Ansedel Maria (Maja) Eriksdotter

1727-1776

Född 1727-05-02 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Död 1776-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [2] .

Maria (Maja) Eriksdotter
Född 1727-05-02 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Död 1776-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [2] .

F Erik Eliasson.
Född omkring 1682 i Båramo, Tofteryd (F) [3] .
Död 1756-04-23 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [4] .


FF Elias d. ä. Eriksson.
Född omkring 1650 i Båramo, Tofteryd (F) [3] .
Död 1707-09-12 i Båramo, Tofteryd (F).
Bonde


FFF Erik i Tofteryd .


Bonde

 

FM Märit Erlandsdotter.
FMF Erland i Pukarp.

Död trol. före 1698.
Bonde ?


FMM Karin Andersdotter.
M Kirstin Persdotter Hempel.
Född omkring 1687 i Götaströms Bruk, Tofteryd (F) [3] .
Död 1758-03-26 i Hattut, N:a Linneryd, Tofteryd (F) [5] .


MF Petter Hempel.
Född omkring 1655.
Död (52 år) 1707-06-06 i Thorsbo, Byarum (F) [6] .
Hammarsmed


MFF ?? Hempel.


Vallonsmed

 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född 1727-05-02 i Båramo, Tofteryd (F) [1] .
Död 1776-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [2] .


Gifte och barn


Gift 1749-10-22 i Tofteryd (F) [7] .

