Ansedel Lisa Cajsa Svanér

1786-1868

Född 1786-02-20 i Olserud, Botilsäter (S) [1] .
Flyttade 1814 från Prästgården, Färgelanda (P) till Brattefors, Ödeborg (P) [2] .
Flyttade 1818 från Brattefors, Ödeborg (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [3] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1853-06-16 från Prästgården, Färgelanda (P) till Bodane, Tösse med Tydje (P) [7] .
Efter makens död, år 1850, flyttade hon till Bodane i Tösse Socken, 1 mil från Åmål, vilken gård Hammarin inköpt till änkesäte. Hon ägde och brukade Bodane till sin död. Hon dog på Bodane vid 83 års ålder och ligger begravd på Tösse kyrkogård. (Uppgifterna om Lisa Cajsa Svanér efter J.H's död lämnade av Sixten Lundbohm och Hildegard Sieurin)
Död 1868-06-09 i Bodane, Tösse med Tydje (P) [8] .
Begravd i Tösse med Tydje (P) [9] .

Lisa Cajsa Svanér
Född 1786-02-20 i Olserud, Botilsäter (S) [1] .
Död 1868-06-09 i Bodane, Tösse med Tydje (P) [8] .

F Anders Svanér.
Född 1746-10-15 i Gräsmarken, Gräsmark (S) [9] .
Död 1810-05-05 i Evensäter, Färgelanda (P) [10] .
Comminister


FF Lars Ersson.


Bonde

 
 

FM Lisa Andersdotter. 
 

M Gunilla Andersdotter.
Född 1747-03-20 i Tryneviken, Svanskog (S) [11] .
Död 1802-03-17 i Evensäter, Färgelanda (P) [9] .


MF Anders Nilsson.
Född 1710 i Svanskog (S) [9] .
Död 1761-12-19 i Tryneviken, Svanskog (S) [9] .
Bonde

 
 

MM Karin Nilsdotter.
Född omkring 1718 [9] .
Död 1799-11-20 i Tryneviken, Svanskog (S) [9] .

 
 


Levnadsbeskrivning

Född 1786-02-20 i Olserud, Botilsäter (S) [1] .
Flyttade 1814 från Prästgården, Färgelanda (P) till Brattefors, Ödeborg (P) [2] .
Flyttade 1818 från Brattefors, Ödeborg (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [3] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1853-06-16 från Prästgården, Färgelanda (P) till Bodane, Tösse med Tydje (P) [7] .
Efter makens död, år 1850, flyttade hon till Bodane i Tösse Socken, 1 mil från Åmål, vilken gård Hammarin inköpt till änkesäte. Hon ägde och brukade Bodane till sin död. Hon dog på Bodane vid 83 års ålder och ligger begravd på Tösse kyrkogård. (Uppgifterna om Lisa Cajsa Svanér efter J.H's död lämnade av Sixten Lundbohm och Hildegard Sieurin)
Död 1868-06-09 i Bodane, Tösse med Tydje (P) [8] .
Begravd i Tösse med Tydje (P) [9] .


Gifte och barn


Gift 1814-03-25 i Färgelanda (P) [12] .

Johan Hammarin. Prost
Född 1786-01-05 i Karlstad [9] .
Inflyttad 1812 till Prästgården, Färgelanda (P) [13] .
Flyttade 1814 från Prästgården, Färgelanda (P) till Brattefors, Ödeborg (P) [2] .
Flyttade 1818 från Brattefors, Ödeborg (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [3] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Johan H. skriver om sig själv i "Carlstads Stifts Herdaminne": " Johan Hammarin, född i Carlstad den 5 Januari 1786. Innan han var ett år gammal, förlorade han sin far, en fattig arbetare, och få år derefter äfven modren. Biskop Bjurbäck, som vid den tiden var vid Carlstads Gymansium Eloqventiae Lector, bekostade honom hans uppfostran intills han som Informator kunde sjelf försörja sig. Hans första Condition var hos kyrkoherden i Hesselskog, Prosten Matths Fryxell, der han undervisade i tvenne år n.v. Kyrkoherden i Sunne mm Theol.Doctor Anders Fryxell. Student i Lund 1808, Undergick med Kongl tillstånd prestexamen i Lund och blef der prestvigd den 15 December 1811, på kallelse till Huspredikat af Greve Johan Dücker på Örtofta. Trädde i tjenstgöring i Carlstads stift, som Pastorarsadjunkt i Fergelanda 1813, och hade den för adjunkter sällsynta lycka, att aldrig blifva annorstädes missiverad, utan har i Fergelanda Gäll städse tjenstgjort. Aflade Pastoral-Examen den 27/10 1827 med betyget: Approbatur cum laude. När efter Enbohm Fergelanda Pastorat blef ledigt, hade Stiftets Presterskap för honom den godheten, att han var ensam sökande. Här Kyrkoherde den 1/12 1829, tillträdde 1/5 1831 Opponens på Prestmötet samma år. Honor.Prost den 23/12 1835" Johan Hammarin dog i Färgelanda 20/8 1850 och ligger begravd på Färgelanda kyrkogård. Skrifter: 1:o Matrikel över Carlstads Stift 2:o Carlstads Stifts Herdaminne Första delen: Carlstad 1846 Andra delen: 1847 Tredje delen; 1849
Död 1850-08-26 i Färgelanda (P) [14] .
Begravd i Färgelanda (P) [9] .


