jönköping, sade sig trivas där, men ville den hösten ändå komma hem. Insjuknade en vecka efter hemkomsten och dog på Liden efter en kort men häftig sjukdom (troligen hjärnhinneinflammation i förening med "blodstörtning".
Död 1897-11-12 i Liden, Boarp, Byarum (F) [10] .
Begravd i Byarum (F).

Karl Axel Molin. Hemmansägare
Född 1878-09-26 i Liden, Boarp, Byarum (F) [34] .
Död 1955-09-27 i Jönköpings Länslasarett.
Begravd 1955-10-05 i Byarum (F).
Föddes på Liden, där han sedan kvarbott hela sitt liv (med undantag för en kortare tid omkr. 1895, då han var drängpojke hos grannbonden Sahlberg i Skogshyltan). Så länge C.J. August var i sin krafts dagar, hjälpte han denne att bruka det lilla hemmanet och ide mycket skiftande andra förvärvsarbeten, som krävdes för att förtjäna livsuppehället, mest skogshyggen och - i slåtter- och skördetider - dagsverken på granngårdarna. K.A var mer eller mindre hemmastadd i ett flertal yrken och händig i allt slags praktiskt arbete. Var som yngre i många år anställd som arbetare vid det närbelägna Munksjö Pappersbruks sulfatfabrik i Götafors. och arbetade på senare år ofta som byggnadsarbetare och biträdande byggmästare. Hemmansägare på Liden efter faderns död 1935, sedan syskonen avstått från sina arvslotter i det lilla hemmanet, på grund av det arbete han nedlagt på dess förbättring och särskilt emedan han ensam och utan bidrag från dem vårdat och försörjt den gamle fadern, sedan denne genom hög ålder urståndsatts att själv förtjäna sitt uppehälle. När C.J.A. så småningom var tvungen att draga sig undan fån det tyngre arbetet, var sonsönerna sedan länge färdiga att taga vid. K.A. dog i hjärnblödning på Jönköpings Lasarett