Jöns Andersson. Torpare
Född 1713-02-15 i Ekhult, Tofteryd (F) [3] .
Död 1773-02-05 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .
" Jöns Andersson på Moliden" Från GG Molins Släktbok: " Före hans egentliga biografi vill jag lämna följande orientering över mina forskningar efter honom (i Vadstena sommaren 1939): Det knapphändiga materialet om J.A. har hopbragts och sammanfogats på följande sätt (det förutskickas, att hans data fr.o.m. 2:a vigseln redan vid efterforskningens början i stora drag var fullt klara genom tidigare upplysningar från Landsarkivet). Med utgångspunkt från ålderuppgiften vid hans död, enl. vilken han skulle varit född 1711 eller 1712, undersöktes födelselängden från 1708-1720, varvid det visade sig, att under dessa år två gossar md namnet Jöns Andersson fötts i Tofteryd, en 1713 15/2 i Ekhults soldattorp, den andre 1713 21/12 i Ekhult. (För säkerhets skull konstaterades sedemera, att det under samma tid i grannsocknarna Byarum, Svenarum, Hagshult och Åker icke fötts någon J.A., som kunde vara ident. m. den är eftersökte.) Den senare av dessa, son till bonden Anders Bengtsson och Brita Gudmunsdotteri Ekhult, visade sig vid en närmare undersökning ha dött redan 1718. Nu återstod alltså endast den J.A., som fötts i Ekhults soldattorp. Det framgick även, att ingen annan J.A. av tillnärmelsevis samma ålder dött i församlingen före år 1800 (frånsett de genom lucka okontrollerbara åren 1736-44). Mellan 1713 och 1749 visar sig ingen Jöns Andersson i församlingens kyrkböcker mer än en person med detta namn i Båramo, som är dopvittne, och tydligen gift, 1732 10/5 och 1734 29/9, samt i den äldsta husförhörslängden ( från 1717, men "nyupplagd" 1733) för detta senare år finns antecknad som husfader i Båramo. Av den med minst tre olika handstilar skrivna, ytterst knapphändiga sidan kan följande olika status för familjen företes för åren 1711, 1725 och 1733: 1717: Sven Svensson, Hustrun Märit Svensdtr, Dottern Brita, Dottern Sigrid. 1725: Sven Svensson, Hustrun Märit Svensdtr, Hindrik [Johansson] Hustrun Brita, Dottern Sigrid vid Bohult. 1733: Jöns Andersson, Hustrun [Sara Svensdtr], pigan Sigrid, Änkan Märit J.A måste sålunda före 1733 med icke namngiven hustru ha flyttat in i ett hus, där husfadern efter 1725 dött, och varifrån ena dottern, Brita, med sin man flyttat bort, medan den andre dottern Sigrid, åter flyttat hem efter att ha tjänat piga i Bohult. Han kan icke ha gjort detta annat än i egenskap av måg i huset. Men vad hette den andra dottern till Sven Svensson, som han gift sig med ? Och varför stod inte giftermålet antecknat i vigsellängden ? (Det kontrollerades för säkerhets skull, att ingen J.A gift sig i grannsocknarna Byarum, Svenarum, Hagshult eller Åker under åren 1727-33.) Och kunde denne J.A. vara ident. m. J.A. från Ekhults soldattorp , som i så fall skulle gift sig vid endast 19 års ålder ? Däremot kunde J.A i Båramo mycket väl vara densamme som J.A. på Moliden, om vilken det genom beteckningen "änkeman" vid vigseln 1749 var bekant, att han tidigare varit gift, ehuru 1:a hustruns namn var okänt. Med ovanstående frågor alltjämt obesvarade, undersöktes, varifrån Jöns' andra hustru Maria Eriksdotter kommit. Det blev en relativt lätt uppgift: den enda Maria Eriksdtr, som fötts i Tofteryd under en med utgångspunkt från åldersuppgiften vid hennes död rimlig tid, föddes just i Båramo 1727 2/5, när Maja Eriksdtr dör på Moliden 1776 5/2, säges hon vara 49 år, vilket stämmer precis. Det kontrollerades även, att ingen annan M.E. dött i socknen fram till 1800. Även andra kontrollmedel: dpv, namngivningsskick m.m. peka åt samma håll, varför det här ej kunde eller kan vara något tvivel om identiteten. Men om J.A. på Moliden valt sin 2:a hustru i Båramo, låg det nära till hands att tro, att även den 1:a varit därifrån. Hans ungdom vid vigseln med henne behövde ej utgöra något hinder, ty före 1734 fanns ingen lagstadgad minimiålder för äktenskap, och äktenskap även mellan ganska unga kontrahenter har ej varit något särdeles ovanligt.. Att parets vigselnotis saknas, behöver ej vara avgörande: det är i fråga om dessa äldsta ministeriallängder tydligen tyvärr så, att åtskilliga dop, vigslar och begravningar aldrig blivit införda. Och det är väl knappast att undra på om sådan glömska gärna råkat drabba fattigt folk, som det vid denna tid ej togs mycken hänsyn till. -- Frågan om den 1:a hustruns identitet besvaras i själva verket av en liten notis i dödslängden: 1749 30/1 "blev hustru Sara Svensdotter vid Brukskvarn död, dess ålder var 60 år". När det nu var känt, att svärfadern till J.A. i Båramo säkerligen hetat Sven, och då "Brukskvarn" endast är ett vardagligt namn på Götaströms Kvarn, där J.A. på Molinden veterligen även senare bott och verkat, kunde det härmed anses klart såväl att de båda J..A. verkligen var identiska, som att den okända 1:a hustrun hetat Sara Svensdtr från Båramo. Detta säkerställes även därav, att en piga S.S. i Båramo påträffas som dpv två gånger 1731 (8/8 och 22/8) dvs. högst ett år innan J.A.'s första vigsel måste antagas ha ägt rum. Hon har väl då återvänt hem efter bortavaro i tjänst, som förklarar, varför hon ej tidigare finns upptagen i hfl hos föräldrarna i Båramo. Hon har varit avsevärt äldre än mannen. J.A. kallas i kyrkböckerna torpare eller mjölnare. Sedan han vid nu okänd tidpunkt flyttat från Båramo, har han fört en tämligen ambulerande tillvaro, vilket framgår av barnens födelseplatser. (Det är dock att märka, att Bohults kvarn, Götaströms kvarn och Brukskvarnen säkerligen betecknar samma kvarn). 1749 har han bott vid Brukskvarn, 1750 på Backegården, sedan på torpet Lund under Sjöryd, sedan åter vid kvarnen och slutligen, från 176(4), på torpet Moliden under Fastorp, där han förblev till sin död. Torpstugan där och några delvis mycket märkliga fornminnen finns avbildade i J.G.Liljegren - C.G.Brunius, Nordiska Fornlemningar (häft 1, Sthm 1819). Jag har också själv besökt stället en gång (trol 1911) och såg då en så vitt jag minns obebodd liten stuga där, dock sannolikt från 1800-talet. Om fornminnena i närheten visste jag då ingenting. Sedemera har, enligt bestämd uppgift, allting där blivit totalt spolierat, enär torpet legat inom det vidsträckta området för artilleriskjutfältet vid Skillingaryd. Kmt och kronan har här farit fram som kvalificerade vandaler. J.A. dog på Moliden 1773 5/2, " av bråck, gammal 61 år".


