Ansedel Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius

1588-1666

Superintendent
Född 1588 i Älvdalen (W) [1] .
Död 1666-08-26 i Karlstad.
När Sven Elfdalius frambars till dopet, och prästen frågade vad barnet skulle heta, svarade hustrun, som bar det: Han ska heta Mäster Sven. Till Mästare, svarade prästen, kan väl Gud med tiden hjälpa honom, men jag blott döper honom till Sven. Elfdalius studerade först uti Karlstad, men blev student i Uppsala 1606. Där blev han isynnerhet hyllad av Johan Messinius, och för sin valiga kvickhet av honom kallad Camoenius. Själv kallade han sig inte för detta, förrän han blev superintendent, och även då sällan. När 1614 Messinius flyttade från Uppsala, begav sig även Elfdalius därifrån och till Helmstedt i Tyskland. Disputerade där 1617. Magister i Greifswald 1618. Hemkommen 1619 förordnades han omedelbart till Rektor i Karlstad och Pastor i Hammarö Prebendeförsamling. 1626 kyrkoherde i Fryksdalen och 1632 prost över Fryksdals, Elfdals Kilns och Grums härader.
När landstullar inrättades år 1638, väckte de mycket missnöje. På Bro marknad, den 21 september, nedrev allmogen stängslen runt tullplatsen och ofredade tullbetjäningen. Det ryktades om ett uppror av värmlänningarna, och en kommision tillsattes i Karlstad att rannsaka däröver. Inför den försvarade Elfdalius så grundligt värmlänningarna, att deras oskuld fullkomligt uppdagades och erkändes. Till superintendent fick Elfdalius stiftets enhäliga kallelse. Elfdalius reste till Stockholm för att ndanbe sig denna befordran, i anseende till sin ålder, men detta misslyckades. Han vann dock med sin resa, att superintendentes säte flyttades från Mariestad till Karlstad.
Elfdalius var i sitt 60:e år, då han utnämndes till superintendent. Vid Eriksmässan samma år öppnade han Prästmötet med ett tal på latin om prästernas uppförande och beklagade därvid sitt hårda öde. Han hade ro, sa han, men såda oro kom honom ofrmodeligen över. Re Romare gjorde sina 60-åriga gubbar fra från sina sysslor, men för honom gavs ingen vila, utan arbetet ökades och bekymren fördubblades. Han skötte dock sitt kall med förstånd och drift, och var i synnerhet sorgfärdig om Läroverket. Den 11 maj 1658 erhöll han adelsbrev med arvsrätt, men uttog aldrig något sköldebrev.
E. hade under hela sin livstid en god hälsa, forutom att han ibland plågades av värk i händer och fötter. Han avled den 26 Augusti i en häftig brännesjuka (feber):

Sveno Benedicti Elfdalius Camoenius
Född 1588 i Älvdalen (W) [1] .
Död 1666-08-26 i Karlstad.
Superintendent

F Benedictus Erici.
Född 1559 [1] .
Död 1634-07-18 i Älvdalen (W).
Kyrkoherde


FF Ericus Jonae.
Född 1483.
Död 1588-04-30 i Älvdalen (W).
Kyrkoherde


FFF Jonas i Rangedal.
Född i mitten av 1400-talet.
Död 1537 [1] .

 

FM Ingeborg. 
 

M Magdalena Svensdotter Brunia.

Död 1634-01-10.


MF Sveno Laurentii Brunius.

Död 1579 [2] .
Kyrkoherde


MFF Lars Svensson.
Född omkring 1500.

Köpman, skattebonde


MFM Karin Nilsdotter.   
 


