Ansedel Brynolfus Haqvini

-1623

Levde i Ör (P) [1] .
Han skall några år hafva varit Capellan i Skara, innan han 1567 här ( Ör) blef kyrkoherde. Han hade, dertill övertald af Biskop Jacob Johannis i Skara, i förstone ha antagit Johan III liturgi men uderskref sedan tillika med Dalslands Presteren skarp protest mot Rödboken. Han erhöll af 1583 års restatier "fyra Daler tärepenningar" för det han bevistat den kongliga begrafningen i Upsala 1584. Landtprost över Dal 1586. Underskref Uppsala Mötes beslut 1593. Dog i hög ålder 1623. Han ska ha varit en berest och lärd man. Erke-Biskopen Petrus Kenicius hyste för honom mycken vänskap. Hans första fru är obekant, hans senare var Anna Praetoria Två av hans söner blevo här (Ör) Kyrkoherdar. Tredje sonen, Sveno Dalius, en flitig rimsnidare, har genom Dalins parodier blifvit, under namn av Salig Gubben, vida beryktad. (J. Hammarin: Carlstads Stifts Herdaminne III, sid 69)
Död 1623.

Brynolfus Haqvini

Död 1623.

F Haqvinus Nicolai.

Död 1565.
Kyrkoherde

   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Levde i Ör (P) [1] .
Han skall några år hafva varit Capellan i Skara, innan han 1567 här ( Ör) blef kyrkoherde. Han hade, dertill övertald af Biskop Jacob Johannis i Skara, i förstone ha antagit Johan III liturgi men uderskref sedan tillika med Dalslands Presteren skarp protest mot Rödboken. Han erhöll af 1583 års restatier "fyra Daler tärepenningar" för det han bevistat den kongliga begrafningen i Upsala 1584. Landtprost över Dal 1586. Underskref Uppsala Mötes beslut 1593. Dog i hög ålder 1623. Han ska ha varit en berest och lärd man. Erke-Biskopen Petrus Kenicius hyste för honom mycken vänskap. Hans första fru är obekant, hans senare var Anna Praetoria Två av hans söner blevo här (Ör) Kyrkoherdar. Tredje sonen, Sveno Dalius, en flitig rimsnidare, har genom Dalins parodier blifvit, under namn av Salig Gubben, vida beryktad. (J. Hammarin: Carlstads Stifts Herdaminne III, sid 69)
Död 1623.


Gifte och barn.
Arvidus Brynolfi. Kyrkoherde
Född 1569 i Källhult, Ör (P) [2] .
Död 1644-11-28.
Studerade i Köpenhamn. Prestvigd den 8 juli 1600. Var 1605 Comminister i Ör och bodde i hemmanet Källhult, hvaraf några af hans barn kallade sig Kjällander och några Fontelius. Blef Preceptor Logices eller Conrektor i Skara 1615. Sedan fadrens medhjelpare 1618 och hans efterträdare 1623 i Ör s:n. Dog den 28 november 1644. (J Hammarin, Carlstads Stifts Herdaminne) Se Edestam, Karlstads stifts Herdaminne, Örs pastorat sid 154

Ericus Brynolfi. Kyrkoherde
Död 1651.
Pastor i Tösse, och prost över Dal. Studerade i Skara och Strängnäs samt blev 1590 student i Uppsala. Prästvigd och kapellan i Tössö 1592. Underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Lämnade 1595 kapellanstjänsten och begav sig först till Uppsala och sedan till Greifswalds akademi. Han studerade i synnerhet orientaliska språk och har gjort sig känd för synnelriga insikter i hebreiska. På det språket har han författat ett antal poem. Efter hemkomsten från Greifswald blev han hopredikant hos Carl IX. Kyrkoherde i Tösse 1601, tillträdde 1602. Prost över Dalsland 1618.Presiderade på prästmötet i Skara 1630. E. B. blev 1645,under då varande krig, tillfångatagen av norrmännen och förd till Norge, men frigavs snart. Dog i hög ålder 1651. Han utmärkte sig genom grundlig lärdom, ordning, nit och drift i sitt ämbete. Gift med sin företrädares, kyrkoherden Olof Haqvini, dotter Margaretha. Genom brev av 4/9 1613 beviljade Kungl. Majt. Herr Erik i Tössed "att i sin och sin hustrus lifstid få njuta, besitta och behålla oklandradt och oqvaldt Kronoskattehemmanet Hesslebacka mot det att de årligen och i rättan tid betala Kronan hvad i skatt och skuld deraf utgå bör". Barnen kallade sig Tilaceus.


Gift.

Amalia (Anna) Praetoria. Hypotesen om Amalia Praetoria är dotter till kronofogden B.M. gjord av Fryxell. Synes GGMolin säker, fast hon ej är känd av Fryxell såsom sådan.


Olof Bryngelsson. Född 1601 [1] .
Död ung.

Gunno Brynolphi Bluttherus. Kyrkoherde
Född 1602 [2] .
Död 1657-04-14.
Student i Uppsala 1625. Reste sedan till utländska Universitet och blev Magister i Rostock 1633. Kyrkoherde i Linköping 25/2 1639. Riksdagsman 1643 och 1650. Predikade på Prästmötet i Skara 1644. Av drottning Kristina, hos vilken han stod i synnerlig nåd, förordnad till Kyrkoherde i Ör 1646. Landsprost över Dal 1651.

Malin Bryngelsdotter. Född 1603.

Sveno Brynolfi Dalius. Officer
Född 1604 [2] .
Död 1693.
Tjent både som civil och officerare i krig. Deltog i Gustav II Adolfs fälttåg i Tyskland, och blev sedan under Danska fejden 1644 Kapten. Bodde sedan han tagit avsked i Öhrs pastorat. Bekant för sina poesier under namn av "salig gubben".

Olaus Brynolfi. Född 1606 [1] .

Haquin Brynolfi. Född 1608 [1] .

Ingegärd Bryngelsdotter. Hypotes om I.B. som dotter till B.H gjord av G.G: Molin. bygger på starka sannolikheter, särskilt sonen Torstens entre i "landstaten".


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Hammarin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.