Ansedel Bengt Bergenholtz

1711-1771

Komminister.
Född 1711-03-04 i Dommaryd, Berga (G). [1]
Död 1771-03-21 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Begravd 1771-03-21 i Bondstorp (F).
Bengt Bergenholtz.
Född 1711-03-04 i Dommaryd, Berga (G). [1]
Död 1771-03-21 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Komminister.

f Sven Persson.
Född 1670 i Vännaryd, Berga (G). [3]
Död 1720 i Berga (G). [4]
Rusthållare.

   
 
   
 

m Ingeborg Persdotter.
Född 1670 i Dommaryd, Berga (G). [4]
Död i Dommaryd, Berga (G).


mf Per Olofsson.

Död omkring 1669. [3]
Rusthållare.

 
 

mm Ingrid Bengtsdotter.
Född omkring 1640 i Lilla Kyet, Hånger (F). [3]


 
 


Levnadsbeskrivning

Hämtat ur Wexiö Herdaminne 6: [Komminister i Bondstorp] B.B var född 1705 och studerade i Åbo från 1735. Disputerade 1737 "De Sobria Lectione Poetarum" och 1740 "de Vindicta generosa". Blef prestvigd till Sunds församling på Åland. Flydde för fienden (Ryssen) 1742 . Han skrev själv "under gudstjänsten Guds hus oss ovetande var fylld av ryssar av allehanda slag, vilka ville tvinga mig och mina åhörare att under deras välde kvar bliva, det vi ock lovade, men natten därpå, sedan jag tillika med sockneborna togo bort med oss Kyrkionens skrudar och penningar, begåvo vi oss på flykten från vår lilla egendom, som väl hade behövts under flyttningstiden, och med största livsfara komme över Ålands hav, där mången vid det olyckl i havsens djup blev fördräkt". Sedan efter någon tjänstgöring i detta stift (Bondstorp), enligt Konsistorii Collationsbref och församlingens enhälliga röstande, hit befordrad 1774. Responderade vid Prestmötet 1760 under Israël Rogbergs Presidium. Förestod tjensten härstädes i 21 år utan boställe, 12 1/4 tunna spannmål lön och 15 daler sm enl Wernamo Förening den 9 junii 1721. Likväl var han välmående och i goda villor samt ägde 1/2 hemman Bogla, hvarest han bodde. Detta hemman erhöll han med sitt senare gifte. " misstänkt för att vara sin tjenstepigas "lägesman o barnafader", ett vittne omtalade "ett löst ord att kyrkoherden gerna ville hålla av sina pigor". Pigan, Märta Nilsdotter, mördade barnet. B dömdes till böter för det han ej haft uppsyn över sitt tjenstefolk. Skriver 1761: " Wore jag ej så folk- och barnarik, hwars antal skrider till 16 personer med stora och små, bland hwilket tal 2:ne utgamble och utarma änkor äro". B. dog av hetsig feber i mars 1771, i sitt 66 lefnadsår.

Gifte och barnGift Ingeborg Sophia Littorin. Född 1710-07-27 i Södra Ljunga (G). [2]
Död 1746-09-15 i Bogla, Bondstorp (F).

Gift 1747-06-21 i Bondstorp (F) [5] I äktenskapet 16 barn på 21 år,varav 8 var tvillingar. Margaretha Christina Folkberg. Född 1731-07-13 i Palsbo, Bondstorp (F). [2]
Död 1803-07-23 i Bondstorp (F). [1]

Sven Olof Bergenholtz. Komminister.
Född 1749-05-08 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1804-06-02 i Boda, Bondstorp (F).
Begravd 1804-06-02 i Byarum (F).

Bengt Bergenholtz. Född 1750-09-03 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1757-10-12 i Bogla, Bondstorp (F).

Julia Sophia Bergenholtz. Född 1751-12-14 i Bogla, Bondstorp (F). [2]

Maria Elisabeth Bergenholtz. Född 1753-04-04 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1753-04-17 i Bogla, Bondstorp (F).

Ingeborg Helena Bergenholtz. Född 1753-04-04 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1754-03-20 i Bogla, Bondstorp (F).

Brita Catharina Bergenholtz. Född 1754-08-08 i Bogla, Bondstorp (F). [2]

Jonas Bergenholtz. Klockare.
Född 1756-07-17 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1820.

Helena Christina Bergenholtz. Född 1759-03-20 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1827-12-12 i Bondstorp (F).

Anna Brita Bergenholtz. Född 1759-03-20 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1760-08-10 i Bogla, Bondstorp (F).

Adam Bergenholtz. Född 1760-11-20 i Bogla, Bondstorp (F). [2]

Eva Bergenholtz. Född 1760-11-20 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1761-01-06 i Bondstorp (F). [6]

Zadock Bergenholtz. Tenngjutare.
Född 1763-01-16 i Bogla, Bondstorp (F). [2]

Margareta Beata Bergenholtz. Född 1764-10-07 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1765-03-23 i Bogla, Bondstorp (F).

Beata Bergenholtz. Född 1766-07-15 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1766-07-19 i Bogla, Bondstorp (F). [3]

Peter Bergenholtz. Född 1766-07-15 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1766-07-19 i Bogla, Bondstorp (F).

Petrus Bergenholtz. Född 1770-08-17 i Bogla, Bondstorp (F). [2]
Död 1770-09-26 i Bogla, Bondstorp (F).
Källor

  1. Kaj Gunnar Nilssons hemsida
  2. G. Molin släktbok
  3. Birger Bergenholtz
  4. Disbyt 8591
  5. Bondstorps V-bok 1721-1825
  6. Jönköpings Genealogiska Förening
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.