Ansedel Torgils Knutsson Lejon

-1306

Marsk.
Död 1306 i Stockholm.
Torgils Knutsson Lejon.

Död 1306 i Stockholm.
Marsk.

f Knut Knutsson Lejon.   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Torgils Knutsson, vars namn är känt från skriftlig källa första gången år 1283, härstammade troligen från en stormanssläkt. Han kröntes till riddare och upphöjdes till riksmarsk av konung Magnus Ladulås och hade sålunda en stark position i landet. Efter konungens död blev han även förmyndare för Magnus Ladulås söner. Birger, som blev kung hade ett starkt stöd av Torgils Knusson gentemot de maktlystna hertigbröderna Erik och Waldemar. För att få en försoning till stånd mellan hertigarna och konungen höll Torgils Knutsson på sin borg Aranaes ett gästabud vilket omskrivet i Erikskrönikan hade en lyckad början: .ther waro the bröder alle geste marken haffde them allom budit til sin öll ok most miöd ok wiin war allom mannom ther ospart... Gästabudet resulterade i ett historiskt dokument daterat Aranaes den 30 april 1304, i vilket hertigarna försäkrar konungen att de inte skall sluta utrikes förbindelser utan dennes medgivande och att ej infinna sig vid havet utan kallelse. Detta ryktbara gästabud på Aranaes betraktas som en händelse, som fick sin upplösning i Håtunaleken 1306, där kung Birger hans drottning och några anhängare fängslades och Nyköpings gästabud 1317, där hertigarna togs till fånga och sedan dog. Dessförinnan, redan år 1305, lät dock Erik och Waldemar tillfångata Torgils Knutsson på dennes borg i Lena, varifrån han fördes till Stockholm, där han dömdes till döden och halshöggs på Södermalms galgbacke våren 1306. Aranaes underång i och med en stor brand, sammanhänger troligen med Torgils Knussons bortförande och fall.
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.