Ansedel Karin Kristoffersdotter

Varken Karin eller dottern Cateina ha vidare påträffats antecknade i församlingens längder, varför det vill synas troligt, att de tämligen snart utflyttat till en annan socken.

Karin Kristoffersdotter


     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Varken Karin eller dottern Cateina ha vidare påträffats antecknade i församlingens längder, varför det vill synas troligt, att de tämligen snart utflyttat till en annan socken.


Gifte och barn


Före äktenskapet.

Daniel Torstensson Djureen. Bonde
Född omkring 1665 i Gunnerud, Eskilsäter (S) [1] .
Död omkring 1743-03-22 i Gunnerud, Eskilsäter (S).
Begravd 1743-03-25 i Eskilsäter (S).
Han kallas av Fryxell på ett ställe arrendator, på ett annat lantman. Omtalas alltid såsom boende i Gunnerud. Han var under åren 1702-1714 kyrkoföreståndare i Eskilssäter. Av de från 1701 till 1715 bevarade sockenstämmeprotokollen har han egenhändigt undertecknat de flesta (alltid lika: "Daniel Diureen"). Ett par utdrag av mera personligt intresse anförds här: 1702 1/6 Monsieur Daniel Djureen angav Halvard [Svensson] i Björud för baktal, som han hos herr kapten Roos på Gårstad haft; blev förmant till att rätta sig efter Guds befallning (Det var naturligtvis Halvard som blev "förmant"). 1707 5/5 PÅ välborne herr kaptens [L.Roos] anmodan om det uppsatta huset av D. Djureen på lille Söder Harsten svarade de, att han gjort församlingen en god tjänst därutinnan i deras fiske för oväder, och vilja hava därvid gjort och ståndades, som de tillförne samtyckt, och lagligen är bekräftat. (Det bör ihågkommas att Eskilsäter ligger vid Vänern. Om kaptenen, som troligt är, velat skaffa Djureen ett misstroendevotum av stämman, har han tydligen grundligt misslyckats.) 1709 28/5 "Fanns inventarium tillökt med.... en kladdbok, den Daniel Djureen dit skänkt". - Eskilsäters första kyrkbok börjar: " Denna bok köptes till Esklisäter kyrka av dess penningar i fastighetsmarknad anno 1686, nämligen 1 daler silvermynt". Längre fram i boken finns för 1816 antecknat, att socknens kyrkokista i juni månad två gånger blivit "av tjuvar berövat". forts: "Nock är den gamla kyrkboken av möss och ohyra alldeles i lappar sönderskuren, som genom den sönderskurne och sönderbankade kyrkkistan äro inkomne". Förmodligen har D.D.īs anseende icke tagit någon nämnvärd skada av att han före sitt äktenskap vid ganska mogna år blev fader till en oäkta dotter. "Oäktingar" förekomma i allraminst vanlig utsträckning i församlingens doplängder Dog 1743 "fört en gudelig vandel, gammal 78 år"


Katarina . Född 1704.
Döpt 1705-08-13 i Eskilsäter (S) [2] .
"Frillobarnet. Fadern bekändes vara Daniel Torstensson Diureen [i Gunnerud]".


Källor

  1. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:2 p 111
  2. G. Molin släktbok, Eskilsäter C:1 p 201
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.