Ansedel Magdalena Svensdotter Brunia

-1634

Död 1634-01-10.

Magdalena Svensdotter Brunia

Död 1634-01-10.

F Sveno Laurentii Brunius.

Död 1579 [1] .
Kyrkoherde


FF Lars Svensson.
Född omkring 1500.

Köpman, skattebonde

 
 

FM Karin Nilsdotter. 
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Död 1634-01-10.


Gifte och barn


Gift.

Benedictus Erici. Kyrkoherde
Född 1559 [2] .
Levde i Älvdalen (W) [3] .
Död 1634-07-18 i Älvdalen (W).
Student i Uppsala 1581 och är den förste värmländske student som finns inskriven i Uppsalas matrikel. Prästvigd 1584 och då comminister i Elfdalen efter brodern. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Elfdalen 4 Mars 1595.


Jonas Benedicti Elfdalius. Död 1673-07-27 [2] .
Student i Uppsala 1621, men hade förut med sin broder, Sven Camoenius E. , besökt utländska universitet. Gjorde sedemera åter två utrikiska resor. På den sista, som han företog 1627, besökte han akademierna i Rostock, Leipzig och Wittenberg, samt responderade på sistnämnda ställe under prof. J Scharffius för en Dissertation: de Cassia efficientibus. Återkom till Sverige 1629 och blev 24 januari 1630 prästvigd samt faderns adjunkt. När fadern dog 1634, kallades han av församlingen till kyrkoherde, men erhöll först 13 september 1639 fullmakt, och den endast på Ekshärads och Råda församlingar. Ny och Dalby hade blivit avskiljda från pastoratet och därvarande kapellan Adreas Svenonis förordnad till kyrkoherde. Både vid dennes och ahns efterträdares död försökte Elfdalius förgäves få dessa återlagda till pastoratet.

Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius. Superintendent
Född 1588 i Älvdalen (W) [2] .
Död 1666-08-26 i Karlstad.
När Sven Elfdalius frambars till dopet, och prästen frågade vad barnet skulle heta, svarade hustrun, som bar det: Han ska heta Mäster Sven. Till Mästare, svarade prästen, kan väl Gud med tiden hjälpa honom, men jag blott döper honom till Sven. Elfdalius studerade först uti Karlstad, men blev student i Uppsala 1606. Där blev han isynnerhet hyllad av Johan Messinius, och för sin valiga kvickhet av honom kallad Camoenius. Själv kallade han sig inte för detta, förrän han blev superintendent, och även då sällan. När 1614 Messinius flyttade från Uppsala, begav sig även Elfdalius därifrån och till Helmstedt i Tyskland. Disputerade där 1617. Magister i Greifswald 1618. Hemkommen 1619 förordnades han omedelbart till Rektor i Karlstad och Pastor i Hammarö Prebendeförsamling. 1626 kyrkoherde i Fryksdalen och 1632 prost över Fryksdals, Elfdals Kilns och Grums härader.
När landstullar inrättades år 1638, väckte de mycket missnöje. På Bro marknad, den 21 september, nedrev allmogen stängslen runt tullplatsen och ofredade tullbetjäningen. Det ryktades om ett uppror av värmlänningarna, och en kommision tillsattes i Karlstad att rannsaka däröver. Inför den försvarade Elfdalius så grundligt värmlänningarna, att deras oskuld fullkomligt uppdagades och erkändes. Till superintendent fick Elfdalius stiftets enhäliga kallelse. Elfdalius reste till Stockholm för att ndanbe sig denna befordran, i anseende till sin ålder, men detta misslyckades. Han vann dock med sin resa, att superintendentes säte flyttades från Mariestad till Karlstad.
Elfdalius var i sitt 60:e år, då han utnämndes till superintendent. Vid Eriksmässan samma år öppnade han Prästmötet med ett tal på latin om prästernas uppförande och beklagade därvid sitt hårda öde. Han hade ro, sa han, men såda oro kom honom ofrmodeligen över. Re Romare gjorde sina 60-åriga gubbar fra från sina sysslor, men för honom gavs ingen vila, utan arbetet ökades och bekymren fördubblades. Han skötte dock sitt kall med förstånd och drift, och var i synnerhet sorgfärdig om Läroverket. Den 11 maj 1658 erhöll han adelsbrev med arvsrätt, men uttog aldrig något sköldebrev.
E. hade under hela sin livstid en god hälsa, forutom att han ibland plågades av värk i händer och fötter. Han avled den 26 Augusti i en häftig brännesjuka (feber):


Källor

  1. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
  2. Hammarin
  3. G. Molin släktbok
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.