Ansedel Anders Stabel

1654?-1716

Kapten.
Född omkring 1654.
Död 1716-03-26 i Ed (S). [1]
Begravd 1716-03-26 i Dals-Ed (P). [2]
Anders Stabel.
Född omkring 1654.
Död 1716-03-26 i Ed (S). [1]
Kapten.

f Lars Bastiansson Stabel.
Född omkring 1604.
Död 1669. [3]


ff Hans Bastiansson Stabel.
Född omkring 1534.
Död 1585.
Underofficer.


fff Bastian Hansson Stapel.
Född omkring 1500.
Död 1566. [3]

 
   
 

m Susanne Pedersdotter Krabbe.
Född 1627.
Död omkring 1700.


mf Peter Larsson Krabbe.
Född 1596-12-26.
Död omkring 1686-04-... [3]
Prost.


mff Lars ( Lauritz ) Nilsson Krabbe.

Död 1619-07-15.
Sogneprest.


mfm Katrine .
mm Susanne Olesdotter Skriver. 
 


Levnadsbeskrivning

"Kapten för bönderna och tillika Uddevallaborgarnas faktor vid Västra Eds Socken" ( Sjöström: Värmlands Nation i Lund.) Härledning av G.G. Molin: Anders Stabel (namnet skrives även Stabell, Stapel, Stapell) Källa (där ej annat anges) de äldsta kyrkoböckerna från Dals-Ed s:n, Karlstads stift, Dalsland. "av norsk adel" enl. Hammarin, Carlstads stifts Herdaminne III 169 (Carlstad 1849). Adelskapet är oriktigt, men den norska härstamningen otvivelaktig. Han var kapten "för bönderna" (dvs vid enrollerade allmogen) på Dal och tillika Uddevallaborgarnas faktor vid Västra Eds s:n (nu Dals-Ed) enl. Sjöström, Vermlands Nation i Lund (Lund 1908), sid 32, och Lewenhaupt, Karl XII:s officerare 2:649. Lewenhaupt uppger även vid kaptenstiteln det bestämda datum 1711 11/12 med åberopande av material från Riksarkivet, Stockholm. Hans originaldokument har dock ej kunnat återfinnas. I kyrkoböckerna kallas han "faktor" från 1697, då han först namns, t.o.m. 1708 4/8, men kapten från 1711 10/5 till sin död. Det synes sålunda framgå, att han utnämnts till kapten tidigast 1708 och senast 1711, vilket är av vikt för bestämmandet av hans ålder och därmed identitet. Uppgifterna om att Anders Stabel varit "faktor" och "kapten" återfinnes även i äldre handskrivna källor, främst då Fridrik Fryxells "Wärmelands Slägtebok" från slutet av 1700-talet (föreligger i tre exemplar, i Stockholm, Uppsala, Karlstad).. Han dog i Ed den 16 (26?) mars 1716, kallas då "edle och manhaftige capetein". Begravdes sannolikt i en för länge sedan inköpt grav i Eds kyrka, ty en anteckning 1706 26/12 omtalar, att en 13-årig gosse Johan Henrik Schotzler då begravdes och "lades in uti kyrckan mitt på gången i hr factorn Stabels graf" den 29 mars klockan 5 om morgonen utan proces". Kyrkoboken uppger otvetydigt hans ålder till 85 år. Denna uppgift, som återfinnes bl. a. hos Lewenhaupt, är emellertid mycket osannolik, han har troligen ej varit född 1631, utan minst 20 år senare (trol. 1654, se nedan). Om åldersuppgiften vore riktig, skulle han ha utnämnts till kapten först vid 80 års ålder, hans dotter Katarina skulle ha fötts då han var över 60 år,vilket visserligen är tänkbart, men ej så synnerligt troligt. Enligt meddelande från major Castberg i Oslo har borgmästaren i Trondheim Lars Bastian Stabel i sitt andra äktenskap haft en son Anders, som 1669 var 15 år och sålunda varit född 1654. Att han är identisk med Anders Stabel i Ed är visserligen ej bevisligt, men synnerligen troligt. Namnet Anders synes ej ha burits av någon annan Stabel i äldre tid, vilket redan det är ett starkt indicium. Om Anders Larsson i Trondheim et man intet annat än att han varit "toldbetjent", en befattning såsom "faktor" vid ett dåtida "faktori" synes ha varit ett åtminstone ganska närliggande yrke. Hans överflyttning till Bohuslän - ett gammalt norskt landskap - innebär heller ingenting orimligt, även om han uppträdde på svensk sida i de senare fejderna. Och med antagandet av födelseåret 1654 skulle Anders Stabel i Ed blivit Kapten vid 54-57 års ålder och fått en doter vid 38 års, vilket går bättre i lås. Härtill kommer att en av hans söner, troligen den äldste, har hetat Lars - alltså efter farfadern, enligt tidens ganska fasta namngivningsskick. Jag tvekar alltså icke att anse, att ålderssiffran vid begravningen är ett ursprungligt skriv- eller minnesfel (sådant är ju ingenting ovanligt) och att de båda Anders Stabel, den från Trondheim och den från Ed, varit samma person. Det är anmärkningsvärt, att efter 1718 namnet Stabel är totalt försvunnet ur Eds kyrkoböcker. Tydligen har alla familjens medlemmar (utom Katarina) samtidigt flyttat - men vart ?. Kanske åter till Norge ? Några flyttningslängder finnes ej från denna tid, och jag har eljest ej en enda gång träffat på namnet vid mina rätt omfattande forskningar i tryckta och otryckta svenska källor. (Gösta G. Molin, Uppsala i febr. 1942)

Gifte och barnGift Gunilla Tunvall. Född 1654.
Död 1744-02-07 i Rölanda (P). [1]

Lars Stabel.

Jonas Stabel.

Katarina (Kajsa) Andersdotter Stabel. Född omkring 1692.
Död 1762.

Brita Stabel.
Källor

  1. J.Sahlström
  2. Thomas Andersson
  3. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.