Ansedel Sixten Lars Olof Molin

1919-1999

Född 1919-12-14 i Borås. [1]
Död 1999-08-31 i Uppsala. [2]
Begravd 1999-09-17 i Knivsta (C).
Rådman.
Sixten Lars Olof Molin.
Född 1919-12-14 i Borås. [1]
Död 1999-08-31 i Uppsala. [2]
Rådman.

f Gustaf ( Gösta ) Gideon Molin.
Född 1887-02-07 i Liden, Boarp, Byarum (F). [3]
Död 1955-07-22 i Uppsala.
Läroverksadjunkt.


ff Carl Johan August Karlsson Molin.
Född 1844-09-25 i Norra Duveled, Boarp, Byarum (F). [3]
Död 1935-01-06 i Liden, Boarp, Byarum (F). [3]
Hemmansägare.


fff Karl Gustaf Eriksson Molin.
Född 1798-05-05 i Plätt, Byarum (F). [3]
Död 1855-02-14 i Liden, Boarp, Byarum (F). [3]
Hemmansägare.


ffm Britta Magnusdotter.
Född 1807-02-17 i Malmbron, Hestra, Byarum (F). [3]
Död 1882-03-30 i Liden, Boarp, Byarum (F). [4]


fm Johanna Andreasdotter.
Född 1843-09-16 i Hulugård, Ålaryd, Åker (F). [3]
Död 1900-08-20 i Liden, Boarp, Byarum (F). [3]


fmf Andreas Svensson.
Född 1811-04-21 i Ugglekull, Åker (F). [3]
Död 1889-04-21.
Hemmansägare.


fmm Anna Marta Andreasdotter.
Född 1815-09-15 i Lilla Elgebo, Elgebo, Åker (F).
Död 1882-10-17 i Åker (F). [3]


m Thekla Elsa Karin Lundbohm.
Född 1893-02-08 i Renland, Rännelanda (P). [1]
Död 1955-02-27 i Göteborg.
Fil Mag..
Läroverksadjunkt.


mf Sixten Elis Augustin Lundbohm.
Född 1857-02-28 i Rubbestad, Ödeborg (P). [1]
Död 1939-07-16 i Fritsla (P).
Landsfiskal.


mff August Ferdinand Lundbohm.
Född 1818-12-10 i Bodilsröd, Krokstad (O). [1]
Död 1885-08-20 i Rännelanda (P). [5]
Kronolänsman.


mfm Augusta Hammarin.
Född 1827-12-08 i Hagen, Ödeborg (P). [1]
Död 1912-08-02 i Storängen, Saltsjöbaden (AB). [1]


mm Thekla Fernandina Lundbom.
Född 1863-01-26 i Tyft, Svarteborg (O). [1]
Död 1917-03-24 i Fritsla (P).


mmf Fredrik Wilhelm Lundbom.
Född 1807-12-13. [1]
Död 1866. [6]
Kronolänsman.


mmm Paulina Ottilia(na) Gammelin.
Född 1821-09-18 i Uddevalla (O). [7]
Död 1906-04-12 i Fristad (P). [6]


Levnadsbeskrivning

Gick de tre första klasserna i Eksjö flickskola, 1 år i Fritsla folkskola och 6 år i Enköpings samrealskola. Genomgick därefter 3-åriga latingymnasiet av h allm. läroverket i Uppsala, där han avlade studentexamen våren 1939. Deltog i skolungdomsutbyte i Frankrike sommaren 1937. Företog med en kamrat cykelturer i norra Tyskland 1938. Inskrevs vid Uppsala Universitet 1939 och tillhörde där Upplands nation. Studier i moderna språk. Värnplikt (rekryt 99 dagar) vid I8 (Upplands Regemente) 1939. Därefter reservofficersutbildning vintern 1939-40. Mobiliseringstjänstgöring sommaren 1940 som furir. Res.off.kurs vid Intendenturkårens dépåbefälsskola hösten 1941 - våren 1942. Fänrik i reserven 1943, löjtnant 1945, kapten 1958. Beredskapstjänstgöring sammanlagt ca 3 år under tiden 1939-45. Andre kurator vid Upplands nation 1947. Jur kand 1950 Tjänstgöring i Mellersta Roslagens domsaga, Norrtälje, 1/8 1950-30/5 1953. Tf assessor vid rådhusrätterna i Uppsala och Kalmar sommaren 1953 Fiskalsaspirant vid K. Svea Hovrätt 11/9 1953-1954, fiskal där 1/10-16/12 1954. Sekreterare vid Stockholms rådhusrätt från 1/12 1954 samt extra assesor därstädes. Utnämndes till assessor vid samma rådhusrätt den 6 sept 1963 och till rådman 1965. Bosatt i Uppsala med familj från 1953. Tillhörde såsom major FN-bat 7B - 36 C april 1966 -april 1967 med tjänstgöring som chef för sekt 3 (Personaldet.) vid bat-staben på Cypern 1966-april 1967. Auditör vid FN-bat 38C på Cypern april-juni 1967. Erhöll våren 1967 FN:s Cypernmedalj. Auditör vid FN-bat 43C okt 1969 - april 1970. Chef sekt 3 april-juni 1970. Auditör vid FN-bat 52M (Mellersta Östern=Egypten) nov 1973 - april 1974. Vice auditör hos chefen för kustflottan, Berga Örlogsskolor och 1:a helikopterdivisionen, hösten 1973. Efter hemkomsten från Cypern 1970 flyttade han med fru och dotter Karin till Strömdalen, Alsike. Drabbades av hjärnblödning 1978. Sjukskriven ett par år och därefter delpensionär. Kvarstod vid Stockholms Tingsrätt till pensionering 1984, chef för sjöfartsregister från 1974 till pensionering. Dog 1999-08-31 efter en kortare sjukhusvistelse på Akademiska Sjukhuset. Jordfästes i Knivsta kyrka 17/9 och begravdes i svärfar Karl V. Lindströms familjegrav.

Gifte och barnGift 1949-01-29 Sylvia Signe Sofia Lindström. Född 1926-08-13 i Knivsta (C). [2]
Sekreterare.

Anders Lars Sixten Molin. Född 1950-02-13 i Uppsala.
Döpt av domprost Algot Anderberg 1950-06-11 i Uppsala. [8]
Civilingenjör.

Göran Carl Olof Molin. Född 1951-12-14 i Norrtälje.
Döpt av präst Eskil Sjöden 1952-06-15 i Norrtälje. [8]
Civilingenjör.

Karin Sylvia Elisabeth Molin. Född 1955-11-12 i Uppsala.
Döpt av domprost Clarence Nilsson 1956-05-.. i Uppsala. [8]
Trädgårdsplanerare.
Källor

  1. Lundbohms släktbok
  2. Göran Molin
  3. G. Molin släktbok
  4. Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
  5. Thomas Andersson
  6. Svensk Släktkalender 1938
  7. Dopskålspapper, släktbok
  8. Dopskålspapper
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.