Ansedel Catharina Christophoria Brunia

Ej känt vilket gifte, eller vad hon kallade i tillnamn. Enl. prästfruar i Hammarin dtr till Christof. Brunius (årtal 1643, ej angivet syftning).

Catharina Christophoria BruniaF Christofer Svenonis Brunius.
Född 1548 [1] .
Död 1628-06-17 [2] .
Prost


FF Sveno Laurentii Brunius.

Död 1579 [3] .
Kyrkoherde


FFF Lars Svensson.
Född omkring 1500.

Köpman, skattebonde


FFM Karin Nilsdotter.   
 

M Elisabet ??.

Död efter 1642 [3] .

   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Ej känt vilket gifte, eller vad hon kallade i tillnamn. Enl. prästfruar i Hammarin dtr till Christof. Brunius (årtal 1643, ej angivet syftning).


Gifte och barn


Gift 1643-08-04 [2] .

Magnus Petri Schivedius. Kaplan
Född 1605 [2] .
Död omkring 1674-02...
Bondson från Skifved i Grava s:n. Började studera först vid Carlstads skola och sedan vid Strängnäs gymnasium. Student i Uppsala 1628. Prästvigd 1637. Kapellan i Sunne 1643. Han ägde Östanås, skattehemman i Sunne s:n. Bodde i Helgeby. Gården brann av vådeld 7/2 1651. Den var då Krono, och blev, enligt Häradets Dombok , sistnämnda år utbytt mot Åmberg. Schivedius blev slutligen sinnessvag och avhänte sig livet med en pennkniv".


Petrus Lagerlöf. Professor
Född 1648-11-04 [2] .
Död 1699-01-07 i Stockholm.
"den berömde professorn i Uppsala, skalden och rikshistoriografen ...." Student i Uppsala 1605. Tidigt utmärkte han sig som en överträffande latinsk skald. Blev Kandidat 1675, men ville av anspråkslöshetsskäl ej bli Magister. Gjorde, med en ung friherre L. Fleming, en utrikes resa genom Tyskland, Frankrike och England. Blev därefter bibliotekarie och sekreterare hos rikskanslern Greve Magnus Gabriel DelaGardie. Professor i Uppsala 1682, Rikshistograf 1698.

Daniel Lagerlöf. Prost
Född 1651-03-31 [2] .
Levde i Arvika.
Död 1718-04-18.
Student i Uppsala 1672., Magister 1679. Prästvigd på kallelse till medhjälpare av Prosten Wallmoenius 1680 och kyrkoherde efter honom 1681. Praeses på Prästmötet 1689. Prost över Jösse kontrakt 1701.

Erland Lagerlöf. Professor
Född 1653 [4] .
Död 1713-11-28.
Student i Uppsala 1672. Blev Informator för Greve Lindskölds äldsta so, Isak, och gjorde med honom en resa till England, Frankrike och Tyskland. Då däeunder hans discipel dog i Tübingen erbjöds honom att bli guvernör för en Würtenbergisk prins, men vilket anbud han ej antog. Han hade även anbud att bli historieprofessor i Dorpt, men blev istället Professor i Lund.


Källor

  1. Disbyt 01340
  2. Hammarin
  3. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
  4. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.