Ansedel Anna Catharina Lagerlöf


Anna Catharina LagerlöfF Erland Lagerlöf.
Född 1653 [1] .
Död 1713-11-28.
Professor


FF Magnus Petri Schivedius.
Född 1605 [2] .
Död omkring 1674-02...
Kaplan

 
 

FM Catharina Christophoria Brunia.
FMF Christofer Svenonis Brunius.
Född 1548 [3] .
Död 1628-06-17 [2] .
Prost


FMM Elisabet ??.

Död efter 1642 [4] .


M Christina Nordeman.
MF Martin Nordeman.


Professor

 
 
   
 


Gifte och barn


Gift 1729-10-16 [2] .

Nils Lagerlöf. Superintendent
Född 1688-01-07 i Arvika [2] .
Död 1769-12-14 i Ekenäs, Eskilsäter (S).
Student i Lund 1708. Då danskarna inföll i Skåne begav han sig Cristianstad och blev informator hos en handlande Ludvik Plattfus. År 1711 återvände han till Lund, men måste för den där härjande pesten åter bege däridrån till Össjö Prästgård i Skåne, där han i två år informerade prof. Silverskjölds yngste son. Sedna var han flera år informator i domprostens, sedemera Biskopen, Linneri hus i Lund. Då han, den 17/6 1717, försvarade sin disputeration, kom Carl XII oförmodat upp på auditorium och övervar akten. Magister i Lund 1719. Förordnades 1723 till Philosofie Adjunkt i Lund, Akademibibliotekarie med E.O. Professors namn 1729. Phil Professor där 1732 och erhöll till prebende 1735 Stävie och Lackalänga pastorat. Tredje Theologie Prof. i Lund 25/6 1739 med prebendet Wallkärra och Stångby samt prost över Torna härad. Andra Phil. Prof. 1741. Samma år förordnad till superintendent i Karlstad, och hade därtill en nästan enhällig kallelse. Innan han 1742 tillträdde stiftet, blev han utnämnd till Theol. Doctor i Lund. Bevistade alla riksdagar mellan 1742 och 1756. Hans barn adlades 26/190 1756, med namnet von Lagerlöf.


Erland von Lagerlöf. Expeditionssekreterare
Tjänstgjorde i Kungl. Kansliet, tog avsked därifrån 1764 och fick 1789 titel av Expeditionsseketerare.

Olof von Lagerlöf. Actuarie
Död 1792 [2] .
Vid Bergskollegium. Dog ogift.

Anna Magdalena von Lagerlöf.

Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Hammarin
  3. Disbyt 01340
  4. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.