Ansedel Johan Hammarin

1786-1850

Prost.
Född 1786-01-05 i Karlstad. [1]
Död 1850-08-26 i Färgelanda (P).
Begravd i Färgelanda (P). [1]
Johan Hammarin.
Född 1786-01-05 i Karlstad. [1]
Död 1850-08-26 i Färgelanda (P).
Prost.

f Lars Larsson.
Född omkring 1739.
Död 1787-02-08 i Karlstad. [2]
Tornväktare.

   
 
   
 

m Ingrid Eriksdotter.
Född omkring 1849.
Död 1800-09-12 i Karlstad. [2]

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Johan H. skriver om sig själv i "Carlstads Stifts Herdaminne": " Johan Hammarin, född i Carlstad den 5 Januari 1786. Innan han var ett år gammal, förlorade han sin far, en fattig arbetare, och få år derefter äfven modren. Biskop Bjurbäck, som vid den tiden var vid Carlstads Gymansium Eloqventiae Lector, bekostade honom hans uppfostran intills han som Informator kunde sjelf försörja sig. Hans första Condition var hos kyrkoherden i Hesselskog, Prosten Matths Fryxell, der han undervisade i tvenne år n.v. Kyrkoherden i Sunne mm Theol.Doctor Anders Fryxell. Student i Lund 1808, Undergick med Kongl tillstånd prestexamen i Lund och blef der prestvigd den 15 December 1811, på kallelse till Huspredikat af Greve Johan Dücker på Örtofta. Trädde i tjenstgöring i Carlstads stift, som Pastorarsadjunkt i Fergelanda 1813, och hade den för adjunkter sällsynta lycka, att aldrig blifva annorstädes missiverad, utan har i Fergelanda Gäll städse tjenstgjort. Aflade Pastoral-Examen den 27/10 1827 med betyget: Approbatur cum laude. När efter Enbohm Fergelanda Pastorat blef ledigt, hade Stiftets Presterskap för honom den godheten, att han var ensam sökande. Här Kyrkoherde den 1/12 1829, tillträdde 1/5 1831 Opponens på Prestmötet samma år. Honor.Prost den 23/12 1835" Johan Hammarin dog i Färgelanda 20/8 1850 och ligger begravd på Färgelanda kyrkogård. Skrifter: 1:o Matrikel över Carlstads Stift 2:o Carlstads Stifts Herdaminne Första delen: Carlstad 1846 Andra delen: 1847 Tredje delen; 1849

Gifte och barnGift 1814-03-25 i Färgelanda (P) [3] Lisa Cajsa Svanér. Född 1786-02-20 i Olserud, Botilsäter (S). [1]
Död 1868-06-09 i Bodane, Tösse med Tydje (P). [1]
Begravd i Tösse med Tydje (P). [1]

Carl Johan Hammarin. Född 1814-09-13 i Stommen, Färgelanda (P). [3]

Laura Hammarin. Född 1816-07-20 i Färgelanda (P). [1]
Död 1899 i Åmål (P). [1]
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P). [1]

Matilda Hammarin. Född 1818-11-17 i Färgelanda (P). [1]
Död 1907-01-02 i Karlstad. [1]

Sofia Hammarin. Född 1821-03-19 i Färgelanda (P). [1]
Död 1886 i Åmål (P). [1]
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P).

Augusta Hammarin. Född 1823-12-21 i Solbacken, Färgelanda (P). [3]

Johan Elis Hammarin. Länsman.
Född 1825-05-08 i Solbacken, Färgelanda (P). [1]
Död 1867-10-12 i Tranemo (P). [1]

Augusta Hammarin. Född 1827-12-08 i Hagen, Ödeborg (P). [1]
Död 1912-08-02 i Storängen, Saltsjöbaden (AB). [1]
Begravd Norra Gamla kyrkogård, gravplats nr 166 Kv IV i Åmål (P). [1]

Anders Otto (Olle) Hammarin. Född 1831-10-21 i Prästgården, Färgelanda (P). [3]
Död 1831-10-22 i Färgelanda (P). [3]
Begravd 1831-10-30 i Färgelanda (P).

- Hammarin. Född 1833-06-25 i Färgelanda (P). [3]
Död 1833-06-25 i Färgelanda (P).
Källor

  1. Lundbohms släktbok
  2. Sven Lindskog (disbyt 9325)
  3. Föreningen Släktdata
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.