Ansedel Märta Rosenhane

1614-1701

Född 1614.
Död 1701-09-13 i Kila (S).
Märta Rosenhane.
Född 1614.
Död 1701-09-13 i Kila (S).

f Johan Jöransson Rosenhane.
Född 1571. [1]
Död 1624.
Ståthållare.


ff Jöran Johansson Rosenhane.
Född 1525. [1]
Död 1576.

 
 

fm Märta Nilsdotter (Bölja).

Död 1603.


fmf Nils Tomasson (Bölja).
fmm Carin Kettilsdotter Hvessing.
m Catharina Scheringsdotter Arp.
Född på 1500-talet.
Död 1654.


mf Shering Eriksson Arp.

Död 1593. [1]

 
 

mm Anna Olofsdotter Stengavel.

Död 1614. [1]


mmf Olof Henriksson. 


Levnadsbeskrivning

Tillhörde Sveriges då förnämsta högadel, men hade i ungdomen begått ett litet felsteg, i det att hon låtit sig förföras av informatorn i hennes broders, riksrådet Schering Rosenhanes, hus Peder Andersson Appelman (som f.ö. senare adlades av drottning Kristina). Ehuru någon frukt av förbindelsen ej omtalas, torde denna kärlekshandel ha varit orsaken till att Märta sedan blev bortgift med den nog så enkle krigaren Hökenflyckt, som dock var av gammal adel, och som hon dessutom "fattat tycke för".

Gifte och barnGift 1652-05-16 De fyra sönernas vapen finns uppsatta i Kils kyrka. Äktenskapet i romantiserad skildring enl. Strokirk: Kultur- och personhist. ant 1:

Rosenhaneska släkten var mäkta rik och förnäm, och det var därför en stor mesallians, då Johan Göransson Rosenhanes yngsta dotter Märta förälskade sig i den simple ryttaren Tuve Tuvesson Hökeflyckt. Berättelsen härom lyder i sin enkelhet sålunda:


På Kvarnstad i Småland fevde en adelsman vid namn Tuve Hökeflyckt. Han var gift med Kristina Wädurhorn och hade med henne sex söner, alla krigsmän, och en dotter. Oaktat Hökeflyckt så småningom tjänat sig upp till ryttmästare för ett kompani Nerikesryttare, var det ej något överflöd av bröd på Kvarnstad, varför sönerna tidigt nog måste ut i världen för att själva skaffa sig sådant. En syster till ryttmästaren var gift med Erik Silverarm, vars broder Göran, adlad till Silverpatron, trädde i äktenskap med Märta Rosenhanes äldre syster Katarina. I följd av denna äktenskapsförbindelse kom Hökeflyckts yngste son att vistas i det Rosenhanska huset.


Unge Tuve var då endast simpel ryttare, men det som brast i rang, ersattes mer än väl av hans hurtiga väsen och ståtliga utseende. Märtha Rosenhane hade så underliga blå ögon, så skära kinder och så röda läppar. Och så blev de tolkar av den saga, som är evigt gammal och städse lika ny. Björkarna, som pryda de gamla ättehögarna vid Nynäs, de hafva hört Tuves och Märthas kärlekssaga berättas av den gamla eken på kullen mellan Nynäs och Vinum-Kils gamla kyrka. Men släkten ROsenhane var rik och förnäm och ville je höra talas om någon förbindelse mellan de två !


Tuve gick då ut i kriget 1630. Dessförinnan hade de dock, Tuve var nu 20 år och Märtha 16, lovat varandra sin tro. I 13 år dröjde Tuve ute i Tyskland, men då han efter andra slaget i Leipzig den 23 okt 1642, i vilket två av hans äldre bröder stupade och han sjölv mycket utmärkte sig, hemkom till fosterbygden, var han försedd med ryttmästares fullmakt.


"Här hafven I mig åter", hälsade Tuve, då han steg inom dörren på Nynäs. Ingen mer än Märtha kände igen Tufve i den skäggige, bistre krigaren. Hon spratt till vid ljudet av hans röst, ilade i hans famn, såg in i hans ögon och gav honom en lång brinnande kyss.


"Vad gör du, barn ?" ljöd moderns, Karin Scheringsdotters allvarliga stämma. Och Märta smög sig förlägen och rodnande åter bort till sin slända.


Tuve blev emmelertid hälsad välkommen, och Märthas broder, Gustaf Rosenhane, moderns älsklingsbarn, talade så väl för honom och Märtha, att de fingo öppet trolova sig. Men till giftermålet var ännu långt. Han måste dessförinnan förvärva ännu mera rykte, och han återvände snart till kriget. Därifrån återkom han till Sverige först 1652, då bröllopet firades.


vid arvsskiftet efter Karin Scheringsdotter Arp, som avled 1654, föll Nynäs med underlydande på Märtha och Tuve Hökeflyckts lott. Tuve Tuvesson d.y. Hökeflyckt. Major.
Född omkring 1610. [2]
Död 1680-01-01.
Begravd i Kil (T). [1]

Johan Hökeflyckt. Löjtnant.
Född 1653-09-29.
Död 1676-12-18.

Tuve Hökeflyckt. Löjtnant.
Född 1655-02-06. [1]
Död 1679-05-05.

Gustaf Hökeflyckt. Löjtnant.
Född 1657-06-12.
Död 1692-06-01 i Täby, Visnum (S). [1]

Carl Hökeflyckt. Född 1660-11-24.
Död 1679-02-11.
Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Strokirk, Kultur- o. personhist. ant. I, sid 5
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.