Ansedel Per Johan Nyström

1804-1884

Komminister.
Född 1804-05-20 i Bondstorp (F). [1]
Död 1884-05-24 i Bondstorp (F).
Per Johan Nyström.
Född 1804-05-20 i Bondstorp (F). [1]
Död 1884-05-24 i Bondstorp (F).
Komminister.

f Gudmund Eliasson (Nyström).
Född 1770-08-13 i Nybygget, Sjöryd, Tofteryd (F). [1]

Komminister.


ff Elias Eliasson.
Född omkring 1742 i Mölnarp, Tofteryd (F). [1]

Torpare.


fff Elias Eriksson.
Född 1711-01-07 i Båramo, Tofteryd (F). [1]

Bonde, Torpare.


ffm Elin Gudmundsdotter.
Född omkring 1712 i Rydet, Åshult, Byarum (F).fm Ingierd Jaensdotter.
Född omkring 1746 i Nybygget, Sjöryd, Tofteryd (F). [1]fmf Jaens Persson.
Född omkring 1706.fmm Brita .
Född 1707.m Sophia Catharina Ekmark.
Född 1776-04-08 i Växjö. [1]
Död 1863-07-24 i Bondstorp (F).


mf Pehr Ekmark.


Kyrkoherde.

 
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Komminister i Bondstorp 1840-1884 Växjö stifts herdaminne, Präster i Bondstorp: Komministrar:7 (sid 411): " En ärans man, flärdfri och redbar. Fadern undervisade honom, til dess han vid 21 års ålder blev student i Uppsala. Tre år senare prestvigdes han i Wexiö och blev adjunkt hos sin fader, men vid något hastigt påkommet behov missiverades han till någon annan lägenhet. Den gamle blev däröver så misslynt, att han avlyste gudstjänsten i Bondstorp för följande söndag, helst han redan var sjuklig. Med eller utan anmälan fick han snart sonen tillbaka. Liksom fadern bebodde N. egen gård i Bondstorps kyrkby och hade sålunda aldrig någon olägenhet av komministerboställets avlägsna läge 1 1/2 mil från kyrkan. Utmärktare predikogåvor ägde han icke men hördes gärna ända in i sena ålderdomen. Under mannakraftens dagar hade han sina församlingsbors odelade förtroende. Sällan avgjordes någon viktigare angelägehet , förrän "pastorn" blivit rådfrågad och givit sitt utlåtande. Han bestred nästan under hela sin tjänstetid en del av pastoralvården. Detta så väl som det långa avståndet till moderkyrkan - 3 mil - gjorde, att predikoombytena sällan anställdes mer än 3 ggr om året eller på de tider, då efter det gamla avlöningssättet, tionde, yste och matskatt plägade uppbäras. En åbo i församlingen yttrade med anledning härav: Vår kyrkoherde få vi icke se här oftare än då han vill klippa sina får" N. ansågs ett tag äga förmögenhet, men i synnerhet genom en misslyckad egendomshandel sammansmälte den betydligt. Intill sin död bibehöll han aktning och anseende men kunde icke rätt förlika sig med nyare tiden förhållanden. Han, som fostrats i och genomlevt en mera patriarkalisk tid, tyckte sig hos folket, i synnerhet sedan lekmannaverksamheten spritt sig även till hans bygd, förmärka en tillbakadragenhet, som han aldrig förr förnummit. Mestadels höll han sig hemma och företog icke några längre resor. I stiftsstaden var han icke mer än 2 gånger i sitt långa liv, nämligen när han prästvigdes och när han hämtade fullmakten på sin innehavda komministratur.

Enl. Ministrallängd, Födelsebok Bondstorp, ej noterad.

Gifte och barnGift 1837-07-19 Anna Charlotta Kyhlbeck. Född 1813-05-09.
Död 1870-03-23.

Christina Charlotta Nyström. Född 1839-03-21 i Norrgården, Bondstorp (F). [1]
Död 1911-01-14 i Bondstorp (F).

Frans Gudmund Nyström. Fil. dr..
Född 1841-02-11 i Bondstorp (F). [1]
Död 1877-01-05 i Bondstorp (F). [2]

Sophia Wilhelmina Nyström. Född 1842-12-23 i Norrgården, Bondstorp (F). [1]

Gustaf Alfred Nyström. Inspektor.
Född 1845-02-03 i Norrgården, Bondstorp (F). [1]

Hilda Elisabet Nyström. Född 1847-03-03 i Norrgården, Bondstorp (F). [2]
Död 1885-10-14. [2]

David Albert Nyström. Född 1848-12-30 i Bondstorp (F). [1]

Johan Wilhelm Nyström. Född 1851-05-02 i Norrgården, Bondstorp (F). [1]
Död 1851-10-06 i Bondstorp (F). [2]

Pehr Wilhelm Nyström. Sjukgymnast.
Född 1853-01-23 i Bondstorp (F). [1]

Emilia Augusta Nyström. Postföreståndare.
Född 1856-08-20 i Bondstorp (F). [1]
Död 1920-02-18 i Bondstorp (F). [2]

Ida Charlotta Nyström. Född 1857-11-07 i Bondstorp (F). [1]
Död 1858-01-05 i Bondstorp (F).
Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Jönköpings Genealogiska Förening
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.