Ansedel Erland Faxelius

1629-1691

Född 1629 i Kila (S) [1] .
Kyrkoherde
Student i Uppsala 1648, Magister 1656. Secundus Collega Scholae i Karlstad 1658. Supremus Collega 1660, tillträdde 1661. Förste Mathesos Lector i Karlstad 23/2 1663. Kyrkoherde efter fadern 8/10 1664, men endast över Kila och Tveta socknar, emedan hans äldre bror Christofer erhöll Svanskogs s:n till Compastorat(1). Tillträdde 1/5 1665. Vid broderns död 1678 blev Svanskogs s:n återlagd till Kila Gäll. Predikade på prästmötet 1672. Prost över Nordmarks kontrakt 1676, över Näs kontrakt 1688.
(1) Domkapitlets protokoll härom av den 8/10 1664 innehåller "att Erland Faxelius blifver pastor i sin faders ställe och behåller Tveta ock Kila, men Brodern Christophorus Faxelius får Svanskogs Socken och Prestenkan Hustru Ingjerd Svensdotter under sitt enkostånd njuter tilldelningsstommen Torp med samma frihet som Pastor den sjelf njutit hafver och skall dertill hafva af Kila qvarn 20 tunnor Hafremjöl".
Död 1691-02-17 i Kila (S).

Erland Faxelius
Född 1629 i Kila (S) [1] .
Död 1691-02-17 i Kila (S).
Kyrkoherde

F Sveno Faxelius.
Född 1589 i Faxstad, Ölme (S) [1] .
Död 1664-03-12.
Kyrkoherde


FF Anund Marci.
Född i Faxstad, Ölme (S) [1] .
Död 1595 i Ölme (S).
Prost


FFF Markus Anundsson.


Bonde

 

FM Gunilla Svensdotter Brunia.

Död efter 1630.


FMF Sveno Laurentii Brunius.

Död 1579 [2] .
Kyrkoherde

 

M Ingrid Svensdotter.   
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Född 1629 i Kila (S) [1] .
Kyrkoherde
Student i Uppsala 1648, Magister 1656. Secundus Collega Scholae i Karlstad 1658. Supremus Collega 1660, tillträdde 1661. Förste Mathesos Lector i Karlstad 23/2 1663. Kyrkoherde efter fadern 8/10 1664, men endast över Kila och Tveta socknar, emedan hans äldre bror Christofer erhöll Svanskogs s:n till Compastorat(1). Tillträdde 1/5 1665. Vid broderns död 1678 blev Svanskogs s:n återlagd till Kila Gäll. Predikade på prästmötet 1672. Prost över Nordmarks kontrakt 1676, över Näs kontrakt 1688.
(1) Domkapitlets protokoll härom av den 8/10 1664 innehåller "att Erland Faxelius blifver pastor i sin faders ställe och behåller Tveta ock Kila, men Brodern Christophorus Faxelius får Svanskogs Socken och Prestenkan Hustru Ingjerd Svensdotter under sitt enkostånd njuter tilldelningsstommen Torp med samma frihet som Pastor den sjelf njutit hafver och skall dertill hafva af Kila qvarn 20 tunnor Hafremjöl".
Död 1691-02-17 i Kila (S).


Gifte och barn


Gift.

Maria Strokirk.


Gift.

Clara Kolthoff.

Sven Faxell. Kyrkoherde
Född 1661 i Kila (S) [1] .
Död 1728-09-28 i Köla (S).
Student i Uppsala 1681. Magister i Leipzig den 30 januari 1690. Prästvigd den 1 Mars 1691. Kyrkoherde i Köln (Köla) 1694 efter sin svärfar. Vice Preses på Prästmötet 1697, Preses 1698. Vice Kontraktsprost 1709; ordinarie 1718.Avträdde pastoratet 1721 till sin måg Erik Noreen.

Edvard Faxell. Kaplan
Född 1670 i Kila (S) [1] .
Död 1736 i Kila (S).
Student i Lund 1690. Prästvigd och Comminister i Kila 1696. Bodde intill 1729 på Rolfsbyn och överlät åt Pastorsadjunkten att bebo och begagna Comministerbostället Mossvik.

Maria Faxell.

Källor

  1. Hammarin
  2. Hammarin: Carlstads stifts herdaminne
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.