Ansedel Lars Larsson

1739?-1787

Tornväktare
Född omkring 1739.
Död 1787-02-08 i Karlstad [1] .

Lars Larsson
Född omkring 1739.
Död 1787-02-08 i Karlstad [1] .
Tornväktare
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Tornväktare
Född omkring 1739.
Död 1787-02-08 i Karlstad [1] .


Gifte och barn


Gift.

Ingrid Eriksdotter. Född omkring 1849.
Död 1800-09-12 i Karlstad [2] .


Lars Hammarin. Född 1779-04-04 i Karlstad [3] .
Död 1854-04-28 i Södra Råda (R) [2] .
Student i Uppsala 1800. Prästvigd i Göteborg 1804-12-17 och komminister i Södra Råda 1819-08-21. Skild från sitt ämbete på grund av dryckenskap 1825-07-16. Ur Karlstads stifts herdaminnen: "Spritbegäret blev L.H:s olycka. År 1821 erhåller han allvarsamma föreställningar för "slurf och oordentlighet i och utom ämbetet"". "Under år 1824 står han flera gånger till svars för fylleri, bl. a. för att han "varit i sitt hus nästan dageligen full, ilsken och våldsam såväl emot sin hustru som andra personer" och pliktfälldes för "svordom, fylleri och bruten tingsfrid". Han är inte endast "svår att bo i hus med" utan även i tjänsten överlastad av starka drycker, heter det. Den sista juldagen han var i tjänst hade han ankommit till kyrkan i sådant tillstånd, att han blev "av folket tillsagd att lämna predikstolen"". Efter avsättningen lär han ha försörjt sig med att lära barn läsa samt "att avfatta inlagor till häradsrätten åt skälmar".

Magdalena Larsdotter. Född 1784 i Karlstads domkyrkoförs (S) [2] .
Död omkring 1790.
Johan Hammarins syster Magdalena försvinner tidigt ur hfl så jag har antagit att hon dog före 1790, men säkert är det inte (Sven Lindskog).

Johan Hammarin. Prost
Född 1786-01-05 i Karlstad [4] .
Inflyttad 1812 till Prästgården, Färgelanda (P) [5] .
Flyttade 1814 från Prästgården, Färgelanda (P) till Brattefors, Ödeborg (P) [6] .
Flyttade 1818 från Brattefors, Ödeborg (P) till Rubbestad, Ödeborg (P) [7] .
Flyttade omkring 1823 från Rubbestad, Ödeborg (P) till Solbacken, Färgelanda (P) [8] .
Flyttade 1827 från Solbacken, Färgelanda (P) till Hagen, Färgelanda (P) [9] .
Flyttade 1830 från Hagen, Färgelanda (P) till Prästgården, Färgelanda (P) [10] .
Johan H. skriver om sig själv i "Carlstads Stifts Herdaminne": " Johan Hammarin, född i Carlstad den 5 Januari 1786. Innan han var ett år gammal, förlorade han sin far, en fattig arbetare, och få år derefter äfven modren. Biskop Bjurbäck, som vid den tiden var vid Carlstads Gymansium Eloqventiae Lector, bekostade honom hans uppfostran intills han som Informator kunde sjelf försörja sig. Hans första Condition var hos kyrkoherden i Hesselskog, Prosten Matths Fryxell, der han undervisade i tvenne år n.v. Kyrkoherden i Sunne mm Theol.Doctor Anders Fryxell. Student i Lund 1808, Undergick med Kongl tillstånd prestexamen i Lund och blef der prestvigd den 15 December 1811, på kallelse till Huspredikat af Greve Johan Dücker på Örtofta. Trädde i tjenstgöring i Carlstads stift, som Pastorarsadjunkt i Fergelanda 1813, och hade den för adjunkter sällsynta lycka, att aldrig blifva annorstädes missiverad, utan har i Fergelanda Gäll städse tjenstgjort. Aflade Pastoral-Examen den 27/10 1827 med betyget: Approbatur cum laude. När efter Enbohm Fergelanda Pastorat blef ledigt, hade Stiftets Presterskap för honom den godheten, att han var ensam sökande. Här Kyrkoherde den 1/12 1829, tillträdde 1/5 1831 Opponens på Prestmötet samma år. Honor.Prost den 23/12 1835" Johan Hammarin dog i Färgelanda 20/8 1850 och ligger begravd på Färgelanda kyrkogård. Skrifter: 1:o Matrikel över Carlstads Stift 2:o Carlstads Stifts Herdaminne Första delen: Carlstad 1846 Andra delen: 1847 Tredje delen; 1849
Död 1850-08-26 i Färgelanda (P) [11] .
Begravd i Färgelanda (P) [4] .


Källor

 1. Karlstads stadsförs FI:1 p 125
 2. Sven Lindskog (disbyt 9325)
 3. Hammarin:Carlstads Stfts Herdaminne
 4. Lundbohms släktbok
 5. Färgelanda AI:10
 6. Ödeborg AI:6 p 49
 7. Ödeborg AI:7 p 57
 8. Färgelanda AI:11 p 115
 9. Färgelanda AI:12 p 165
 10. Färgelanda AI:13 p 96
 11. Lundbohms släktbok, Färgelanda F:1 p 59
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.