Ansedel Gustaf Hökeflyckt

1662-1722

Kaptenlöjtnant
Född 1662-09-28 i Skinstorp, Regna (E) [1] .
Levde i Norregården, Galtås, Åker (F) [1] .
Död 1722-12-06 i Säldeberget, Stengårdshult (F) [2] .
Bodde som drabant 1696 på Säter i Alsters socken. Skötte ett mål åt sin moder, änkan Carin Gyllenpatron, vid Gudhems häradsrätt 1692 3/6 [alltså två dagar senare, än kusinen Gustaf mördades]. Kallas drabant , när han samma år 19/9 vid Kils häradsrätt protesterar mot ett uppbud på sin svärfar Bengt Lilliestielkes vägnar. Har ett mål vid Väse häradsrätt 1696 14/9. Fick 1699 28/7 vid samma häradsting attest om en brand, som timat på hans hemman Säter. Kaptenlöjtnant vid Västgöta-Dals reg. Om hans överflyttning till Småland har inget påträffats, men i Åkers äldsta kyrkbok (påbörjad 1688) uppträder han som dopvittne 1707 11/10 och sedemera ofta. Flyttningen har troligen ägt rum något av åren omkr. 1705. Det synes antagligt, att han sedemera haft tjänst vid något småländskt regemente. Möjligen kan han ha fått avsked redan vid omkr. 45 års ålder ?

Gustaf Hökeflyckt
Född 1662-09-28 i Skinstorp, Regna (E) [1] .
Död 1722-12-06 i Säldeberget, Stengårdshult (F) [2] .
Kaptenlöjtnant

F Paul Hökeflyckt.

Död 1678-05-20.
Kapten


FF Tuve Tuvesson d.ä. Hökeflyckt.

Död 1644-08-28 i Malmö [1] .
Ryttmästare


FFF Tuve Björnsson.

Död före 1615.


FFM Margareta Christoffersdotter.
FM Christina Wädurhorn.

Död före 1666-06-06 [1] .


FMF Jon Eriksson Wädurhorn.

Död omkring 1630 [3] .
Sköldknekt


FMM Ingrid Elofsdotter.
M Carin Gyllenpatron.

Död efter 1701 [4] .


MF Mårten Johansson Gyllenpatron.
Född 1602 i Stockholm [4] .
Död (stupade utanför) 1659 i N. Backestugan, Byarum (F) [1] .
Major


MFF Johan Bengtsson.


Fogde

 

MM Maria Andersdotter Häst.

Död 1677.


MMF Anders Nilsson Häst.


Ryttmästare


MMM Kerstin Larsdotter.
Levnadsbeskrivning

Kaptenlöjtnant
Född 1662-09-28 i Skinstorp, Regna (E) [1] .
Levde i Norregården, Galtås, Åker (F) [1] .
Död 1722-12-06 i Säldeberget, Stengårdshult (F) [2] .
Bodde som drabant 1696 på Säter i Alsters socken. Skötte ett mål åt sin moder, änkan Carin Gyllenpatron, vid Gudhems häradsrätt 1692 3/6 [alltså två dagar senare, än kusinen Gustaf mördades]. Kallas drabant , när han samma år 19/9 vid Kils häradsrätt protesterar mot ett uppbud på sin svärfar Bengt Lilliestielkes vägnar. Har ett mål vid Väse häradsrätt 1696 14/9. Fick 1699 28/7 vid samma häradsting attest om en brand, som timat på hans hemman Säter. Kaptenlöjtnant vid Västgöta-Dals reg. Om hans överflyttning till Småland har inget påträffats, men i Åkers äldsta kyrkbok (påbörjad 1688) uppträder han som dopvittne 1707 11/10 och sedemera ofta. Flyttningen har troligen ägt rum något av åren omkr. 1705. Det synes antagligt, att han sedemera haft tjänst vid något småländskt regemente. Möjligen kan han ha fått avsked redan vid omkr. 45 års ålder ?


Gifte och barn


Gift.

Maria Lilliestielke. Född 1669.
Död 1749-08-22 i Norregården, Galtås, Åker (F) [5] .


Metta Hökeflyckt. Tydligen uppkallad efter sin mormor) " Jungfru Mätta H." uppträder som dopvittne i Åker 1707 11/10 och 24/11 (båda gångerna tillsammans med fadern). Ordningsföljd bland syskonen osäker, hon kan även vara näst efter Jonas Fredrik, i vilket fall hon som fadder kan ha varit högst 14 år.

Carl Gustaf Hökeflyckt. Född omkring 1691-06.. i Säter, Alster (S) [1] .
Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1713, kornetts avsked 1719,korpral vid livgardet, avsked 1740 11/6.
Död 1771 [1] .

Jonas Fredrik Hökeflyckt. Löjtnant
Född 1692.
Död 1742-11-17 i Bornholm, Danmark [1] .
Löjtnant vid amialitetet. Var med vid skeppet Sveriges förlisning vid spanska kusten 1738, men blev då räddad. Omkom 1742, då skeppet Öland strandade vid Bornholm.

Catharina Maria Hökeflyckt. Född 1700-11-04 i Söderkull, Kulltorp (huvuddelen) (F) [1] .
Död 1770-04-17 i Galtås, Åker (F) [6] .

Bengt (?)Gustaf Hökeflyckt. Född 1704 i Söderkull, Kulltorp (huvuddelen) (F) [7] .
Volontär vid Östgöta kavallerireg., förare vid Östgöta tremänningsinfanterireg. 1720 25/3. Livdrabant 1732 3/3. Barnlös
Död 1732-05-13 i Säby, Hov (E) [8] .

Maria Christina Hökeflyckt. Född 1709-07-27 i Galtås, Åker (F) [9] .
Död 1712-06-21 i Galtås, Åker (F) [10] .
Begravd 1712-06-24 i Åker (F).
"Lades i kyrkan i prästegraven för altaret."


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Åker C:2 p 247
  3. Elgenstierna VIII:120
  4. Elgenstierna III:317
  5. Åker C:3 p 293
  6. G. Molin släktbok, Åker C:3 p 325
  7. Kaj Gunnar Nilssons hemsida
  8. G. Molin släktbok, Hov C:2 p 222
  9. G. Molin släktbok, Åker C:1 p 101
  10. G. Molin släktbok, Åker C:1 p 115
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.