Ansedel Halfvardus Arvidi

-1615

Kyrkoherde
Levde från 1576 i Färgelanda (P) [1] .
Död 1615.
Blev Kyrkoherde i Färgelanda1576. Han fick av1583 års restantier uppbära 4 Daler "såsom tärepenningar efte han var med på den Kongl begrafningen i Uppsala 1584". Underskrev 1593 Upsala mötes beslut. Dog 1615. Hans barn kallade sig Fergillander (J Hammarin: Calrstads stifts Herdaminne) Se även Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam, Fergelanda pastorat sid 367.

Halfvardus Arvidi

Död 1615.
Kyrkoherde

F Arvid Jonsson.
Född omkring 1520 [2] .
Död omkring 1600.


FF Jon .
Född omkring 1490 i Skållerud (P) [2] .
Död omkring 1575.
Bonde

 
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde
Levde från 1576 i Färgelanda (P) [1] .
Död 1615.
Blev Kyrkoherde i Färgelanda1576. Han fick av1583 års restantier uppbära 4 Daler "såsom tärepenningar efte han var med på den Kongl begrafningen i Uppsala 1584". Underskrev 1593 Upsala mötes beslut. Dog 1615. Hans barn kallade sig Fergillander (J Hammarin: Calrstads stifts Herdaminne) Se även Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam, Fergelanda pastorat sid 367.


Gifte och barn.
Ingeborg Halvardi Fergillander. Född 1576-05-18 i Färgelanda (P) [1] .
Död 1651.

Benedictus Halvardi Fergillander. Pastor
Född 1586 i Färgelanda (P).
Död 1636-06-12 i Färgelanda (P) [3] .
Student i Uppsala 1606. Domesticus eller kapellan hos biskop Paulus Pauli i Skara och sedan 1614 komminister i Färgelanda 1614. Blev kyrkoherde efter sin fader i Färgelanda 1616.

Jon Halvardsson. Länsman
Född 1592 [1] .
Länsman i Nordals härad 1607 3/11: "På samma tid sattes till länsman Joen Halvardsson i Backen och svor han på lagboken, att han skulle vara vår nådige överhet huld och trogen i sitt kall och ämbete".


Backen i Skållerud, där han bodde, hade tidigare ägts av hans fader och var dennes arvejord (Nordals Dombok 1613). Omkr. 1613-16 köpte han dessutom gården Upperud i samma socken, som hans dotter Cecilia sedemera sålde till göteborgsköpmannen Paul Rokes, grundaren av Upperuds järnbruk.Vid häradstinget 1645, efter sin död, fick han av nämnden och allmogen "på sin döda mull ett gott skodsmål och vittnesbörd" med tillägget "att de gärna sett och önskat, att hans livstid längre hade varit".
Död 1655 i Backen, Skållerud (P) [1] .

Jonas Fergillander. Kyrkoherde
Död 1654 i Ed (S) [1] .
Student i Uppsala 1613 och disputerade där 1615 under prof. Jonas Magni. Supremus Collega Scholae i Skara s.å. Blev pastor i Ed 1617. Hans änka fick efter hans död Pastoralierna av Rölanda.

Martin Halvardsson Fergillander. Pastor
Född 1595 i Färgelanda (P) [4] .
Död 1640-06-01 i Edsleskog (P) [1] .
Studerade någon tid i Skara innan han kom till Uppsala 1615. Blev kaplan i Färgelanda, vilket han var 1631. Sedan pastor i Hesselskog 1639. Dog året därpå.


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Thomas Andersson
  3. Hammarin
  4. Disbyt 10808
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.