Ansedel Erik Eliasson

1682?-1756

Född omkring 1682 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Född 1682 (1680?), troligen i Båramo i Tofteryds s:n.. Finns antecknad som "lärpojke" vid Götaströms hammarsmedja i Tofteryd 1705. Bonde, senare backstugusittare" (torpare). Påträffas anmärkningsvärt ofta som dopvittne (rent av oftare än socknens i detta avseende starkt anlitade "ståndspersoner" mellan åren 1709 och 1746, vilket tyder på att han av någon anledning haft inflytande eller popularitet, Bor i hfl 1750-56 med hustrun Kristin, sonen Peter samt sonen Sven med familj i backstugan "Hattut" på Norra Linneryds ägor i Tofteryd. De kan troligen flyttat dit 1749 eller något tidigare. Om orsaken till den påtagliga försämringen i hans sociala villkor är att söka i en alltför talrik barnaskara, i bristande sparsamhet eller i svåra tidsförhållanden - eller kanske en samverkan av dylika faktorer - är icke helt lätt att avgöra. Detsamma gäller om hans son ELias
Död 1756-04-23 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [2] .
Dödsorsak: "ålderdom och bräckligheter"
Begravd 1756-05-02 i Tofteryd (F).

Erik Eliasson
Född omkring 1682 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Död 1756-04-23 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [2] .

F Elias d. ä. Eriksson.
Född omkring 1650 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Död 1707-09-12 i Båramo, Tofteryd (F).
Bonde


FF Erik i Tofteryd .


Bonde

 
 
   
 

M Märit Erlandsdotter.
MF Erland i Pukarp.

Död trol. före 1698.
Bonde ?

 
 

MM Karin Andersdotter. 
 


Levnadsbeskrivning

Född omkring 1682 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Född 1682 (1680?), troligen i Båramo i Tofteryds s:n.. Finns antecknad som "lärpojke" vid Götaströms hammarsmedja i Tofteryd 1705. Bonde, senare backstugusittare" (torpare). Påträffas anmärkningsvärt ofta som dopvittne (rent av oftare än socknens i detta avseende starkt anlitade "ståndspersoner" mellan åren 1709 och 1746, vilket tyder på att han av någon anledning haft inflytande eller popularitet, Bor i hfl 1750-56 med hustrun Kristin, sonen Peter samt sonen Sven med familj i backstugan "Hattut" på Norra Linneryds ägor i Tofteryd. De kan troligen flyttat dit 1749 eller något tidigare. Om orsaken till den påtagliga försämringen i hans sociala villkor är att söka i en alltför talrik barnaskara, i bristande sparsamhet eller i svåra tidsförhållanden - eller kanske en samverkan av dylika faktorer - är icke helt lätt att avgöra. Detsamma gäller om hans son ELias
Död 1756-04-23 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [2] .
Dödsorsak: "ålderdom och bräckligheter"
Begravd 1756-05-02 i Tofteryd (F).


Gifte och barn


Gift 1710-07-22 i Götaströms Bruk, Tofteryd (F) [3] .

Kirstin Persdotter Hempel. Född omkring 1687 i Götaströms Bruk, Tofteryd (F) [1] .
Död 1758-03-26 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [4] .
Dödsorsak: Lungsot
Trolig födelseplats Götaströms bruk, åtminstone har hon växt upp där. Är, i likhet med mannen ofta anlitad som dpv; hon kalla 1727 2/5 vid dottern Marias födelse och samma år 5/11 som dpv "Kirstin Jonsdotter", vilket uppenbarligen är ett misstag (båda gångerna av samme präst), ty ingenting tyder på att Erik Eliasson varit gift mer än en gång, och vid sonen Peters födelse kallas hon liksom tidigare "Persdotter" Död på Hattut "av lungsot, 65 år gammal". - Åldersuppgiften kan knappast vara vederhäftig; hon skulle då vid äldsta barnets födelse varit mindre än 18 år gammal. I en hfl (1750) uppgives hon också vara född 1682, vilket ej heller verkar troligt: hon skulle då vid yngsta barnets födelse varit 49 år. Sanningen ligger väl ungefärligen mitt emellan, varför ovan antagits, att hon varit född omkring 1867 och sålunda vid sin död omkr. 71 år. Att märka är också, att fadern vid sin död i >Byarum 1707, sägs ha varit 52 år gammal, och troligen varit född omkr 1655.


