Ansedel Jon Eriksson Wädurhorn

-1630?

Sköldknekt.
Död omkring 1630. [1]
Jon Eriksson Wädurhorn.

Död omkring 1630. [1]
Sköldknekt.
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Till Varsta i Gillberga s:n och Lista i Lista s:n (Söderm.). Varsta efter hustruns bror, stallmästaren hos Hertig Carl, Påvel Elofsson.; >> hade låtit bruka sig på rågången mellan Sverige och Ryssland>>, då han erhöll gården Lista i Lista sn. (Sörml.) i förläning 1596; var kvartermästare, då han erhöll mandatfrälsebrev 1606 samt fick för sig, sin hustru och äkta bröstarvingar kronogårdarna Hackstad och Frösslunda i Husby-Rekarne sn och Prästtorp i Fors sn (Sörml.) ; fick konfirmation på förläningen av Lista 1623 och levde ännu 1627-04-25, då förläningen utsträcktes till frihet på hans livstid Tillhörde ej adl. ätten Wädurhorn, men blev stamfader för adl. ätten Silverarm.

Gifte och barnGift Ingrid Elofsdotter.

Påvel Jonsson Wädurhorn. Överstelöjtnant.
Död 1637-10-28 i Loitz. [1]

Christina Wädurhorn. Död före 1666-06-06. [2]
Källor

  1. Elgenstierna VIII:120
  2. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2013-12-23 med hjälp av Disgen version 8.2d.