Gustaf ( Gösta ) Gideon Molin. Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F) [35] .
Läroverksadjunkt
Född på Liden, Byarum s:n i Småland, vilket hemman fadern ägde. Gick först i småskola och sedan i folkskola i Vaggeryd. Konfirmerades i Byarums kyrka 1900. Skötte efter moderns död 1900 hemmet år sin far och bror till hösten 1903. Var under ett par månader springpojke i en Cigarraffär i Jönköping. Intogs hösttreminen 1903 i 3:e klass i Jönköpings H. Allm. Läroverk och avlade där mogenhetsexamen 15/6 1908 på helklassiska linjen. Inskrevs vid Uppsala Universitet (smålands Nation) ht 1908. Var året 1910 nationens klubbmästare och 1912-13 dess biliotekarie. Avlade vt 1916 fil kand.-examen i latin, romanska språk och teor. filosofi; undergick vt 1917 efter prövning i samma examen i ämnet sinologi. Var aug 1917- mars 1918 anställd som reporter i Dagens Nyheter i Stockholm och därefter till slutet av 1918 medarbetare och sedan sous-chef å utrikesavdelningen i Nordiska Presscentralen i Stockholm. Var 1919-20 anställd som översättare och kritisk granskare åt Svenska Andelsförlaget, Stockholm. Efter sitt giftermål 1919 bosatte sig makarna i Sjömarken (invid Borås) och bodde där till slutet av år 1920, under vilken tid Molin översatte ett stort antal huvudsakligen skönlitterära verk från tyska, engelska, franska och norska. M. studerade 1921 vid Göteborgs Högskola och avlade där ht 1921 fil ämbetsexamen i ämnena latin, romanska språk och tyska. Under vt och ht 1922 undergick han provår i h. Latinläroverket i Göteborg. Vikarierade en månad som ämneslärare i Vara kommunala mellanskola. Besökte sommaren 1923 med sin familj Tyskland (Badenweiler). M var ht 1923 - vt 1930 anställd som extralärare och vik. adjukt vid Jönköpings h. allm. Läroverk. Utnämndes den 1 nov 1929 till adjunkt i latin och franska vid Uppsala h. allmänna Laroverk, men tjänstgjorde till läsårets slut som vik. adjunkt i Jönköping. Även efter 1920 har M. tillfälligt verkställt översättningar. Avsked med pension 1953. M var bosatt i Uppsala till sin död den 22 juli 1955. Hans stoft ligger begravt på Uppsala kyrkogård (Smålands Nationsgrav).
Han har själv från trycket utgivit:
1) Lättsinne och tungsinne (Wahlström & Widerstrand 1913). Dikter.
2) Heinrich Heine, Dikter i Urval, tolkade av GGM (Svenska Andelsförlaget 1917, 2:a uppl 1919)
3) Vandringen , episk dikt (Albert Bonniers Förlag 1926)
4) Lasse är ute och går (ABC-bok) (O.Öberg & son1927)
(med teckningar av Yngve Sixten Lundbohm) samt postumt
Smolandi Upsaliensis I , 1593 - 1625 utgiven av Smålands Nation 1955.
Uppsala Nya Tidning 6.2.1947:
" Adjunkt G.G.Molin 60 år.
Adjunkt Molin tillhör de lyckliga, för vilka de lärda mödorna snarare är rekreation. Då sommaren kommer, stannar han vid sitt med manuskriptpackar hopade arbetsbord på Carolina, frånsett korta besök i hembygden. När för några år sedan en scen ur en uppsalafilm förlades till läroverket därstädes, insåg också med intuitiv säkerhet regissören vilket fynd han gjort, när han filmade adjunkt Molin, vars drag nu bör vara ganska välkända av den biobesökande allmänheten. Det är framför allt en vetenskapsgren, som kan bereda sina idkare en sådan njutning, nämligen genealogin. Adjunkt Molin är, man kan utan överdrift säga, passionerad forskare. Efter att ha utrett sin egen släkts historia, har han tagit upp andra och mer vittutseende uppgifter. Särskilt erkännande förtjänar hans oförtrutna verksamhet som samlare och, må man livligt hoppas, med tiden utgivare av Smålands Nations matrikel. Han äger här en styrka, som långtifrån alla av hans samtida medbröder i facket varit i besittning av; han är nämligen en driven latinare. I den för närvarande livligt diskuterade frågan om studentnationernas ålder har han gjort uppmärksammade inlägg. Av den förstnämnda matrikeln föreligger första bandet i det närmaste tryckfärdigt, omfattande tiden 1593-1645. Detta band kommer att innehålla uppgifter om de här studerande smålänningarna under detta tidsskede. Då ett arkiv för nationen kunde uppkomma först efter det formella instiftandet 1645, är det lätt att inse att det fordras spårsinne och ett systematiskt arbete att samla sådant material, men så bereder det också tjusningen att odla obruten mark. Det överflödande materialet, med uppgifter på så många håll, ställer stora krav på den, som systematiskt skall samla dessa uppgifter och hopfoga dem till biografiska helhetsbilder. Det kommer säkert att visa sig att han med denna krävande uppgift haft ett mycket lyckligt handlag. Adjunkt Molin har vidare gjort en omfattande och uppskattad insats som undervisare vid läroverket och arméns underofficersskola. Hans älsklingsämne är Horatius, vilket måtte bero på själsfrändskap med denne elegante författare. För sin formtalang har han vidare funnit användning dels i egna dikter, dels i några av de bästa Heine-tolkningar, som finns på vårt språk. " En bror med efterlevande släkt i Smålandstrakten.
Död 1955-07-22 i Uppsala [36] .
Begravd i Uppsala.


Källor

 1. G. Molin släktbok, Åker AI:9 p 123
 2. G. Molin släktbok, Åker AI:10 p 122
 3. Åker AI:13 p 205
 4. Byarum AI:23 p 42
 5. G. Molin släktbok, Byarum F:1 p 20
 6. G. Molin släktbok, Åker C:4 p 47
 7. Åker C:8 p 203
 8. G. Molin släktbok, Åker AI:5 p 31
 9. G. Molin släktbok, Åker AI:7 p 73
 10. G. Molin släktbok
 11. G. Molin släktbok, Åker C:4 p 407
 12. G. Molin släktbok, Åker C:2 p 219
 13. G. Molin släktbok, Åker C:4 p 419
 14. G. Molin släktbok, Kävsjö AI:2 p 93
 15. G. Molin släktbok, Åker C:5 p 405
 16. G Molins släktbok, Åker C:4 p 75
 17. G. Molin släktbok, Åker C:8 p 177
 18. G. Molin släktbok, Åker C:3 p 153
 19. G. Molin släktbok, Hagshult C:3 bild 61
 20. Åker C:2 p 191
 21. Åker C3 p 5
 22. G. Molin släktbok, Åker C:3 p 375
 23. G. Molin släktbok, Åker C.3 p 197
 24. Hagshult C:5 p 67
 25. Åker AI:3 p 85
 26. Kaj Gunnar Nilssons hemsida
 27. G. Molin släktbok, Åker C:7 p 223
 28. G. Molin släktbok, Byarum C:3 p 461
 29. G. Molin släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 30. G. Molin släktbok, Byarum C:5 p 115
 31. Byarum AI:26 p 19
 32. Sveriges dödbok 1901-2013
 33. G. Molin släktbok, Byarum C:5 p 137
 34. G. Molin släktbok, Byarum C:6 p 39
 35. G. Molin släktbok, Byarum C:6 p 91
 36. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.