Ansedel Jöns Persson

1656?-1736

Född omkring 1656.
Levde omkring 1690 i Mickelsbo, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade omkring 1706 till Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade före 1717 från Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) till Ekhult, Tofteryd (F) [1] .
Död 1736 i Ekhult, Tofteryd (F) [1] .
Bolsbäcken var åtminstone i mitten av 1700-talet soldattorp och har troligen varit det redan 1706, då J.P.'s son Göran föddes där. Såvitt inte två familjer bott på torpet (vilket dock ej är otänkbart) var makarna nyinflyttade 1706, ty ännu 1705 25/1 föddes där en son åt Johan Persson (trol. broder till Jöns) och h.h. Kerstin Påvelsdotter. Tidigare (omkr. 1690) synes J.P. och h.h. ha bott i ett annat torp i Tofteryd, Mickelsbo ( varifrån deras son Anders hustru härstammade); från Bolsbäcken har Jöns flyttat senast 1717 (kanske i samband med hustruns död 1715). Han har tydligen varit torpare, kanske också soldat. Sannolikt också ident. med den "Jöns i Ekhultatorp", som begrovs i Tofteryd 1736 8/2, "80 år gammal"; i så fall född 165(6). - Jfr. på den förmodade dottern Brita nedan, som 1714 bodde på Ekhults soldattorp som hustru åt en yngre soldat Jöns Persson. ? Är möjligen ident. med den dragon Jöns, som 1717 bott på torpet Backstugan (Göransbo) under Alshult.

Jöns Persson
Född omkring 1656.
Död 1736 i Ekhult, Tofteryd (F) [1] .

F Per .
Född före 1630 [1] .

Torpare, soldat

   
 
   
 

M Kerstin Svensdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född omkring 1656.
Levde omkring 1690 i Mickelsbo, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade omkring 1706 till Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade före 1717 från Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) till Ekhult, Tofteryd (F) [1] .
Död 1736 i Ekhult, Tofteryd (F) [1] .
Bolsbäcken var åtminstone i mitten av 1700-talet soldattorp och har troligen varit det redan 1706, då J.P.'s son Göran föddes där. Såvitt inte två familjer bott på torpet (vilket dock ej är otänkbart) var makarna nyinflyttade 1706, ty ännu 1705 25/1 föddes där en son åt Johan Persson (trol. broder till Jöns) och h.h. Kerstin Påvelsdotter. Tidigare (omkr. 1690) synes J.P. och h.h. ha bott i ett annat torp i Tofteryd, Mickelsbo ( varifrån deras son Anders hustru härstammade); från Bolsbäcken har Jöns flyttat senast 1717 (kanske i samband med hustruns död 1715). Han har tydligen varit torpare, kanske också soldat. Sannolikt också ident. med den "Jöns i Ekhultatorp", som begrovs i Tofteryd 1736 8/2, "80 år gammal"; i så fall född 165(6). - Jfr. på den förmodade dottern Brita nedan, som 1714 bodde på Ekhults soldattorp som hustru åt en yngre soldat Jöns Persson. ? Är möjligen ident. med den dragon Jöns, som 1717 bott på torpet Backstugan (Göransbo) under Alshult.


Gifte och barn


Gift.

Brita Larsdotter. Född omkring 1675 [1] .
Död 1715-07-19 i Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) [1] .
Hon kallas vid somnen Görans födelse 1706 "Larsdtr", i dödslängden "Jönsdtr", men är av allt att döma samma Brita, på vilket ställe tillnamnet är felaktigt, har ej kunnat säkert avgöras. Den möjligheten att Brita Larsdtr dött efter 1706, och att maken sedan varit gift med en Brita Jönsdtr, synes ej sannolikt, då inga anteckningar härom påträffats, och ingenting särskilt tyder härpå. Då sonen Anders enl dödslängden vid sin död 1763 var 76 år och alltså född 168(7), måste hustru Brita ha varit född senast 166(9). Trol. är dödslängden, som över huvud taget förts summariskt och slarvigt, mindre trovärdig i fråga om Britas ålder och fadersnamn. Sannolikt har hon hetat Larsdtr och varit minst 45 år vid sin död ! Dock kan den möjligheten ej helt uteslutas - då kyrkoboken börjar först 1698 - att Brita varit Jöns 2:a hustru och att barnen, åtminstone Anders, fötts i ett första, nu okänt gifte. En syster till Brita är trol. pigan Anna Larsdtr på St. Hässle, dopvittne vid Bengt Johanssons dop i Bolsbäcken 1705 25/1. I så fall är Britas rätta efternamn Larsdtr. Kända barn noterade, ordningsföljd ej fullt säker.


