Ansedel Sverker I d.ä.

-1156

Kung
Död 1156-12-25.
Sverker d. ä. död 1156, svensk kung, vald i början av 1130-talet; gift med Inge d y:s änka, vilket stärkte hans ställning i riket.Sverker regerade efter dåtida mått länge. Ändå är hans regentgärning höljd i dunkel. Sverker d ä gynnade kristendomens utveckling i landet. Klostren i Alvastra, Nydala och Varnhem grundades under hans tid och 1152 kom det påvliga sändebudet Nicolaus av Albano till Sverige för att organisera de kyrkliga angelägenheterna. Vid ett möte i Skänninge infördes den påvliga skatten, "peterspenningen". Juldagen 1156 mördades Sverker, enligt traditionen av sin stalldräng under färd till julottan. Invid Alvastra kloster uppfördes ett kapell till hans minne. Sverker d ä var stamfar för Sverkerska ätten.

Sverker I d.ä.

Död 1156-12-25.
Kung
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Kung
Död 1156-12-25.
Sverker d. ä. död 1156, svensk kung, vald i början av 1130-talet; gift med Inge d y:s änka, vilket stärkte hans ställning i riket.Sverker regerade efter dåtida mått länge. Ändå är hans regentgärning höljd i dunkel. Sverker d ä gynnade kristendomens utveckling i landet. Klostren i Alvastra, Nydala och Varnhem grundades under hans tid och 1152 kom det påvliga sändebudet Nicolaus av Albano till Sverige för att organisera de kyrkliga angelägenheterna. Vid ett möte i Skänninge infördes den påvliga skatten, "peterspenningen". Juldagen 1156 mördades Sverker, enligt traditionen av sin stalldräng under färd till julottan. Invid Alvastra kloster uppfördes ett kapell till hans minne. Sverker d ä var stamfar för Sverkerska ätten.


Gifte och barn


Gift 1134.

Ulvhild Håkansdotter. Född omkring 1095.
Noteringar Ulfhild Håkonardotter är den svenska drottningslängdens verkliga "femme fatale", en manslukerska, giftmörderska och intrigmakerska av italienska renässansdimensioner. Född ca 1095 eller kort därpå som dotter till den norske ländermannen och t.f. jarlen Håkon Finnsson (av Finn Skjalges ätt). 1116/17 gift med svenska kungen Inge den yngre. 1118 torde hon ha lurat Inge att mörda hans samregent och äldre bror kung Filippus. 1125 blev Inge förgiftad med en ond dryck i Vreta, och bakom mordet stod sannolikt Ulfhild och stormannen Sverker Kolsson, som kan ha varit drottningens älskare. 1130 gifte hon om sig men den svenske kungen Magnus den starkes far, kung Niels Svendsson av Danmark. Samma år tordes hon ha eggat Magnus att mörda hertig Knud Larvad samt Sverker att med list besegra sina motståndare bland svearna och västgötarna. 1132 Lämnade hon kung Niels (som dog under outredda omständigheter kort där på, 1134) och ingick ett tredje gifte: med Sverker nu relativt obestridd kung i Sverige. 1135 blev hon mor till Karl Sverkersson, sedmera kung i Sverige. 1143, då sent om sider samvetet slog henne, föranledde hon grundandet av Alvastra kloster, till vilket hon skänkte gård och grund och senare även Nydala. 1148 avled hon, troligen på Alvastra kungsgård


Kol Sverkersson.
Jarl Jon Sverkersson.
Karl Sverkersson. Kung
Född omkring 1130.
Död 1167.
Dödsorsak: dräpt
Karl Sverkersson ca 1130-1167, kung ca 1161-1167. Karl Sverkersson var son till Sverker d.ä. Karl var gift med Kristina Stigsdotter, dottern till en storman i Skåne, . Från Karls regering ärstammar de äldsta bevarade skrivna urkunderna i Sverige, en av dem försedd med kungens sigill. Cirka 1161 besegrade han Magnus Henriksson och valdes till kung. Tidigare hade han haft en stark ställning i Götaland, vilken med tiden blev osäker. År 1167 överfölls han och dödades på sin borg på Visingsö. Det var Erik den heliges son Knut som eliminerade sin rival om kronan. Under Karls regering blev Uppsala ärkestift och Stefan från Alvastra blev landets förste ärkebiskop.


Gift.

Rikissa av Polen. DrottningPersonregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.