Ansedel Jochim Erdmann Otto Gammelin

1768-1828

Murarmästare.
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland. [1]
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P). [1]
Jochim Erdmann Otto Gammelin.
Född 1768-06-10 i Mecklenburg, Tyskland. [1]
Död 1828-12-16 i Torp, Hjärtum (P). [1]
Murarmästare.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Inflyttade till Göteborg som byggmästare eller "muraremästare" och hade arbete vid Tyska Kyrkans uppbyggande efter branden. Byggde hus i Göteborg. Ägde ett sockerbruk på Stamhus i Göteborg. Bodde sedemera på egendomen Torp i Hjärtum, där han anlade ett tegelbruk. Enligt bouppteckningen förrättad den 16/1 1829 efterlämnade han i fast egendom 1/4 dels hemman Torp, Yttre Torp med åbyggnader beläget i Hjertums s:n och Torpe härad av Bohuslän. Bouppteckningen visade en behållning av 4492.15 Rdr banco. Följande uppgifter har erhållits om Otto Gammelin från Landsarkivet i Göteborg: "Enligt en i Kristine församlings kyrkoarkiv bevarad lysningshandling vigdes därstädes den 13 juni 1799 mästaren vid det lovl. murareämbetet Joachim Erdmann Otto Gammelin och jungfru Anna Regina Shönau. Enligt samma handling var brudgummen 31 år, och ledamot av Kristine tyska församling; någon anteckning om födelseort finnes däremot icke. Någon person med namnet Gammelin är ej påträffad antecknad inflyttad tilll Kristine församling vid genomseende av flyktinglängderna för åren 1774-1799. Otto gammelin erhöll burskap som murmästare i Göteborg 17 juni 1796 (burskapet uppsagt den 3 april 1812; med anledning därav ha magistratens i Göteborg inneliggande handlingar för åren 1795-96 juni genomsökts, dock utan att där påträffats någon handling rörande Gammelin eller hans härkomst.Han utflyttade till Hjärtums församling (Bohuslän) år 1827 21/5, och enligt attesten medföljde hans hustru Anna Brita Lindström. "Aflytta till Hjärtum med vittnesbörd, att de ordentl:n brukat salighetsmedlen och fört anständig vandel".
Enligt förenämnda attest samt Hjärtums husförhörslängder var Otto Gammelin född 1768-06- 10, men ej heller häri finnes födelseorten angiven för honom. Födelseort eller -år finnes ej antecknat för honom i Kristine församlings äldsta bevarade personalförteckning 1812-23 Vid genomgående av Kristine fösaml. räkenskaper och verifikationer för åren 1792-1800 har påträffats en räkning till församlingen, daterad den 7 februari 1801 och kvitterad av Otto Gammelin, däri han erhöll 54 riksdaler, 6 runstycken specie för utfört murarearbete. Kristine kyrka, vilken år 1746 till större delen härjades av eld, var till fullo återbyggd först år 1798. I göteborgs magistrat finns bouppteckning av den 6 juni 1810 bevarad efter Otto Gammelins 1:a hustru Anna Regina Schönow, död den 4 dec 1809. O. gammelin var gift tre gånger. Hans far var enl uppg från GGM linvävare i Pommern. Gammelin är en by i Tyskland, sydväst Schwerin. Namnges Gammelin - Mechlenburg - West Pomerania - Germany. Sannolikt har han tagit efternamnet efter orten han kom ifrån.

Gifte och barnGift 1799-06-13 i Göteborg [1] Anna Regina Schönow. Född 1771.
Död 1809-12-04 i Göteborg. [1]

David Ertman Gammelin. Född 1800-08-11. [2]
Död 1819-04-11.

Lovisa Charlotta Gammelin. Född 1805.

Otto Gammelin. Sjökapten.
Född 1807.


Gift 1810-09-16 Britta Christina Beckman. Född 1780.

Olof Niclas Gammelin. Provinsialläkare.
Född 1815 i Göteborg. [1]
Död 1867-11-11 i Hässleholm (L). [1]


Gift 1821 i Göteborg [1] Anna Britta Lindström. Född 1798-10-05 i Ödsmål (O). [2]
Död 1882. [1]
Begravd i Vedum (R). [2]

Paulina Ottilia(na) Gammelin. Född 1821-09-18 i Uddevalla (O). [3]
Död 1906-04-12 i Fristad (P). [4]
Begravd i Svarteborg (O). [1]

Emil Alexander Gammelin. Jordbrukare.
Född 1823-07-12 i Göteborg. [1]
Död 1886-03-05 i Vedum (R). [1]
Begravd i Vedum (R). [1]

Augusta Ferdinanda Gammelin. Född 1824-09-04 i Göteborg. [1]
Död 1911-01-04 i Halmstad. [1]

Amelia Josefina Gammelin. Född 1826-12-26 i Göteborg. [1]
Död 1915-07-05 i Halmstad. [1]
Källor

  1. Lundbohms släktbok
  2. G. Molin släktbok
  3. Dopskålspapper, släktbok
  4. Svensk Släktkalender 1938
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.