Carl Johan Hammarin. Född 1814-09-13 i Strömmen, Färgelanda (P) [15] .
Flyttade 1814 från Prästgården, Färgelanda (P) till Brattefors, Ödeborg (P) [2] .
Död 1815-04-22 i Brattefors, Ödeborg (P) [16] .

Laura Hammarin. Född 1816-07-20 i Brattefors, Ödeborg (P) [17] .
Flyttade 1818 från Brattefors, Ödeborg (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [3] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1853-06-16 från Prästgården, Färgelanda (P) till Bodane, Tösse med Tydje (P) [7] .
Flyttade 1877-11-03 från Bodane, Tösse med Tydje (P) till Åmål (P) [18] .
Efter faderns död flyttade hon med modern och sin syster Sofie till Bodane i Tösse, 1 mil från Åmål. Här bodde de till moderns död. Då gården någon tid därefter såldes flyttade hon och systern till Åmål. Bosatt där till sin död. Hon var ogift.
Död 1899-10-13 i Åmål (P) [19] .
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P) [9] .

Matilda Hammarin. Född 1818-11-17 i Rubbestad, Ödeborg (P) [20] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1839 från Prästgården, Färgelanda (P) till Hasserås, Mo (P) [21] .
Mathilda bodde efter makens död med sina båda döttrar Augusta och Agnes först under några år på Slottsbron i Värmland, och flyttade därefter med de båda döttrarna till Karlstad, där hon var bosatt till sin död den 2 januari 1907. Hon var en mycket begåvad och god människa. Sixten Lundbohm besökte henne i Karlstad år 1906. Hon var då sängliggande men vid full andlig vigör, (Uppgifterna om Mathilda efter Skogsströms död av Sixten L. och Hildegard Sieurin)
Död 1907-01-02 i Karlstad [9] .

Sofia Hammarin. Född 1821-03-19 i Rubbestad, Ödeborg (P) [22] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [4] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1853-06-16 från Prästgården, Färgelanda (P) till Bodane, Tösse med Tydje (P) [7] .
Flyttade 1877-11-03 från Bodane, Tösse med Tydje (P) till Åmål (P) [18] .
Efter faderns död år 1850 flyttade hon med sin moder och sin syster Laura till Bodarne i Tösse. Här bodde de på gården till moderns död. Då gårdendärefter såldes flyttade hon och systen till Åmål. Bosatt i Åmål till sin död 1886. Hon ligger begravd på Åmåls kyrkogård
Död 1886-01-22 i Åmål (P) [23] .
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P).

Augusta Hammarin. Född 1823-12-21 i Solbacken, Färgelanda (P) [24] .
Död 1824-05-26 i Solbacken, Färgelanda (P) [25] .

Johan Elis Hammarin. Länsman
Född 1825-05-08 i Solbacken, Färgelanda (P) [26] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Flyttade 1854 från Spekeröd (O) till Rubbestad, Ödeborg (P) [27] .
Flyttade 1862-08-15 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Surteby-Kattunga (P) [28] .
Student i Uppsala. Efter studier vid Uppsala Univ. och avlagd kameralexamen blev han först kammarskrivare och slutligen länsman i Kinds härad i Västergötland, där han var bosatt till sin död.
Död 1867-10-12 i Tranemo (P) [9] .