Anders Jönsson. Torpare
Född omkring 1687 i Bohult kvarn, Tofteryd (F) [1] .
Död 1763-01-10 i Göransbo, Alshult, Tofteryd (F) [1] .
Enl dödslängden f 168(7), möjligen i Mickelsbo, möjligen som son till en nu okänd 1:a hustru till Jöns. Kallas vid vigseln 1712 "i Ekhult" och vid sonen Jöns födelse 1713 "i Ekhults soldattorp". Där föds emellertid redan 1714 21/2 barn åt ett annat ungt par, soldaten Jöns Persson och Brita Jönsdtr, vigda 1713 (se dessa), den senare trol. syster till Anders. Såvida inte familjerna någon tid sammanbott, har väl Anders och och hans hustru Margareta redan lämnat torpet. Anders, tydligen torpare eller dagakarl, torde själv också varit soldat, ehuru han ingenstädes kallas så. År 1718 bor makarna hos Nils Jönsson och Märta Jönsdtr i Boarps torp i Tofteryd. Anders har tämligen säkert varit bror till endera. 1719 28/6 får makarna (av vilka hustrun här felaktigt kallas "Persdtr" i st f Börjesdtr) tvillingar på Magerhus*. (Detta torp, som sällan nämnes, är 1761 hemvist för en soldatfamilj.) I husförhörslängden 1735-41 bor Anders jämte hustrun Margareta och dottern Annika i Åängen under Linneryd (i Tofteryd). I hfl omkr. 1760 finns på torpet Göransbo under Alshult, inhyses hos reservryttaren Anders (Jönsson, f. 1686) med hustru Brita (f. 1720) och dottern Kerstin (f.1747). Den fattige Anders, som under tiden hunnit bli änkling och omgift, har alltså, efter alla flyttningar från det ena torpet til det andra, på ålderdomen fått tak över huvudet hos en brorson. På Göransbo dog han av "ålderdomssvaghet" 1763 10/1 (kallas "gamble mannen Anders Jönsson ifrån Alshult, 76 år"). Om identiteten råder intet tvivel; den bestyrkes ytterligare därav, att Alshult är narmaste granngård till Båramo, varifrån sonen Jöns tagit sina båda hustrur. (GG Molin)

Kerstin Jönsdotter. Född 1688.
Död efter 1760.
Kallas vid vigseln Kerstin i"i Sjöryd". Kan ha varit i tjänst hos sekreteraren Hans Hagström och hans fru Sofia Leijonhielm, vilka vid denna tid ägde Sjöryd. Fru Sofia var dopvittne vid första sonens dop.

Nils Jönsson. Levde efter 1717 i Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) [1] .
Ovisst om han eller hans hustru var barn till Jöns Persson.

Brita Jönsdotter. Född 1690-talet [1] .
Levde som gift i Ekhult, Tofteryd (F).
Död efter 1740.
"från Mickelsbo". Kanske = pigan B.J. i Söra Linnaryd, dopvittne vid Bengts dop i Bolsbäcken 1705 25/1, i så fall Bengts kusin. Efter giftermålet bosatt med mannen på Ekhults soldattorp. I hennes hem antages faderna ha dött. Att hon vid vigseln kallas "från Mickelsbo" fastän de förmodade föräldrarna då bodde i Bolsbäcken, kan bero på att hon vistades där som tjänstepiga, ev. hos fränder. Hon torde vara den "Brita Jonsdtr" , som enl. husförhörslängden 1735-1740 då bodde som änka i "Ekhulta led". I så fall har den yngre soldaten Jöns Persson dött tämligen samtidigt med sin namne och förmodade svärfar, J.P. i Bolsbäcken ! Materialets torftighet och de förrädiska namnlikheterna omöjliggör fullt säkra slutsatser.

Göran Jönsson. Soldat (trol.)
Född 1706-02-09 i Bolsbäcken, Linneryd, Tofteryd (F) [2] .
Levde i Göransbo, Alshult, Tofteryd (F) [1] .
Om honom har efter dopnotisen inga direkta uppgifter påträffats. men indirekt kan utläsas, att han som vuxen kommit att bo i "Backstugan", torp under Alshult (Tofteryd), säkerligen som torpare, sannolikt också som soldat (ryttare?), och att detta torp kommit att kallas "Göransbo" efter honom, samt att han där varit gift och haft barn.
Hfl 1717, "nyupplagd" 1733 och sedan länge använd, har i "Backstugan, Alshult, en familj: Kerstin Svensdotter, dragonen Jöns (tydligen son eller svärson till Kerstin) och sonen Sven Jönsson (den senare tillskriven 1633, liksom följande), Kersin Jöransdotter och slutligen Ingrid. Den ytterst summariskt förda sidan tillåter endast gissningar. Är "dragonen Jöns" kanske identisk med anfadern Jöns Persson, som flyttat från Bolsbäcken senast 1717. Såsom 60-åring kan han dock knappast varit i aktiv tjänst längre - men väl vanlig torpare.I så fall har han också haft en son Sven, om vilket inget övrigt antecknats. Att den 1717 ej mer än 11-årige Göran ej upptagits, kan ha berott på att han ännu ej var konfirmerad. Han har emellertid hunnit bli vuxen, gifta sig och komma ut i fält, innan hfl 1733 ånyo togs i bruk. Han finns ej i dödslängden, men kan ha dött i fält.

Sven Jönsson. Dragon
Osäker.


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. G. Molin släktbok, Tofteryd C:1 p 35
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.