Ansedel Daniel Torstensson Djureen

1665?-1743?

Bonde
Född omkring 1665 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [1] .
Död omkring 1743-03-22 i Gunnerud, Eskilsäter (S).
Begravd 1743-03-25 i Eskilsäter (S).
Han kallas av Fryxell på ett ställe arrendator, på ett annat lantman. Omtalas alltid såsom boende i Gunnerud. Han var under åren 1702-1714 kyrkoföreståndare i Eskilssäter. Av de från 1701 till 1715 bevarade sockenstämmeprotokollen har han egenhändigt undertecknat de flesta (alltid lika: "Daniel Diureen"). Ett par utdrag av mera personligt intresse anförds här: 1702 1/6 Monsieur Daniel Djureen angav Halvard [Svensson] i Björud för baktal, som han hos herr kapten Roos på Gårstad haft; blev förmant till att rätta sig efter Guds befallning (Det var naturligtvis Halvard som blev "förmant"). 1707 5/5 PÅ välborne herr kaptens [L.Roos] anmodan om det uppsatta huset av D. Djureen på lille Söder Harsten svarade de, att han gjort församlingen en god tjänst därutinnan i deras fiske för oväder, och vilja hava därvid gjort och ståndades, som de tillförne samtyckt, och lagligen är bekräftat. (Det bör ihågkommas att Eskilsäter ligger vid Vänern. Om kaptenen, som troligt är, velat skaffa Djureen ett misstroendevotum av stämman, har han tydligen grundligt misslyckats.) 1709 28/5 "Fanns inventarium tillökt med.... en kladdbok, den Daniel Djureen dit skänkt". - Eskilsäters första kyrkbok börjar: " Denna bok köptes till Esklisäter kyrka av dess penningar i fastighetsmarknad anno 1686, nämligen 1 daler silvermynt". Längre fram i boken finns för 1816 antecknat, att socknens kyrkokista i juni månad två gånger blivit "av tjuvar berövat". forts: "Nock är den gamla kyrkboken av möss och ohyra alldeles i lappar sönderskuren, som genom den sönderskurne och sönderbankade kyrkkistan äro inkomne". Förmodligen har D.D.īs anseende icke tagit någon nämnvärd skada av att han före sitt äktenskap vid ganska mogna år blev fader till en oäkta dotter. "Oäktingar" förekomma i allraminst vanlig utsträckning i församlingens doplängder Dog 1743 "fört en gudelig vandel, gammal 78 år"

Daniel Torstensson Djureen
Född omkring 1665 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [1] .
Död omkring 1743-03-22 i Gunnerud, Eskilsäter (S).
Bonde

F Torsten .
Född i Eskilsäter (S).
Död 1690.
Bonde

   
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Bonde
Född omkring 1665 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [1] .
Död omkring 1743-03-22 i Gunnerud, Eskilsäter (S).
Begravd 1743-03-25 i Eskilsäter (S).
Han kallas av Fryxell på ett ställe arrendator, på ett annat lantman. Omtalas alltid såsom boende i Gunnerud. Han var under åren 1702-1714 kyrkoföreståndare i Eskilssäter. Av de från 1701 till 1715 bevarade sockenstämmeprotokollen har han egenhändigt undertecknat de flesta (alltid lika: "Daniel Diureen"). Ett par utdrag av mera personligt intresse anförds här: 1702 1/6 Monsieur Daniel Djureen angav Halvard [Svensson] i Björud för baktal, som han hos herr kapten Roos på Gårstad haft; blev förmant till att rätta sig efter Guds befallning (Det var naturligtvis Halvard som blev "förmant"). 1707 5/5 PÅ välborne herr kaptens [L.Roos] anmodan om det uppsatta huset av D. Djureen på lille Söder Harsten svarade de, att han gjort församlingen en god tjänst därutinnan i deras fiske för oväder, och vilja hava därvid gjort och ståndades, som de tillförne samtyckt, och lagligen är bekräftat. (Det bör ihågkommas att Eskilsäter ligger vid Vänern. Om kaptenen, som troligt är, velat skaffa Djureen ett misstroendevotum av stämman, har han tydligen grundligt misslyckats.) 1709 28/5 "Fanns inventarium tillökt med.... en kladdbok, den Daniel Djureen dit skänkt". - Eskilsäters första kyrkbok börjar: " Denna bok köptes till Esklisäter kyrka av dess penningar i fastighetsmarknad anno 1686, nämligen 1 daler silvermynt". Längre fram i boken finns för 1816 antecknat, att socknens kyrkokista i juni månad två gånger blivit "av tjuvar berövat". forts: "Nock är den gamla kyrkboken av möss och ohyra alldeles i lappar sönderskuren, som genom den sönderskurne och sönderbankade kyrkkistan äro inkomne". Förmodligen har D.D.īs anseende icke tagit någon nämnvärd skada av att han före sitt äktenskap vid ganska mogna år blev fader till en oäkta dotter. "Oäktingar" förekomma i allraminst vanlig utsträckning i församlingens doplängder Dog 1743 "fört en gudelig vandel, gammal 78 år"


Gifte och barn


Före äktenskapet.

Karin Kristoffersdotter. Varken Karin eller dottern Cateina ha vidare påträffats antecknade i församlingens längder, varför det vill synas troligt, att de tämligen snart utflyttat till en annan socken.


Katarina . Född 1704.
Döpt 1705-08-13 i Eskilsäter (S) [2] .
"Frillobarnet. Fadern bekändes vara Daniel Torstensson Diureen [i Gunnerud]".


Gift omkring 1713.

Margareta (Maria*) Tingelholm. Född omkring 1693 i Millesvik (S).
Död 1735-12-17 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [3] .
Begravd 1736-01-01 i Eskilsäter (S).
Enligt anteckningar vid hennes begravning ("42 år"), skulle hon vara född 1693, men då hon ej finns antecknad i doplängden för Millesvik som börjar 1688, är det åtminstone möjligt, att hon varit åtskilligt äldre och fötts något av åren före 1688.


Margareta Djureen. Född 1714-09-14 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [4] .
Levde 1770-08-12 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [5] .

Sara Djureen. Född 1717-05-14 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [5] .
Död 1743.
Begravd 1743-05-17.

Torsten Djureen. Född 1719-11-14 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [5] .
Inskrevs vid Uppsala Universitet 1741 12/2,samma dag inskrevs även hans kusin Johannes Tingelholm (f 1718), vilken dog som komminister i Millesvik 1785 4/7. I värmlands Nations medlemsmatrikel kallas han "sjöman" Fryxell upplyser: "gav sig sedan till sjöss, stannade och bor i Amerika. I brist på andra upplysningar än de föreliggande har fantasin fritt spelrum. Fryxells anteckning synes dock ge vid handen, att han stått i brevförbindelse med anförvanter i hemlandet, och detta i sin tur kan innebära att han lyckades "slå sig fram" i det främmande landet.

Daniel Ruderbergius avskrivda självbiografi har dock en notering om han rest till Brasilien och där blivit en förmögen man.

Katarina Djureen. Född 1724-07-07 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [5] .
Dopvittne senast 1762-02-28 hos sergeant Lorenz Hökeberg och fru Anna Maria Hiertta på Skogsbol. Gunnarsnäs kyrbok. Mellan denna dag och 1764 31/7, då maken gifter om sig, måste hon ha dött, men finns ej antecknad i Gunnarsnäs dödslängd.
Död efter 1762-02-28.


Källor

  1. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:2 p 111
  2. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:1 p 201
  3. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:2 p 108
  4. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:2 p 42
  5. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.