Levnadsbeskrivning

Superintendent
Född 1588 i Älvdalen (W) [1] .
Död 1666-08-26 i Karlstad.
När Sven Elfdalius frambars till dopet, och prästen frågade vad barnet skulle heta, svarade hustrun, som bar det: Han ska heta Mäster Sven. Till Mästare, svarade prästen, kan väl Gud med tiden hjälpa honom, men jag blott döper honom till Sven. Elfdalius studerade först uti Karlstad, men blev student i Uppsala 1606. Där blev han isynnerhet hyllad av Johan Messinius, och för sin valiga kvickhet av honom kallad Camoenius. Själv kallade han sig inte för detta, förrän han blev superintendent, och även då sällan. När 1614 Messinius flyttade från Uppsala, begav sig även Elfdalius därifrån och till Helmstedt i Tyskland. Disputerade där 1617. Magister i Greifswald 1618. Hemkommen 1619 förordnades han omedelbart till Rektor i Karlstad och Pastor i Hammarö Prebendeförsamling. 1626 kyrkoherde i Fryksdalen och 1632 prost över Fryksdals, Elfdals Kilns och Grums härader.
När landstullar inrättades år 1638, väckte de mycket missnöje. På Bro marknad, den 21 september, nedrev allmogen stängslen runt tullplatsen och ofredade tullbetjäningen. Det ryktades om ett uppror av värmlänningarna, och en kommision tillsattes i Karlstad att rannsaka däröver. Inför den försvarade Elfdalius så grundligt värmlänningarna, att deras oskuld fullkomligt uppdagades och erkändes. Till superintendent fick Elfdalius stiftets enhäliga kallelse. Elfdalius reste till Stockholm för att ndanbe sig denna befordran, i anseende till sin ålder, men detta misslyckades. Han vann dock med sin resa, att superintendentes säte flyttades från Mariestad till Karlstad.
Elfdalius var i sitt 60:e år, då han utnämndes till superintendent. Vid Eriksmässan samma år öppnade han Prästmötet med ett tal på latin om prästernas uppförande och beklagade därvid sitt hårda öde. Han hade ro, sa han, men såda oro kom honom ofrmodeligen över. Re Romare gjorde sina 60-åriga gubbar fra från sina sysslor, men för honom gavs ingen vila, utan arbetet ökades och bekymren fördubblades. Han skötte dock sitt kall med förstånd och drift, och var i synnerhet sorgfärdig om Läroverket. Den 11 maj 1658 erhöll han adelsbrev med arvsrätt, men uttog aldrig något sköldebrev.
E. hade under hela sin livstid en god hälsa, forutom att han ibland plågades av värk i händer och fötter. Han avled den 26 Augusti i en häftig brännesjuka (feber):


Gifte och barn


Gift 1619-07-04 i Prästgård, Nor (S) [3] .

Sara Norenia. Född 1598-01-28 i Nor (S) [1] .
Död 1651-06-15 i Karlstad.


Anna Camoenia. Född 1621 [1] .
Död 1697.

Daniel Caméen. Borgmästare
Justisiae borgmästare i Stockholm. Talman för borgareståndet riksdagarna 1682 och 1686. Adlad 1687 med bibehållande av namn.

Erland Caméen. Hovrättssekreterare
i Göta Hovrätt.

Benedictus Caméen. Superintendent
Född 1635-05-05 i Fryksdalen, Sunne (S) [1] .
Student vid Uppsala 1653. Magister i Leipzig 1660. Prästvigd sistnämnda år. Kyrkoherde i Köln (Köla) 28/8 1663; tillträdde 1/5 1664. Contractsprost 1680. Superintendent över Wermland och Dal 19/3 1693.

Erik Caméen. Banco-kommisarie


Gift 1653-09-28 i Kristinehamn (S) [3] .

Maria Roman.

Sara Camoenia. Född 1654 [3] .
Död 1689-06-01.

Sven Caménhielm. Landshövding
Född 1658 i Karlstad [3] .
Död 1708-06-22.
i Historia i Dorpt och sedan i Pernau. Var någon tid Landtrichter på Ösel. Adlad 1701, innan dess kallade han sig Caméen.

Catharina Caméen. Född 1665-11-23 [3] .
Död 1734.


Källor

  1. Hammarin
  2. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
  3. Elgenstierna
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.