Ansedel Paul Wilhelm Sieurin

1867-1933

Född 1867-02-28. [1]
Död 1933-10-09 i Skara. [1]
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O). [1]
Paul Wilhelm Sieurin.
Född 1867-02-28. [1]
Död 1933-10-09 i Skara. [1]

f Pehr Sieurin.   
 
   
 

m Ida Mathilda Melin.
Född 1837-11-27.
Död 1930-04-01.

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Sjökapten, uppfinnare på sjöfartens område, seglade till en början som matros på olika nationers handelsfartyg men återgick sedan till svenska handelsflottan och tjänstgjorde i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och Thule i Göteborg. S. slutade sin praktiska sjötjänst som befälhavare på ångfartyget "Carl XV", från vilken befattning han inträdde som chef för stuveriarbetet i rederiaktiebolaget Thule. I denna anställning arbetade S. för att ersätta handkraften med maskinkraft, särskilt vid lossandet av kolångare. 1902 togo hans strävanden i detta avseende fastare form, och han tog ut patent på sina för ändamålet konstruerade "släpskopor" samt bildade 1908 i England ett bolag för utnyttjande av dessa patent. Detta bolags verksamhet övertogs sedan av svenska företaget Sieurins AB. S:s senaste (1916) uppfinning är en sjösätningsapparat för livbåtar, bestående huvudsakligen i en sinnrik förbättring av de vanliga båtdävertarna-Konstruktionen har första gången praktiskt prövats på Göteborgsångaren "Canton" och synes ha utfallit till belåtenhet. (Uppgifter om P.sieurin hämtade ur Nordisk Familjebok 1917)
Till följd av krisen efter världskriget nedlade S. försöken till förbättrade anordningar på livbåtsområdet, och det bolag som 1918 tillkom i syfte att exploatera S. uppfinningar, upphörde med sin verksamhet. 1924 återupptog dock S. och hans son Sven S. arbetet, och 1925 konstituerades "Sieurin Lifeboatgear Company AB" i Göteborg. De förbättringar, som nu åstadkommits, avse huvudsakligen att med minsta kostnad sätta de vanliga svängande dävertarna i stånd att fylla de under senare åren ökade anspråken på effektivitet och säkerhet. Även de strävanden av S. att åstadkomma förbättrade fartygsvinschar, som refererats i art. "Lossnings- och lastningsanordningar", ha fortsatts och resulterat i nya konstruktioner, särskilt lämpade för moderna motorlastfartyg med elektrisk vinschutrustning. (Nordisk Familjebok, supplement 1928)
"På fartyg, som ej gå till hamnar, där goda anordningar för snabb lossning och lastning finnas, har man sökt genom särskilda metoder nedbringa tiden för fartygens stillaliggande i hamn. Den mest kända av dessa lossningsanordningar utgöres av en av svenske sjökaptenen Siuerin uppfunnen och patenterad ångvinsch, användbar såväl för styckegodslast som för massgodslaster. Också har ett stort antal ångare försetts med Sieurins ångvinsch, som även kan med lätthet anbringas å äldre fartyg" . ( Under "Lossning- ocjh lastningsanordningar" Nordisk Familjebok 1912)
Paul och Henny flyttade till Skara år 1930.Paul dog i Skara den 9 oktober 1933, ända in i det sista sysslande med sina uppfinningar. Hans jordfästning ägde rum på krematoriet i Göteborg varefter askan nedsattes i Sieurinska familjegraven på Örgryte gamla kyrkogård.

Gifte och barnGift 1893-04-12 i Idala, Dalskog (P) [1] Henny Mathilda Lundbohm. Född 1863-12-15 i Rubbestad, Ödeborg (P). [1]
Död 1952-03-01 i Skara.
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O).

Ida Henny Ingrid Sieurin. Teckningslärarinna.
Född 1894-05-03 i Göteborg. [1]
Död 1994-02-21 i Arvika. [1]

Paul Gösta Sieurin. Brukstjänsteman.
Född 1897-11-30 i Göteborg. [1]
Död 1967-01-01.
Begravd 1967-01-07 i Vänersborg (P). [1]

Sven Arne Sieurin. Direktör.
Född 1901-07-24 i Göteborg. [1]
Död 1975 i Marbella. [1]
Begravd i Gamla kyrkogården, Örgryte (O). [1]
Källor

  1. Lundbohms släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.