Ansedel Laurentius Beronis

-(1613..)

Kyrkoherde.
Död efter 1613 i Ed (S). [1]
Laurentius Beronis.

Död efter 1613 i Ed (S). [1]
Kyrkoherde.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Blev 1567 Kyrkoherde i Bolstad och, genom byte med Kyrkoherden Ericus Olavi, kyrkoherde i Ed 1578. Ett dyligt byte är i stiftshistorien sällsynt. Han köpte av kronan 2/3 i stommen Rölanda, samt Årbol och Rommehult i Eds s:n för en oxe och 15 Daler. Underskrev 1583 Uppsala mötes beslut. Enligt följande Hertig Carls brev till Ståthållaren på Elfsborg, Anders Lindormsson, daterat Räfle (Reval) den 28 Juni 1601, blev han sistnämnda år avsatt från prästämbetet: "Herr Lars i Ed, som haver gjort hor, äre vi till tillfreds att han må komma till böter, dock skall han mista Presten och aldrig något ytterligare Prestembete bekläda." Han lär emellertid erhållit nåd, men avträdde större delen av Pastoratet till sin måg, Petrus Magni. Han levde ännu 1613, då Kongl. Majt. den 2 september utfärdade en så lydande resolution: "Herr Lars Björsson i Ed hafver med god vilja upplåtit sin måg mesta parten av Gället, efter han sjelf är en gammal och svag man och förmår icke att Gället förestå, utan har ringaste delen af Församlingen, som han gör tjenst uti, ödmjukeligen bedjandes att Gället icke må efter hans död delas utan blifva ett som det af ålder varit, så efter det alltid varit ett Gäll, så må det ock härefter blifva aktadt och räknadt".

Gifte och barnGift .

N.N Laurantia.
Källor

  1. Hammarin
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.