Elin Jönsdotter Molin. Född 1750-10-27 i Backegården, Tofteryd (F) [8] .
Senare data ej antecknade, kanske dog ung.

Katarina Jönsdotter Molin. Född 1753-09-03 i Lund, Sjöryd, Tofteryd (F) [3] .
Döpt 1753-09-03 i Lund, Sjöryd, Tofteryd (F) [3] .
Senare data ej antecknade.

Märta Jönsdotter Molin. Levde i Sjöåkra, Byarum (F).
Född 1756-01-23 i Götaströms kvarn, Tofteryd (F).
Gift. Död barnlös.

Erik Jönsson Molin. Hemmansägare
Född 1759-02-12 i Götaströms kvarn, Tofteryd (F) [3] .
Dräng (säkerligen vid "hammaren") i hfl 1783-87 på Eckersholms bruk i Byarum. hos mäster Sven Eckerström och h.h. Gustava Anna Sedervall (bland hans meddrängar fanns då en Molin, trol. hans äldre halvbror Göran. I hfl 1788-92 tjänar han fortfarande under numera "åldermannen" Eckerström, men är struken med anteckningen "i Plätt", i båda dessa längder kallas han endast Erik Jönsson, men i sistnämnda längden återfinns han under namnet Erik Jönsson Molin hos bonden Sven Nilsson i Plätt, Byarum., till vilken han år 1788 (eller 89) flyttat som (?blivande) måg i huset. Vid vigsel 1789 kallas han hammarsmedsmästersven vid Eckersholms bruk. Därpå ägare till 1/8 hemman Plätt (som sedan sonen Kristofer övertog).
Död 1827-05-19 i Plätt, Byarum (F) [3] .
Dödsorsak: Rötfeber

Kristina Jönsdotter Molin. Född 1762-01-01 i Bohult kvarn, Tofteryd (F) [3] .
Död "av mässlingen" omkring 1763-11-01 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .
Begravd 1763-11-06.

Kristina Jönsdotter Molin. Född 1764-05-16 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .
Död "av kopporna" 1765-08-03 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .

Kristina Jönsdotter Molin. Född 1766-12-01 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F).
Död "av bröstsjuka" 1776-11-11 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .

Margareta Jönsdotter Molin. Född 1769-02-23 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .
Var i Holma 1791, flyttade därifrån till Byarums S.n. Tjänade hos brodern Erik i Plätt; fick en "oäkta" dotter. Mera finns ej antecknat.

Elisabet Jönsdotter Molin. Född 1771-07-15 i Moliden, Fastorp, Tofteryd (F) [3] .
Flyttade till Svenarums s:n 1789. Senare data ej efterforskade.


Källor

  1. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:1 p 93
  2. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:2 p 251
  3. G. Molin släktbok
  4. Tofteryd CI:2 p 225
  5. Göran Molin
  6. G. Molin släktbok, Byarum C:1 p 139
  7. G. Molin släktbok, Tofteryd CI:2 p 279
  8. G. Molin släktbokl, Tofteryd CI:2 p 41
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.