Ansedel Paul Hökeflyckt

-1678

Kapten
Var kornett vid Hammarskiölds ryttarregemente 1657, löjtnant vid Upplands ryttare (livreg:t till häst) samma år. Kapten vid livgardet 1658 i mars, kapten vid Carl Mauritz Lewenhaupts värvade kavallerireg 1659. 1666 6/6 säljer han Sävsjö, och 1666 tvistade han och Joen med brodern Tuve om arvet efter modern. 1670 säljer Paul till Tuve Skinstorp och Sörtorp. Hade 1671 17/8 "åtta små barn" med sin hustru, anhöll 1673 hos krigskollegium om underhåll för sig, sin hustru och sina barn.
Död 1678-05-20.

Paul Hökeflyckt

Död 1678-05-20.
Kapten

F Tuve Tuvesson d.ä. Hökeflyckt.

Död 1644-08-28 i Malmö [1] .
Ryttmästare


FF Tuve Björnsson.

Död före 1615.


FFF Björn Olofsson.


Väpnare

 

FM Margareta Christoffersdotter. 
 

M Christina Wädurhorn.

Död före 1666-06-06 [1] .


MF Jon Eriksson Wädurhorn.

Död omkring 1630 [2] .
Sköldknekt

 
 

MM Ingrid Elofsdotter.
MMF Elof Påvelsson.


Kyrkoherde

 


Levnadsbeskrivning

Kapten
Var kornett vid Hammarskiölds ryttarregemente 1657, löjtnant vid Upplands ryttare (livreg:t till häst) samma år. Kapten vid livgardet 1658 i mars, kapten vid Carl Mauritz Lewenhaupts värvade kavallerireg 1659. 1666 6/6 säljer han Sävsjö, och 1666 tvistade han och Joen med brodern Tuve om arvet efter modern. 1670 säljer Paul till Tuve Skinstorp och Sörtorp. Hade 1671 17/8 "åtta små barn" med sin hustru, anhöll 1673 hos krigskollegium om underhåll för sig, sin hustru och sina barn.
Död 1678-05-20.


Gifte och barn


Gift före 1659 [3] .

Carin Gyllenpatron. Död efter 1701 [3] .
Omnämnd 1678 och 1701


Tuve Hökeflyckt. Löjtnant
Död 1728-06-08 i Orsa (W) [4] .
Begravd i Orsa (W) [1] .
(trol. äldst). Ryttare vid Bremiska kavallerireg:t 1675, fänrik vid dalreg:t 1698 6/7. Avskedad för sjuklighet 1700 14/7, beviljades pension. Återinträdde i tjänst 1709 som löjtnant för att inöva manskap vid dalreg:t, löjtnants fullmakt 1710 19/1, fick åter pension 1714 14/1. (Gifte okänt. 2 söner, som stupade 1741 3/8 vid Villmarstrand, 1 dotter)

Christina Hökeflyckt. Född 1661.
Död 1736-03-28 i Börsbo, Borgunda (R) [5] .

Gustaf Hökeflyckt. Kaptenlöjtnant
Född 1662-09-28 i Skinstorp, Regna (E) [1] .
Levde i Norregården, Galtås, Åker (F) [1] .
Död 1722-12-06 i Säldeberget, Stengårdshult (F) [6] .
Bodde som drabant 1696 på Säter i Alsters socken. Skötte ett mål åt sin moder, änkan Carin Gyllenpatron, vid Gudhems häradsrätt 1692 3/6 [alltså två dagar senare, än kusinen Gustaf mördades]. Kallas drabant , när han samma år 19/9 vid Kils häradsrätt protesterar mot ett uppbud på sin svärfar Bengt Lilliestielkes vägnar. Har ett mål vid Väse häradsrätt 1696 14/9. Fick 1699 28/7 vid samma häradsting attest om en brand, som timat på hans hemman Säter. Kaptenlöjtnant vid Västgöta-Dals reg. Om hans överflyttning till Småland har inget påträffats, men i Åkers äldsta kyrkbok (påbörjad 1688) uppträder han som dopvittne 1707 11/10 och sedemera ofta. Flyttningen har troligen ägt rum något av åren omkr. 1705. Det synes antagligt, att han sedemera haft tjänst vid något småländskt regemente. Möjligen kan han ha fått avsked redan vid omkr. 45 års ålder ?

Lars Hökeflyckt. Född 1666.
Död omkring 1746 [1] .
Begravd 1746-01-11 i Borgunda (R) [1] .

Jonas Hökeflyckt. Överstelöjtnant
Född 1668-06-12 i Anderstorp, Bredestad (F) [1] .
Död 1702-08-11 i Pejpussjön [1] .
Volontär vid amiralitetet 1685 Han förde 1701 såsom kapten (överstelöjtnant) vid amiralitet befälet över den svenska eskadern vid Pejpussjön, och efter dess förstärkning 1702 blev han eskaderchefens närmaste man. Som befälhavare på jakten "Carolus vivat" deltog han i åtskilliga sjöstrider mellan ryssar och svenskar. Vid en recognoscering omringades han 1702 11/8 av en mängd ryska fartyg samt sprängde efter ett tappert försvar sig och sitt fatryg i luften, dock först sedan en mängd ryssar äntrat det. Till hans ära har Oskar II i "Ur svenska flottans minnen" skrivit en dikt (bevaras här i avskrift, se GGM original).

Catharina Hökeflyckt. Född 1670-05-08 i Skinstorp, Regna (E) [1] .

Maria Hökeflyckt. Död 1729 i Borgunda (R).
Begravd 1729-03-02 i Borgunda (R) [1] .

Mårten Hökeflyckt. Löjtnant
Död 1702-05-31 i Pejpussjön [1] .
Löjtnant vid amiralitetet 1701, bevistade åtskilliga träffningar på Pejpussjön och stupade, ogift, under en strid där 1702 31/5 ombord på sin förande jakt "Flundran".

Carl Hökeflyckt. Född efter 1671.
Död 1699.
Om honom är endast känt, att han dog hösten 1699, efter att ha innehaft ett kungligt stipendium.


Källor

  1. G. Molin släktbok
  2. Elgenstierna VIII:120
  3. Elgenstierna III:317
  4. G. Molin släktbok, Orsa FI:1b p 53
  5. G. Molin släktbok, Dala C:2 p 311
  6. Åker C:2 p 247
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.