Elias Eriksson. Bonde, Torpare
Född 1711-01-07 i Båramo, Tofteryd (F) [5] .
Levde i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Levde som bonde i slutet av 1740-talet i Mölnarp, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade omkring 1750 till Boarp, Tofteryd (F).
Flyttade som torpare omkring 1755 till Torbis, Gimmarp, Tofteryd (F) [1] .
Flyttade före 1766 till Backalien, Hult, Tofteryd (F) [1] .
Arbetade någon tid som ung vid Götaströms bruk (kallas som dpv 1731 och 1732 "vid bruket" eller "vid Götaström". Bonde i Mölnarp, åtminstone i slutet av 1740-talet. Bonde i Boarp från omkr 1750 till omkr 1755; sedan, tydligen som torpare, på torpet (eller backstugan) Torbis under Gimmarp, och slutligen, senast 1766, på torpet Backelien (skrives även Bäckalia, vilket förefaller troligare).Han kallas här i hfl Elias Eliasson, vilket är uppenbart oriktigt, så heter först sonen. Om försämringen av hans ställning, jämför vad som skrivits om fadern.

Marta (Märta) Eriksdotter. Född omkring 1712 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Ej i doplängden, men med i hfl. Tofteryd AI:1 p 50 som andra barn.

Johan Eriksson. Född 1713-07-03 i Båramo, Tofteryd (F) [6] .
1722 29/3 dog i Båremo, "Erik Eliassons andra barn" (Kristofer hade dött dagen före) 8 år 9 mån gammal; begravd "söder irån kyrkan". Denna anteckning måste åsyfta Johan. Båda barnen , Johan och Kristofer, begrovs på samma dag 1722 2/4; när det på Johan står antecknat "söder ifrån kyrkan" och på Kristofer "öster ifrån kyrkan", så vittnar det inte högt om anteckningarnas pålitlighet !
Död 1722-03-29 i Båramo, Tofteryd (F) [7] .
Begravd 1722-04-02 i Tofteryd (F).

Petter Eriksson. Född 1715-12-14 i Båramo, Tofteryd (F) [8] .
Står ej i dödslängden, men måste ha dött ung, enär en sexton år yngre broder uppkallas efter honom; dock är han kanske det "Eriks barn i Båramo" som dog 1724 5/4, men uppgives varit "3 år och 5 veckor" Makarna kunda helt enkelt ej ha haft något barn av den angivna åldern, ty Kristoffer - som namngiven dör 1722 28/3 - skulle 1724 5/4 ha varit 3 år på ett par månader när.

Åldern stämmer dock hyfsat på parets "andra barn", död 1724-03-29, 6 år och 9 månader.

Sven Eriksson. Stockhuggare
Född omkring 1718 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .

Kristofer Eriksson. Född 1721-06-22 i Båramo, Tofteryd (F) [9] .
Begravd "öster om kyrkan, 7 månader gammal". Båda barnen , Johan och Kristofer, begrovs på samma dag 1722 2/4; när det på Johan står antecknat "söder ifrån kyrkan" och på Kristofer "öster ifrån kyrkan", så vittnar det inte högt om anteckningarnas pålitlighet !
Död 1722-03-28 i Båramo, Tofteryd (F) [7] .
Begravd 1722-04-02 i Tofteryd (F).

Maria Eriksdotter. Född 1723-05-09 i Båramo, Tofteryd (F) [10] .
Död före 1727 i Båramo, Tofteryd (F).
Finns ej i dödslängden, men måste ha dött späd före den likanämnda yngre systerns födelse.

Elisabet Eriksdotter. Född 1725-03-09 i Båramo, Tofteryd (F) [11] .
Död 1725-07-24 i Båramo, Tofteryd (F) [12] .
Begravd 1725-08-01 i Tofteryd (F).
Begravd "söder om kyrkan"

Maria (Maja) Eriksdotter. Född 1727-05-02 i Båramo, Tofteryd (F) [13] .
Död 1776-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [14] .

Peter Eriksson. Född 1731-08-17 i Båramo, Tofteryd (F) [15] .


Källor

 1. G. Molin släktbok
 2. Tofteryd CI:2 p 225
 3. G. Molin släktbok, Tofteryd C:1 p 127
 4. Göran Molin
 5. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 51
 6. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 57
 7. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 159
 8. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 63
 9. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 77
 10. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 83
 11. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 85
 12. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 161
 13. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 93
 14. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:2 p 251
 15. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 103
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.