Ansedel Malusha NN

Död i Laggarp, Åsbo (E) [1] .
Sonen Vladimir var resultatet av en lös förbindelse mellan fursten och hans moders hushållerska, Malusha eller Malmfrid, och räknades därför inte som fullvärdig. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson)

Malusha NN

Död i Laggarp, Åsbo (E) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Död i Laggarp, Åsbo (E) [1] .
Sonen Vladimir var resultatet av en lös förbindelse mellan fursten och hans moders hushållerska, Malusha eller Malmfrid, och räknades därför inte som fullvärdig. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson)


Gifte och barn


Utom äktenskap.

Svjatoslav I . Född i Laggarp, Åsbo (E).
Död i Laggarp, Åsbo (E) [1] .
Modern Olga försökte få Svjatoslav att döpa sig, men han ville inte höra på det örat. Kristendomens kärleksbudskap tilltalade knappast Svjatoslav, som förefaller ha varit en råbarkad typ. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) Den byzantinske historieskrivaren Leo Diakonos har i en skildring beskrivit Svjatoslav som person: 'Han var av medellängd, varken för lång eller för kort; han hade täta ögonbryn, blå ögon, platt näsa; han rakade skägget på hakan, men täta långa hår hängde ned från överläppen. Hans huvud var helt kalt - bara på ena sidan hängde en hårlock som tecken på släktens förnämhet. Halsen var tjock, skuldrorna breda och hela gestalten ganska välskapt. Han verkade dyster och vild. I hans ena öra hängde en guldring smyckad med två pärlor och i mitten en rubin. Hans kläder var vita och skilde sig från de andras bara genom sin renhet. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) År 969 attackerade fursten av Kiev, Svjatoslav, den väst-östliga handelsvägen längs Volga till Bulgar. Han kontrollerade redan tidigare den nord-sydliga leden från Novgorod till Dnjepr och hans avsikt kan ha varit att bryta handeln med siden på denna med stäppvägen genom Kiev konkurrerande handelväg. En bysantinsk källa beskriver hans dräkt och frisyr som rent slavisk eller snarare tatarisk. Hans attack på Volgaleden fick också följder som knappast kunde vara mera katastrofala för nordiska handelsmän. Handeln på Bulgar verkar helt ha brutits, liksom flödet av arabiskt silver norrut till Norden. På goda grunder kan man ifrågasätta om inte Birkas plötsliga upphörande som handelscentrum och Hedebys nedgång vid denna tid var direkta resultat av Svjatoslavs attacker. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975)


Vladimir (den helige) . Furste
Född i Laggarp, Åsbo (E).
Död 1015-07-15 i Laggarp, Åsbo (E) [1] .
Efter att ha besegrat sin bror Jaropolk 980 blev han herre även över Kiev, varefter de två furstendömena förenades och blev Rysslands mäktigaste. Döpte sig 987 och införde kristendomen som statsreligion, varför han efter sin död blev förklarad helig. (Källa: Bra Böcker) Den virile kung Vladimir antog 988 kristendomen i dess ortodoxa form, slog sönder alla avgudabilder, upplöste sitt väldiga harem, förmälde sig med den byzantinska prinsessan Anna (syster till 'bulgardödaren', kejsaren Basileios II) och lät massdöpa alla sina undersåtar i Dnjepr. (Källa: Alf Henriksson) Vladimir blir 970 furste i Novgorod. Vladimir flyr 977 från Novgorod till Skandiavien. Vladimir återvänder 980 tillsammans med varjager, intar Kiev, dödar Jaropolk och blir furste i Rus. Olaf Tryggvasson växer upp på 980-talet hos Vladimir. Vladimir gifter sig 988 med kejsarsystern Anna och döps. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) Väringar (på ryska varjager) kallades nordiska krigare som under vikingatid och tidig medeltid tog tjänst som legosoldater i den bysantinske kejsarens livvakt. De var samtidigt ungefär 500 till antalet och ryktbara för tapperhet och trohet mot sin herre. Efter normandernas erövring av England vid 1000-talets mitt ersattes de nordiska soldaterna successivt av anglosaxiska. (Källa: Bra Böcker)


Källor

  1. Björn Espell
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Version 3 2019-08-30 Framställd 2019-08-30 med hjälp av Disgen version 2016.