Ansedel Haqvinus Nicolai

-1565

Kyrkoherde
Död 1565.
J. Hammarin, Carlstads Stifts Herdaminne ( III 107) : Omnämnes här (Frändefors) Kyrkoherde och prost över Dalsland 1562. Obekant när han hitkom. Dog 1565.

Haqvinus Nicolai

Död 1565.
Kyrkoherde
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde
Död 1565.
J. Hammarin, Carlstads Stifts Herdaminne ( III 107) : Omnämnes här (Frändefors) Kyrkoherde och prost över Dalsland 1562. Obekant när han hitkom. Dog 1565.


Gifte och barn.
Nicolaus Haqvini. Kyrkoherde
Levde , kyrkoherde, 1565 i Frändefors (P) [1] .
Död 1567.
Kh efter fadern.

Laurentius Haqvini. Kyrkoherde
Levde , kyrkoherde, 1563 i By (S) [1] .
Kyrkoherde i By 1563. Underskrev 1583 Uppsala mötes beslut. Barnen kallade sig Falk. Gift två gånger, men ingen av hustruna är kända.
Död 1612 [2] .

Brynolfus Haqvini. Levde i Ör (P) [1] .
Han skall några år hafva varit Capellan i Skara, innan han 1567 här ( Ör) blef kyrkoherde. Han hade, dertill övertald af Biskop Jacob Johannis i Skara, i förstone ha antagit Johan III liturgi men uderskref sedan tillika med Dalslands Presteren skarp protest mot Rödboken. Han erhöll af 1583 års restatier "fyra Daler tärepenningar" för det han bevistat den kongliga begrafningen i Upsala 1584. Landtprost över Dal 1586. Underskref Uppsala Mötes beslut 1593. Dog i hög ålder 1623. Han ska ha varit en berest och lärd man. Erke-Biskopen Petrus Kenicius hyste för honom mycken vänskap. Hans första fru är obekant, hans senare var Anna Praetoria Två av hans söner blevo här (Ör) Kyrkoherdar. Tredje sonen, Sveno Dalius, en flitig rimsnidare, har genom Dalins parodier blifvit, under namn av Salig Gubben, vida beryktad. (J. Hammarin: Carlstads Stifts Herdaminne III, sid 69)
Död 1623.

Olavus Haqvini. Levde , kyrkoherde, i Tösse med Tydje (P) [1] .
Kyrkoherde
Död 1601.


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Hammarin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.