Ansedel Anna Greta Hultman

1731-1820

Född 1731-07-18 i Göteborgs Kristine (O) [1] .
Död 1820-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [2] .
Dödsorsak: Ålderdom

Anna Greta Hultman
Född 1731-07-18 i Göteborgs Kristine (O) [1] .
Död 1820-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [2] .

F Birger Hultman.

Död 1734 [3] .
Handlande

   
 
   
 

M Anna Cornelia Hising.
Född 1708.
Död 1775 [3] .


MF Hans Svensson Hising.

Död 1726 [3] .
Handlande


MFF Sven Hansson Hising.


Borgare

 

MM Anna Margareta Gieseke.
Född 1688.
Död 1718 [3] .


MMF Herman Gieseke.

Död 1710-11-02 i Göteborg [3] .
Handlande och rådman


MMM Cornelia Wedinghusen.
Född 1667.
Död 1691 [3] .


Levnadsbeskrivning

Född 1731-07-18 i Göteborgs Kristine (O) [1] .
Död 1820-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [2] .
Dödsorsak: Ålderdom


Gifte och barn


Gift 1754-06-07 i Göteborgs Kristine (O) [4] .

Anders d.ä. Björnberg. Född omkring 1716 [3] .
Hade anställning i tre olika firmor i Göteborg. åren 1738-51. År 1756 18/3 sökte han inträde i Handelssocieteten, vilket beviljades (burskap) 22/3. Hans änka uppsade detta burskap 1792 18/5. Drev handel med mjöl och spannmål. Sonen Niklas kallas en gång "den anspråksfulle sonen till den anspråkslöse men redbare och förmögne mjölhandlaren på Kungsgatan". Enl. bouppteckning 8/10 dödsåret, efterlämnade han 107.159 daler smt, därav två hus på Kungsgatan 18.000 dlr, hus och gård i Masthugget 4.000 daler samt halva sillsalteriet Kråkerön 11.400 dlr.
Död 1783-05-18 i Vaggeryd [5] .


Juliana Elisabet Björnberg. Född omkring 1755.
Död 1801-02-20 i Vaggeryd [6] .
Då brodern Niklas var född 1758 och yngre systen Anna Cornelia 1761, var sannolikt Juliana född 1755-56.

Niklas Björnberg. Kommersråd
Född 1758-01-27 i Vaggeryd [3] .
Död 1829-06-05 i Vaggeryd.
Medlem av Handelssocieteten i Gbg 14/12 1781, kommerseråd 1801 1/5, direktör i Ostindiska Kompaniet 1806-13. Medlem av direktionen för Göteborgs diskont till år 1817. Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Gbg 1808, kommendör av Vasaorden 1815. Han efterlämnade enl bouppteckning i tillgångar 1.015.365 rdr banco och i skulder 912.745, alltså en behållning i boet på 102.619 rdr bco. Han är den ryktbare eller kanske snarare beryktade storfinansiären och brännvinskungen, kommerserådet och kommendören av Vasaorden, om vilken så mycket har skrivits, det mesta tyvärr ovederhäftigt, "romantiserat" eller mörkfärgat av hätskhet, men likväl så mycket vederhäftigt och sakligt, att man kan bilda sig en ganska god uppfattning om mannen. Tydligt är, att han i många avseenden varit föga sympatisk, om han också inte förtjänar alla de hårda ord, som personliga fiender har överöst honom med. På hans kreditsida får väl skrivas - utom hans av ingen förnekade affärsskicklighet - hans obestridliga generositet, som många profiterat av, även för allmänna angelägenheter och vetenskapliga och kulturella intressen. Kanske också hans uppenbara svaghet för barnen, som han i oförstånd skämde bort, särskilt sonen. Det gick illa för hans fyra barn, och alla tycks de ha förtjänat det, kanske med undantag för Carolina Maria, om vilken det inte påträffats något annat ofördelaktigt omdöme än att hon var puckelryggig. Ett av de mera kritiska ögonblicken i Niklas B:s liv var säkerligen det s.k. "Björnbergska upploppet" den 17 november 1799. Det var riktat mot hans hus vid Norra Hamngatan (senare Röhsska museet). Själv lär B. vid detta tillfälle varit den ende av "societeten", som visade personligt mod. Intressant är också att läsa om hur B. - som befann sig på tillfälligt besök i Sthm - stillsamt ingrep (naturligtvis med pengar) i 1809 års revolution. I UUB förvaras en helt egenhändigt skrivelse på 7 folio av B., en supplik till KM:t om skadestånd (tyvärr odaterat). Skadeståndet skulle delvis utgå i form av speciella tillstånd för brännvinsbränningen. Det som nu mest frapperar i skrivelsen är en upplysning av B., att den bohusländska skärgården årligen konsumerade 200.000 kannor brännvin (dvs betydligt över en halv miljon liter. När Niklas B. gick bort, var han - om så inte ruinerad - ingalunda den penningfurste, som han tidigare hade varit och väl i det längsta ansetts vara. Egendomlig verkar en upplysning, att igen av arvingarna alls fick något med av behållningen i boet, med undantag av dottern Anna Gretas barn i första giftet (med Beckman).

Anna Cornelia Björnberg. Född 1761.
Död 1826-06-06.

Lovisa Björnberg. Född 1762.

Ulrika Björnberg. Född 1762.
Var ogift 1813.

Catarina Björnberg. Född 1763-11-22 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [7] .
Död 1764-02-07 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [8] .

Johannes Björnberg. Född 1765-06-10 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [9] .
Död före 1783-10-08.

Abraham Björnberg. Född 1766-10-18 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [10] .
Död före 1783-10-08.

Margareta Elisabet Björnberg. Född 1769-12-20 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [11] .
Död före 1813-08-20.

Maria Catarina Björnberg. Född 1771-06-29 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [12] .
Kallades "Maja-Cajsa".
Levde ogift 1826.

Gustava Björnberg. Född 1774-06-05 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [13] .
Död före 1783-10-08 [3] .

Anders d.y. Björnberg. Grosshandlare
Född 1777-06-26 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [14] .
Död 1813-07-31 [15] .
Det vill synas, som om Anders B. d.y. varit en stiollsam och tillbakadragen man, som inte gjort något väsen av sig. Han har väl antagligen helt kommit i skuggan av sin väldige storebror, under vars glansdagar han dog. Niklas sjunkande välstånd fick han sålunda alrig bevittna. Betecknande är måhända, är att det inte tycks finnas minsta ansats till smädesskriveri om honom. Ett vackert drag av honom ä i varje fall, att han så omsorgsfullt, som från alla håll omvittnas, tog sig an sin "naturliga" dotter Anna Brita. Härom mera på hennes biografi. Fri förbindelse med "jungfru" (dvs hon räknades tillhörande den bättre medelklassen) Anna Helena Lindström.


Källor

 1. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:3 p 71
 2. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:5 p 425
 3. G. Molin släktbok
 4. G. Molin släktbok, Göteborg Kristine CI:3 p 13
 5. G Molins släktbok, Göteborg Domkyrko C:3 p 497
 6. Göteborg Domkyrko C:3 p 573
 7. Göteborg Domkyrko C:2 p 37
 8. Göteborg Domkyrko C:2 p 435
 9. Göteborg Domkyrko C:2 p 73
 10. G. Molin släktbok, Göteborg Domkyrko C:2 p 107
 11. Göteborg Domkyrko C:2 p 177
 12. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 211
 13. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 269
 14. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:2 p 335
 15. G. Molin släktbok, Göteborgs Domkyrkoförs C:4 p 331
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.