Augusta Hammarin. Född 1827-12-08 i Hagen, Ödeborg (P) [29] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [6] .
Inflyttad vid giftermålet 1852 till Rubbestad, Ödeborg (P) [30] .
Flyttade vid giftemålet 1852 från Prästgården, Färgelanda (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [30] .
Flyttade 1882-10-13 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Rännelanda (P) [31] .
Levde kvar efter mannens död 1885 i Rännelanda (P) [32] .
Flyttade 1890 från Rännelanda (P) till Hofsten, Köla (S).
Flyttade ett år senare till Risäter, Nedre Ullerud (S) [9] .
Sin ungdom tillbragte hon i Färgelanda, där fadern var kyrkoherde och prost. Sedan hon 1852 ingått äktenskap med A.F.L. bosatta på Rubbestad, där alla deras tio barn är födda, och sedan på Rennelanda. Efter makens död år 1885 bodde hon med sina yngsta barn kvar på Rennelanda hos sonen Sixten till år 1890. Härifrån flyttade hon först till Lilla Halängen i Dalskog med sina döttrar Hildegard och Henny, där de bodde ett år, och sedan till Dansbo i Dalskog. Efter döttrarnas giftemål flyttade hon härifrån till Åmål, där hon i några år bodde tillsammans med sin syster Laura Hammarin. Sedan bosatt i Göteborg hos dottern Henny och mågen Paul Sieurlin. Därefter till dottern Hildegard Sieurin i Ängelsberg. År 1911 flyttade hon till Saltsjö - Storängen, där hon först någon tid bodde hos sonen Ferdinand, varefter sonen Hjalmar skaffade henne ett eget hem på Storängen, där han för hennes räkning hyrde en villa. Här bodde hon till sin död 2 augusti 1912. Hon jordfästes i Backa kyrka, varefter hennes stoft fördes till Åmål. Här vilar hon vid sina systrar Laura och Sofie Hammarins sida. (Uppgifterna lämnade av Hildegard Sieurin f. Lundbohm och Sixten Lundbohm)
Död 1912-08-02 i Storängen, Saltsjöbaden (AB) [33] .
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P) [9] .

Anders Otto (Olle) Hammarin. Född 1831-10-21 i Prästgården, Färgelanda (P) [34] .
Död 1831-10-22 i Färgelanda (P) [35] .
Dödsorsak: Konvulsioner
Begravd 1831-10-30 i Färgelanda (P).

- Hammarin. Född 1833-06-25 i Färgelanda (P) [36] .
Död 1833-06-25 i Färgelanda (P).
Dödsorsak: Dödfödd.


Källor

 1. Lundbohms släktbok, Botilsäter CI:2 p 169
 2. Ödeborg AI:6 p 49
 3. Ödeborg AI:7 p 57
 4. Färgelanda AI:11 p 115
 5. Färgelanda AI:12 p 165
 6. Färgelanda AI:13 p 96
 7. Lundbohms släktbok, Tösse B:1 p 152
 8. Lundbohms släktbok, Tösse F:1 bild 33
 9. Lundbohms släktbok
 10. Lundbohms släktbok, Färgelanda C:5 p 225
 11. Lundbohms släktbok, Svanskog CI:2 p 55
 12. Färgelanda E:1 p 15
 13. Färgelanda AI:10
 14. Lundbohms släktbok, Färgelanda F:1 p 59
 15. Färgellanda C:5 p 73
 16. Ödeborg C:4 p 297
 17. Ödeborg C:4 p 121
 18. Lundbohms släktbok, Tösse AI:19 p 25
 19. Lundbohms släktbok, Åmål AIIa:1 p 148
 20. Lundbohms släktbok, Ödeborg C:4 p 135
 21. Färgelanda AI:14 p 94
 22. Ödeborg C:4 p 147
 23. Lundbohms släktbok, Åmål AI:21a p 136
 24. Färgelanda C:5 p 159
 25. Färgelanda C:5 p 263
 26. Lundbohms släktbok, Färgelanda C:5 p 173
 27. Ödeborg AI:15 p 140
 28. Ödeborg B:2 p 17
 29. Lundbohms släktbok, Ödeborg 4 p 191
 30. Lundbohms släktbok, Färgelanda AI:17 p 184
 31. Rännelanda AI:19 p 10
 32. Rännelanda AI:20 p 5
 33. Lundbohms släktbok, Sveriges dödbok 1901-2013
 34. Färgelanda C:6 p 51
 35. Färgelanda F:1 p 9
 36. Föreningen Släktdata
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.