Ansedel Anna Eriksdotter Kax

1574?-1658

Född omkring 1574 i Prästgård, Tuna (C) [1] .
Död 1658-11.. i Lerum, Nor (S) [2] .
Husjungfru (nyckelpiga) hos superintendenten Matthias Marci. Mattias var gift med en syster till Anna vid namn Malin.)

Anna Eriksdotter Kax
Född omkring 1574 i Prästgård, Tuna (C) [1] .
Död 1658-11.. i Lerum, Nor (S) [2] .

F Erik Kax.


Kyrkoherde

   
 
   
 

M Maria Svensdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född omkring 1574 i Prästgård, Tuna (C) [1] .
Död 1658-11.. i Lerum, Nor (S) [2] .
Husjungfru (nyckelpiga) hos superintendenten Matthias Marci. Mattias var gift med en syster till Anna vid namn Malin.)


Gifte och barn


Gift 1594-06-02 i Mariestad (R) [2] .

Erlandus Gudmundi. Prost
Född 1544 i Drageryd, Kånna (G) [1] .
Levde i Nor (S).
Död 1630-04-08 i Nor (S) [3] .
Fadern, som sägs ha varit vallon och tornbyggare, ska ha stupat på ett strövtåg inåt Skåne 1555. När danskarna 1564 härjade i Småland flydde Erlands mor, med sina måånga barn, till Växjö. Erland, som såg djäknarna få mat för att de sjöng utanför dörrarna, gav sig här till skolan. Han besökte sen skolan i Kalmar, men som även där sockengången var så ringa, att han inte kunde ha sitt uppehälle, begav han sig först till skolan i Jönköping, och sedan till gymnasium i Roschild. Vid sistnämnda läroverk studerade han i 5 år, varefter han den 3/6 1575 blev intagen i Linköpings skloa. Prästvigd där 5/7 1576. Var någon tid adjunkt hos kyrkoherden i Örebro Esbernus Petri Boose och sedan comminister där. Med Hertig Carls fullmakt, daterad Gullspång 1/8 1583, kyrkoherde i Wisnum.Underskrev där Uppsala mötes beslut. Orerade sistnämnda år på prästmötet i Mariestad. Utnämnd 8/8 1595 till Kyrkoherde i Nor av Carl IX; tillträdde 1596. Kontraktsprost över Vestersysslet 1598. Var vid flera riksdagar Stiftets Fullmäktig.


Daniel Norenius. Född 1596-05-03 i Nor (S) [1] .
Död 1624 i Nor (S).
Student i Uppsala. Reste sedan till utrikes Akademier och blev Magister i Wittenburg 1620. Efter hemkomsten prästvigd och faderns medjälpare. Dog före honom 1624.

Sara Norenia. Född 1598-01-28 i Nor (S) [1] .
Död 1651-06-15 i Karlstad.

Margareta Norenia. Född 1600-05-11 i Nor (S) [1] .

Elisabeth Norenia. Född 1602-10-11 i Nor (S) [1] .

Catharina Norenia. Född 1604-02-02 i Prästgård, Nor (S) [1] .
Död 1647-05-20 i Prästgården, Kila (S) [2] .

Matthias Erlandi Norenius. Kyrkoherde
Född 1605-02-25 i Nor (S) [1] .
Död 1680-03-07.
Student i Uppsala 1625. Prästvigd den 30/8 1627, på kallelse av fadern som medhjälpare. Efter honom kyrkoherde i Nor 1630. Avträdde med Kongl. Maj:ts tillåtelse pastoratet till sin son Erland och dog straxt därefter. Han efterlämnade 11 barn.

Beata Norenia. Född 1605-02-25 i Nor (S) [1] .
Död 1605 i Nor (S).

Gudmundus Erlandi Norenius. Kyrkoherde
Född 1607-03-23 i Nor (S) [1] .
Död 1675 i Gillberga (S).
Student i Uppsala 1625, Magister 1642, då han var Primus vid promoveringen. Conrektor i Karlstad 1639, Rektor där 1642. Kyrkoherde i Gillberga 27&7 1648, tillträdde 1649. Riksdagsman 1652. Prost över Nordmarks kontrakt 1653. Hans barn kallade sig Nordberg.

Erik Norenius. Häradshövding
Född 1607-03-23 i Nor (S) [1] .
i Vester-Dalarna.

Maria Erlandsdotter Norenia. Född 1610-12-07 i Nor (S) [1] .


Källor

  1. Hammarin
  2. Elgenstierna
  3. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.